Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Het beheer van de mobiliteit van de toekomst vereist samenwerking

Heldere visies op het managen van de mobiliteit van de toekomst zijn nodig om tot de juiste innovaties in verkeersmanagement te komen. Hoe logisch dit ook lijkt, panelhost Peter Morsink (Royal HaskoningDHV, SmartwayZ.NL) hielp het publiek op de Automotive Campus aan het begin van het debat over verkeersmanagement op gang met een scherpe definitie. "Het gaat om het doelbewust beïnvloeden van het weggebruik om op basis van beleid de verkeersstromen te optimaliseren. Dat betekent de juiste informatie op het juiste moment aan weggebruikers geven, hen te begeleiden en te sturen als dat nodig is." Het doel is duidelijk, zegt Morsink: "Goed verkeersmanagement helpt om de capaciteit van het wegennet effectief te benutten, de leefbaarheid van onze steden te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren."

Dit artikel is geschreven door Innovation Origins als onderdeel van een serie over de Automotive Week 2023 die van 16 tot en met 19 april plaatsvond op de Automotive Campus in Helmond.

Geschreven door Innovation Origins

Heldere visies op het managen van de mobiliteit van de toekomst zijn nodig om tot de juiste innovaties in verkeersmanagement te komen. Hoe logisch dit ook lijkt, panelhost Peter Morsink (Royal HaskoningDHV, SmartwayZ.NL) hielp het publiek op de Automotive Campus aan het begin van het debat over verkeersmanagement op gang met een scherpe definitie. "Het gaat om het doelbewust beïnvloeden van het weggebruik om op basis van beleid de verkeersstromen te optimaliseren. Dat betekent de juiste informatie op het juiste moment aan weggebruikers geven, hen te begeleiden en te sturen als dat nodig is." Het doel is duidelijk, zegt Morsink: "Goed verkeersmanagement helpt om de capaciteit van het wegennet effectief te benutten, de leefbaarheid van onze steden te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren."

Dit artikel is geschreven door Innovation Origins als onderdeel van een serie over de Automotive Week 2023 die van 16 tot en met 19 april plaatsvond op de Automotive Campus in Helmond.

Geschreven door Innovation Origins

Maar uiteraard brengt dit ook uitdagingen met zich mee. Wegen worden drukker, er duikt veel nieuwe technologie op en belanghebbenden bewandelen niet altijd dezelfde paden. Morsink: "Technologie kan de prestaties van wegbeheerders, dienstverleners en de auto-industrie versterken. Zo kunnen we de mobiliteit van de toekomst managen."Maar uiteraard brengt dit ook uitdagingen met zich mee. Wegen worden drukker, er duikt veel nieuwe technologie op en belanghebbenden bewandelen niet altijd dezelfde paden. Morsink: "Technologie kan de prestaties van wegbeheerders, dienstverleners en de auto-industrie versterken. Zo kunnen we de mobiliteit van de toekomst managen."

Deelnemers:

Etienne Wieme (Projectmanager C-ITS/Smart Mobility, Provincie Noord-Brabant, SmartwayZ.NL)
Yvonne van Velthoven - Aarts (senior adviseur Verkeersmanagement & Innovatie Gemeente Eindhoven)
Rodrigue Al Fahel (projectleider Wetenschapspark Lindholmen)
Bob Randsdorp (directeur Business Development Smart Mobility, Royal HaskoningDHV)
Stephanie Leonard (Hoofd Overheid en Regelgeving, TomTom)

In het panel zaten vertegenwoordigers van bijna alle belanghebbenden bij verkeersmanagement, die zich ieder voor zich bereid toonden om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Toch waren er ook verschillen. Voor Etienne Wieme vereist innovatief verkeersmanagement een zelfsturend systeem, goed geïnformeerde gebruikers en in-app samenwerking.

"Er is een transitie gaande; technologie neemt taken over van bestuurders en verkeersmanagers. Dit helpt ons bij het monitoren van alle vervoersopties en wegen, het beïnvloeden van snelheden en wegkeuzes, het voorspellen van verkeer, het bieden van intelligente toegang en het faciliteren van geautomatiseerde voertuigen."

