Ontdek Brainport Eindhoven

In technologieregio Brainport Eindhoven werken we als denkers en als doeners slim samen. De mogelijkheden zijn eindeloos binnen Brainport. Ontdek, leer en groei.

Wat is Brainport Eindhoven?

De innovatiekracht van Brainport

De strategie

Brainport Development

PSV & Brainport Eindhoven

Sluiten Close

Brainport Eindhoven voor jou

Of je hier nu studeert, werkt of onderneemt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Ondernemen

Werken

Leren

Sluiten Close
Sluiten Close

Regio Deal Brainport Eindhoven

In een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat gaat hoogwaardige hightech maakindustrie hand in hand met design, onderwijs en ondernemerschap. Nauwe samenwerking en open innovatie zijn dé kenmerken die Brainport Eindhoven sterk maken. Door slim in te spelen op wereldwijde veranderingen en nieuwe verbindingen aan te gaan, bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Regio Deal

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een éénmalige financiële impuls als vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda . Regio Deal investeert samen met de regio in het bevorderen van de brede welvaart: leefbaarheid, vestigingsklimaat en economische kracht.

De Regio Deal zet daarom in op drie pijlers: onderscheidend voorzieningenniveau, aantrekken en behouden van talent (op alle onderwijsniveaus) en innovaties met maatschappelijke impact. In totaal Investeert het kabinet via de Regio Deal 130 miljoen euro in vier jaar. Daarbij opgeteld investeert de regio zelf 240 miljoen. Alle 26 projecten zijn inmiddels gestart. De besluitvorming over de financiering van (deel)projecten verloopt op een zorgvuldige wijze, op basis van onafhankelijk advies, door stichting Brainport. 

Lees meer over Governance

Drie pijlers

Vanaf 2018 tot en met eind 2025 geven we in de pijler ‘onderscheidende voorzieningen’ een impuls aan musea, culturele instellingen, initiatieven en evenementen op het gebied van design, sportvoorzieningen, en meer. Om aantrekkelijk te zijn voor bedrijven, kenniswerkers en studenten is een onderscheidend aanbod essentieel. Het draagt bij aan een open en vitale gemeenschap. Cultuur en sport verbindt, agendeert, brengt mensen in beweging en zorgt ervoor dat je je thuis voelt.

Daarnaast investeren we in de tweede pijler in het aantrekken en behouden van (internationaal) talent. Het is de ambitie van Regio Deal om Brainport Eindhoven op de kaart te zetten als een regio met internationale uitstraling en allure. Zo versterken we de banden tussen nieuwe en bestaande inwoners en zorgen we voor een klimaat waarin makers en ontwerpers goed kunnen gedijen om de uitdagingen van de toekomst vandaag te kunnen oplossen.

Tot slot investeren we met pijler 3 in unieke sleuteltechnologieën. Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen die deze regio toekomstbestendig maken. Zo bouwen we in 3 pijlers aan wat we als regio willen zijn. Innovatief, hoogstaand, toonaangevend, en vooral: een plek waar je wilt zijn.

Projecten per pijler

Hieronder krijgt u een kijkje in de keuken van de projecten per pijler. Naast een beschrijving en de toegekende bedragen, nemen we u waar mogelijk mee in de behaalde resultaten. Bekijk hier het overzicht van alle projecten en toegekende bedragen. 

Updates

Het laatste nieuws over de Regio Deal projecten

Al het laatste nieuws

Contact

Astrid van Deelen

Alliantiemakelaar voor de Regio Deal Brainport Eindhoven

0641577018
Contact