Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

'Ongeveer is niet goed genoeg'

Geschreven door Brainport Eindhoven

01 juli 2024

Geschreven door Brainport Eindhoven

01 juli 2024
Interview met Pascal Kiers van Geomaat, partner van het DITM-project.

DITM staat voor Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit. Het is een landelijk project dat wordt gesubsidieerd door de Nederlandse overheid. Binnen het project werken Brainport Development en RAI Automotive Industry NL samen met partnerbedrijven aan de implementatie van de digitale infrastructuur voor geautomatiseerd vervoer. Daardoor kunnen we onze mobiliteit efficiënter en veiliger inrichten.

In werkpakket vier werken TomTom, Siemens, Geomaat, Monotch, Vtron en TNO samen aan de ontwikkeling van digital maps en traffic management. Onderdelen hiervan zijn onder andere innovatieve digitale kaartproductiesystemen die kaarten produceren en bijwerken op basis van continue sensorwaarnemingen van de weginfrastructuur en het toenemende aantal 'slimme' voertuigen op de weg.
 

Stel je even voor!

Mijn naam is Pascal Kiers en ik werk ongeveer negen jaar voor Geomaat. Momenteel ben ik coördinator op de afdeling Proces en Innovatie, waar ik voornamelijk aan het DITM-project werk. Binnen dit project ben ik samen met onze directeur Jolle Jelle de Vries, co-task leader van werkpakket vier. Als task leaders overleggen we met de andere task leaders van de betrokken bedrijven en zoeken we gezamenlijk naar interessante use cases om aan te werken. Ons uitgangspunt is altijd om onze doelen te bereiken zoals beschreven in het projectplan. Een voorbeeld daarvan is dat we de manier waarop we digitale kaarten maken automatiseren, door het toepassen van innovatieve oplossingen.

Waar werk je aan in het DITM-project?

Geomaat is een landmeetkundig ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in het maatvoeren, inwinnen, analyseren en verwerken van geodetische data in het ruimtelijk domein. Zo maken we bijvoorbeeld veel verschillende digitale kaarten voor onze opdrachtgevers. Daarvoor gebruiken we zeer geavanceerde apparatuur zoals lidar laser scanners. Het nadeel van die apparatuur is dat als we de ingewonnen data verzameld hebben, het enige tijd duurt voordat wij een kaart gemaakt hebben. Dat komt omdat er een ingewikkeld berekenproces achter zit. Daarnaast is het natuurlijk zo dat als we een kaart opleveren, deze vrij snel kan verouderen. Een verkeersbord dat aanwezig is tijdens het inwinnen, kan twee weken later verwijderd zijn. Dat heeft invloed op de actualiteit van de kaart. De ingewonnen data is dus als het ware een snapshot in de tijd.

Binnen het project trekken we veel op met TomTom. TomTom heeft toegang tot data die ingewonnen wordt met personenauto's. Deze auto’s zijn voorzien van sensoren die zogenaamde Sensor Derived Observations (SDO) uitvoeren. Deze sensoren detecteren en herkennen verkeersborden, palen en objecten langs de rijweg. Het voordeel van deze methode is dat er dagelijks honderden auto’s relevante weginformatie met ons delen, daardoor is de data omvangrijk en actueel. Het nadeel is dat deze data minder nauwkeurig is. Binnen het project proberen we daarom de data van TomTom en Geomaat samen te voegen, om er zo voor te zorgen dat we altijd de actueelste kaart paraat hebben met de hoogste nauwkeurigheid.

Het voordeel van deze methode is dat er dagelijks honderden auto’s relevante weginformatie met ons delen, daardoor is de data omvangrijk en actueel. Het nadeel is dat deze data minder nauwkeurig is.

Ook binnen de andere werkpakketten van het DITM-project is er behoefte aan deze data, want er worden heel wat technologieën ontwikkeld om digitale infrastructuur voor mobiliteit toekomstbestendig te maken. Toegang tot nauwkeurige en bijgewerkte kaarten is daarin essentieel. Door automatisering en het toepassen van innovaties zoals AI kunnen we de actualiteit van de kaarten in de toekomst waarborgen.

Waarom is het belangrijk voor je om mee te werken aan dit project?

