Ontdek Brainport Eindhoven

In technologieregio Brainport Eindhoven werken we als denkers en als doeners slim samen. De mogelijkheden zijn eindeloos binnen Brainport. Ontdek, leer en groei.

Wat is Brainport Eindhoven?

De innovatiekracht van Brainport

De strategie

Brainport Development

PSV & Brainport Eindhoven

Sluiten Close

Brainport Eindhoven voor jou

Of je hier nu studeert, werkt of onderneemt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Ondernemen

Werken

Leren

Sluiten Close
Sluiten Close

Regio Deal Brainport Eindhoven

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een financiële impuls van €370 miljoen als vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda.

Om de regio te laten draaien en te laten groeien is geld nodig. Dat geld krijgen we vanuit de landelijke en regionale overheid, het Rijk. Voor de komende vier jaar hebben we in totaal 370 miljoen euro ontvangen. Hiervan komt maximaal 130 miljoen vanuit de Regio Deal. Dit is een eenmalige financiële impuls die door het kabinet beschikbaar is gesteld om de economische kracht van de regio te versterken. Zo kunnen we onze voorzieningen optimaliseren, talent aantrekken en behouden alsook maatschappelijke innovaties ondersteunen.

 

Governance

De door het Rijk toegekende 130 miljoen euro voor de projecten in onze regio komt via decentralisatieuitkeringen naar de gemeente Eindhoven en wordt door de gemeente één-op-één doorgeleid naar Regiofonds Brainport BV. Die BV is een dochteronderneming van Brainport Development en wordt bestuurd door de Stichting Brainport. De gemeenteraad van Eindhoven heeft op 11 september 2018 akkoord gegeven op het doorzetten van de Rijksmiddelen. Onderstaand schema ter verduidelijking.

Governance

De door het Rijk toegekende 130 miljoen euro voor de projecten in onze regio komt via decentralisatieuitkeringen naar de gemeente Eindhoven en wordt door de gemeente één-op-één doorgeleid naar Regiofonds Brainport BV. Die BV is een dochteronderneming van Brainport Development en wordt bestuurd door de Stichting Brainport. De gemeenteraad van Eindhoven heeft op 11 september 2018 akkoord gegeven op het doorzetten van de Rijksmiddelen. Onderstaand schema ter verduidelijking.

De aanvragen van de projecten die onderdeel uitmaken van de Regio Deal Brainport Eindhoven worden bij het Regiofonds Brainport ingediend. Die projecten worden, na een technische toets, aan een onafhankelijke externe adviescommissie voorgelegd. Zij zullen de stichting Brainport adviseren over het goed- of afkeuren van de projectplannen. Onderstaand schema geeft de aanvraag en besluitvorming van de projecten uit de Regio Deal Brainport Eindhoven weer. Dit traject loopt van 2018 tot en met 2021.

Projecten

Hieronder zijn de projecten uit de Regio Deal Brainport Eindhoven weergegeven. Bekijk hier het overzicht van alle projecten en toegekende dragen. 

De uitvoering van de Regio Deal Brainport Eindhoven wordt mede mogelijk gemaakt door het MRE en Provincie Noord-Brabant. Regiofonds Brainport BV coördineert de projectaanvragen. Vanuit de gemeente Eindhoven is hierbij de verplichting opgelegd om de aanvragen te toetsen op staatssteun. 

Volgende pagina

Staatssteun