Ontdek Brainport Eindhoven

In technologieregio Brainport Eindhoven werken we als denkers en als doeners slim samen. De mogelijkheden zijn eindeloos binnen Brainport. Ontdek, leer en groei.

Wat is Brainport Eindhoven?

Brainport nu en in de toekomst

Brainport Development

PSV & Brainport Eindhoven

Sluiten Close

Brainport Eindhoven voor jou

Of je hier nu studeert, werkt of onderneemt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Ondernemen

Werken

Leren

Sluiten Close
Sluiten Close

SLIM regeling biedt mkb subsidie voor Leven Lang Ontwikkelen

De SLIM regeling is een subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die (mkb-)ondernemers financieel ondersteunt bij het up-to-date houden van de kennis van de medewerkers. Er is 48 miljoen euro beschikbaar voor leren in het mkb. Voor de grootbedrijven in horeca, landbouw en recreatie is er apart nog eens 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld. De eerste aanvraagronde staat open t/m 31 maart 2020. Een tweede tijdvak zal open gaan in september 2020.

De SLIM regeling is een subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die (mkb-)ondernemers financieel ondersteunt bij het up-to-date houden van de kennis van de medewerkers. Er is 48 miljoen euro beschikbaar voor leren in het mkb. Voor de grootbedrijven in horeca, landbouw en recreatie is er apart nog eens 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld. De eerste aanvraagronde staat open t/m 31 maart 2020. Een tweede tijdvak zal open gaan in september 2020.

Geschreven door Brainport Eindhoven

10 maart 2020

Bedankt voor je inschrijving.


In het Brainport Talent & Skills Akkoord is de ambitie voor Leven Lang Ontwikkelen geformuleerd: de hele bevolking in Brainport Eindhoven is bezig met Leven Lang Ontwikkelen. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer, alsook van de overheid en het onderwijs. Dat is nog op iedere werkplek vanzelfsprekend. Een financiële ondersteuning kan helpen om hier wel mee te starten of een vervolg te geven aan een eerste stap. De regeling stimuleert om al succesvol bewezen projecten verder uit te breiden of op te schalen maar er kunnen ook nieuwe initiatieven gestart worden.

Voorbeelden van subsidiegerechtigde activiteiten

Belangrijk om te weten is dat de SLIM regeling bedoeld is om de leercultuur binnen de onderneming te bevorderen. Subsidiabel zijn o.a. het in kaart brengen van de leerbehoefte in de onderneming en individuele loopbaanadviezen. Opleidingskosten zelf zijn niet subsidiabel in deze regeling. Als je meer informatie wilt over welk bedrag je precies voor welke activiteit kunt krijgen, raden we je aan de Q&A van het ministerie te lezen. De vier categorieën van subsidiabele activiteiten zijn als volgt:

  • Als onderneming zou je bijvoorbeeld subsidie kunnen aanvragen voor het doorlichten van je bedrijf om zo een opleidingsplan te (laten) maken. Er wordt dan gekeken naar de organisatiestructuur en –activiteiten en de benodigde kennis daarvoor bij de medewerkers. Dit is gefocust op de ontwikkelbehoefte van de onderneming;
  • Ook kun je subsidie krijgen voor advisering over de ontwikkeling van je medewerkers. Dit is vanuit de wensen van de individuele medewerkers. Het gaat dan bijvoorbeeld om de individuele ambities van medewerkers en de daarbij passende scholingstrajecten;
  • Het ondersteunen van en het begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het oprichten van een interne bedrijfsschool;
  • Het creëren van een praktijkleerplaats. In dit geval geldt het alleen voor beroepsopleidingen in de derde leerweg. De beroepsbegeleidende leerweg (bbl), de beroepsopleidende leerweg (bol) zijn nadrukkelijk uitgesloten van deze regeling. Bbl en bol worden gefinancierd door het ministerie van OCW.

Hoe werkt de SLIM regelingsaanvraag?

Als ondernemer moet je zelf de aanvraag schrijven en indienen. Dat moet niet bij Brainport maar direct bij de Rijksoverheid. Natuurlijk zijn er daarvoor aanvraagcriteria die je eerst moet doornemen. Met vragen over de SLIM regeling kun je per mail terecht bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Disclaimer: deze informatie is ontleend aan documenten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er kunnen aan dit artikel geen rechten worden ontleend.