Een van onze kernwaarden is innovatie. We proberen al jarenlang ons werkproces te optimaliseren. Daarom proberen we zoveel mogelijk te automatiseren, dan gaat het sneller en er is minder kans op fouten. Het DITM-project sluit daar heel mooi bij aan. Een digitale kaart maken kost veel tijd en er komt veel computerwerk aan te pas. Als we deze tijd kunnen verkorten, dan zijn we in staat om sneller en efficiënter kaarten te maken. De kennis die we opdoen in dit project is de volgende stap in ons automatiseringsproces.
 

Ons doel is om straks volledig automatisch gegenereerde exacte kaarten op te leveren. Daarmee voldoen we aan de toekomstige informatiebehoefte van onze partners en klanten zoals de wegbeheerders.

Daarnaast is accurate weginformatie belangrijk voor nieuwe generatie auto’s die voorzien zijn van positiebepalende sensoren. Deze voertuigen hebben actuele en nauwkeurige gegevens nodig om zichzelf op de juiste manier te positioneren op de weg. Daarom proberen we de nauwkeurigheid van het landmeetkundige, te verbinden met de nieuwe technieken die ontwikkeld worden in de automotive industrie.

Informatievoorziening is dus een soort driehoek tussen ons als landmeetkundigen, de wegbeheerders die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en het leveren van data, en de automotive industrie. Voor ons als Geomaat is de samenwerking met de automotive sector relatief nieuw. We zien dat nu we deze verbinding maken, het mooie nieuwe use cases oplevert. Het SDO-systeem waar we nu aan werken met TomTom, is daar een goed voorbeeld van. Dat is wel heel mooi aan DITM.

Daarnaast hebben we een verkeersbordendetectie ontwikkeld; onze Mobile Mapping wagen scant en fotografeert wegsituaties. In de foto's detecteren we de verkeersborden en die matchen we vervolgens aan de gemeten werkelijkheid. Zo weten we precies tot op de centimeter nauwkeurig, waar dat bord staat. Vervolgens worden deze borden automatisch in een tekening geplaatst. Elk aspect dat we nu nog handmatig tekenen, gaan we automatiseren. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat we elke vrijdag alle verzamelde gegevens in de computer zetten, en er ‘s maandags een actuele en volledig automatisch bijgewerkte kaart uitrolt. Dat is ons einddoel.

Hoe zie je jullie rol als bedrijf in de toekomst van smart Mobility?

We kunnen een actieve rol spelen in het leveren van de databehoeftes van de smart mobility eindgebruikers. Dat kunnen overheden en de wegbeheerders zijn die die data nodig hebben, maar dus ook de eindgebruikers zelf, zoals voertuigen. Wij zijn daarin voornamelijk gefocust op het verstrekken van de juiste kaartgegevens. Autonoom rijden wordt in de toekomst steeds belangrijker. Voor een veilig gebruik van dit type vervoer is nauwkeurige data essentieel. Ongeveer is daarin niet goed genoeg, wij werken precies. Dat is het sterke punt wat wij als Geomaat inbrengen.
 

Persoonlijk denk ik dat het nog wel een jaar of tien duurt voordat we autonoom rijdend vervoer op grotere schaal toegepast zien worden.

Persoonlijk denk ik dat het nog wel een jaar of tien duurt voordat we autonoom rijdend vervoer op grotere schaal toegepast zien worden. Niet zozeer omdat het technisch niet mogelijk is, maar vooral omdat we afhankelijk zijn van wet- en regelgeving, de kaarten van de verschillende landen op elkaar moeten zijn afgestemd, het wegmeubilair op orde moet zijn en er moeten op Europees niveau afspraken gemaakt worden. Dat gaat nog wel een tijdje duren. Toch is het belangrijk om nu te investeren in de benodigde technieken, dan zijn we er straks helemaal klaar voor.
 

Met welke partij zou je nog meer willen samenwerken om succes te behalen en waarvoor mogen mensen contact met je opnemen?

Het lijkt mij heel interessant om ons landmeetkundige aspect, samen te voegen met de behoeften uit de automotive industrie. Voor ons is die samenwerking nieuw, maar ik verwacht veel mogelijkheden als we nauwkeurigheid en actualiteit samen kunnen voegen. We zijn de doorlooptijd van onze producten flink aan het verkorten en ontwikkelen andere manieren om onze kaarten bij te werken, zoals we nu doen met de SDO-data. We hebben als bedrijf dus veel moois te bieden.

Wil je met ons innoveren?

Sluit je hier aan bij de Mobiliteitscommunity.