Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Artificiële Intelligentie: dezelfde impact als uitvinding van het internet

‘Van autonoom rijdende voertuigen, robotisering en vermijden van complicaties in de gezondheidszorg: Artificiële Intelligentie (AI) gaat voor grote nieuwe doorbraken zorgen in onze samenleving en economie en kan onze welvaart en ons welzijn naar een hoger niveau brengen.’ Aldus het voorwoord van het rapport ‘Algoritmen die werken voor iedereen’ van de Nederlandse AI Coalitie waar ik mede-initiatiefnemer van mocht zijn.   

Het rapport bepleit een krachtige publiek-private impuls in investeringen in AI van circa een miljard euro in de komende kabinetsperiode. AI is van een vergelijkbare impact en belang als de uitvinding van de stoommachine, elektriciteit en het internet. Het is een enabler, het maakt volledig nieuwe oplossingen voor onze samenleving mogelijk. Het is daarom van het grootste belang dat Nederland in de frontlinie zit.

Artificiële Intelligentie voor onze welvaart en ten bate van de burger

AI heeft grote invloed op de manier waarop mensen met digitale systemen omgaan. Daar moeten we vooraf met elkaar over kunnen nadenken en afspraken over maken. Het stelt ons voor de uitdaging om een balans te vinden tussen vrijheid van handelen en toepassen, en het waarborgen van publieke waarden, waaronder grondrechten en fundamentele vrijheden.

Het is cruciaal dat publieke- en private partijen in Nederland en Europa samenwerken vanuit een gedeelde visie over enerzijds het belang voor onze welvaart van een sterke positie in AI en anderzijds hoe dit uitlegbaar ten bate van de burger moet worden ontwikkeld. Snelheid is echter wel geboden.

Als gezondheidstechnologiebedrijf gelden voor Philips duidelijke ethische uitgangspunten. Zo moet de toepassing aantoonbare verbeterde uitkomsten voor patiënten en zorgverleners hebben, uitlegbaar zijn maar ook borgen dat een algoritme geen onbewuste vooroordelen over seksen of etnische achtergronden heeft. Dat is niet eenvoudig maar wel belangrijk.

Zo helpt AI pathologen om sporen van kwaadaardig weefsel te vinden en verpleegkundigen op de Intensive Care om op basis van verandering van vitale signalen (zoals ademhaling en hartslag) te voorspellen wanneer de toestand van een patiënt mogelijk gaat verslechteren nog voordat de arts of patiënt dit in de gaten heeft.

Publieke- en private partijen moeten handen ineenslaan

De weg naar een toekomst met AI is niet zonder hobbels. De technologische vooruitgang is niet het probleem; rekenkracht neemt nog steeds toe volgens de Wet van Moore en algoritmes worden steeds verfijnder. De grootste hordes die we in Nederland anno 2021 moeten nemen zijn, ‘meer investeringen’, 'data' en 'talent'.

Ik heb er vertrouwen in dat ons dit gaat lukken; zowel met de investeringen als met de afspraken over data kunnen we ver komen, talent blijft een zorgpunt.

Nederland is een sterk innovatieland en voor haar grootte ongekend succesvol met haar exportpositie. Daar is nu een ‘step up’ nodig om die positie te behouden, daarin moeten publieke- en private partijen de handen ineenslaan.  

‘First movers’ in deze nieuwe economie plukken de meeste vruchten

De komende jaren worden de winnaars en verliezers van de AI-revolutie bepaald. Het ’winner takes most’-fenomeen wordt in de digitale data-gedreven economie door AI verder versterkt. ‘First movers’ in de voorhoede van deze nieuwe economie plukken de meeste vruchten. Daar moeten, én kunnen, wij als Brainport Eindhoven en Nederland bijzitten.

Brainport heeft een uitstekend uitgangspunt. Toenemende investeringen in AI in de industrie, maar ook het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute (EAISI) van de TU/e en de AI Hub Brainport, versterken die positie. Ook in de toenemende focus op innovaties van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen met nieuwe toepassingen zal AI een belangrijke succesfactor blijken te zijn.

‘Winner-takes-most’ daar hebben we ervaring mee: focus en snelheid zijn cruciaal!

Hans de Jong

President Philips Nederland
Vicevoorzitter Stichting Brainport
Lid Strategie team AI Coalitie