Etienne Wieme

Minder auto's

 

Yvonne van Velthoven begon met een waarschuwing voor iedereen in 'haar' stad Eindhoven: "Richting 2040 willen we een groenere stad bouwen, met minder auto's. Maar tegelijkertijd is er een verdichting van de stad gaande, met zo'n 40.000 extra woningen. Dat alles betekent dat er de komende decennia veel gebouwd moet worden. En bouwen betekent wegwerkzaamheden. Alle omleidingen moeten dus goed gecommuniceerd worden. Denk aan informatie op onze websites, variabele informatieborden boven de weg en samenwerking met dienstverleners van navigatiesystemen. Elke ontwikkeling roept nieuwe verwachtingen op. Het is een complexe situatie, maar ook een vol kansen."

Communicatie stond ook centraal in de boodschap van Rodrigue Al Fahel. Op basis van zijn ervaring in Göteborg (Zweden) legde hij uit dat geofencing een perfecte manier is om je informatie op het juiste moment naar de juiste mensen te leiden. "We moeten ons richten op het bouwen van oplossingen die mensen een stem, duidelijkheid en begrip kunnen geven. Met geofencing kun je tweewegcommunicatie bieden, wat cruciaal is voor het bereiken van je doelen."

Er zijn vijf stappen nodig om van geofencing een veelbelovend gemeenschapsinstrument te maken, voegt hij eraan toe. "Allereerst moet de beschikbare informatie gebonden zijn aan een geografisch gebied. Vervolgens moet de communicatie van de zender naar de ontvanger adequaat zijn. Dit kan natuurlijk alleen goed werken als de ontvanger zijn geografische locatie heeft gedeeld. De vierde stap is dat de ontvanger op de informatie reageert. Tenslotte moet de ontvanger feedback sturen naar de wegbeheerder of de dienstverlener.

Mijn advies aan alle belanghebbenden zou zijn om niet te focussen op het beste systeem, maar op het creëren van de beste communicatiekringloop."

Rodrigue Al Fahel

Communicatie is ook een van de belangrijkste elementen in de pitch van Bob Randsdorp. "Sterker nog, als de communicatie goed werkt, kunnen de probleemveroorzakers ook helpen het probleem op te lossen." Met andere woorden: verkeer is het probleem, maar mits goed geanalyseerd kan het ook de data bieden die nodig zijn voor een oplossing. "Bij Royal Haskoning helpen we de mobiliteit van vandaag en morgen te managen door beleid en onze kennis te implementeren in software." Een van de manieren om de doelen te bereiken is door connected traffic management, voegt hij toe.

"Het verbinden van informatiediensten, datamakelaars en intelligente verkeerslichtinstallaties ondersteunt de bereikbaarheid en leefbaarheid van het mobiliteitssysteem."

Bob Randsdorp

De noodzaak tot samenwerking

Voor TomTom is duidelijk geworden dat navigatiediensten zo complex zijn geworden dat het voor één bedrijf niet meer mogelijk is om een complete dienst aan te bieden. Dat is ook de reden achter het Overture Maps Foundation-initiatief, waarin TomTom samenwerkt met Microsoft, Amazon en Meta. "En in de toekomst met potentiële nieuwe partners", zegt Stephanie Leonard. "Niet alleen kaarten ontwikkelen zich van Standard Defrinition via ADAS naar High Definition, maar ook moeten we rekening houden met de evolutie van het rijden zelf. Verkeersbeheer met sterk geautomatiseerde voertuigen vergt nieuwe oplossingen in de verkeerscentrale, maar ook in de manier waarop we de dienst aan de gebruikers leveren. De overgang van menselijke controle, via gemengde vormen van ondersteuning naar volledig autonoom leidt tot een veeleisende situatie voor alle belanghebbenden."

In de toekomstige situatie gaat het om het instrueren van bestuurders buiten en in de auto, het monitoren van de voertuigen en de bestuurders, en om complete voertuigsystemen waarbij de auto verbonden is met een veelheid aan andere actoren. "Daarom hebben we samenwerking nodig om de evolutie van het verkeer aan te kunnen."

Vanwege al die uitdagingen verwacht het panel dat het professionele verkeer - denk aan vrachtwagen- en buschauffeurs - een logische eerste doelgroep is. Ook de door SmartwayZ.NL uitgesproken hoofddoelen worden als een belangrijke randvoorwaarde gezien: "Het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio en het verder ontwikkelen van het mobiliteitssysteem door innovatie, om dit systeem toekomstbestendig te maken."