Laatste nieuwsbericht

Arrow icon Alle nieuwsberichten

Aankomend evenement

Arrow icon Alle evenementen
Sluiten Close
Sluiten Close

Partnerfonds Brainport Eindhoven plaveit weg naar mooiere toekomst voor iedereen

Met trots concludeert Partnerfonds Brainport Eindhoven dat zijn eerste programma succesvol is. Want het programma Geldzorgen in Brainport slaat aan. De goededoelenstichting van bedrijven uit de Brainportregio bestaat nu één jaar en is inmiddels volop bezig om ook van twee andere maatschappelijke programma’s een succes te maken.

Al bijna 600 medewerkers van de Partnerfonds-bedrijven hebben baat gehad bij het programma Geldzorgen dat samen met Stichting Impact040 wordt uitgevoerd. Het bewijst dat er in de bedrijven behoefte is aan extra hulp op het gebied van financiële zorgen.

“Het hebben van geldzorgen heeft doorgaans een stevige impact op het dagelijks leven, zowel thuis als op het werk”, zegt Jennifer van der Leegte, topvrouw bij VDL Groep en mede-bestuurslid van het Partnerfonds.

“Als werkgever wil je betrokken zijn bij je medewerkers en is het belangrijk dat iedereen gezond is en goed in zijn of haar vel zit. Soms is een luisterend oor voldoende, soms is meer nodig. Daarom zijn we als Partnerfonds een samenwerking aangegaan met de Nederlandse Schuldhulp Route (NSR).”

Maatschappelijke thema’s

Het Partnerfonds richt zich samen met de PSV Foundation op urgente maatschappelijke thema’s in de 21 gemeenten van Brainport Eindhoven. Daarbij kun je denken aan sociale cohesie, werkloosheid, vitaliteit, kansen voor kinderen en armoede.

Inmiddels is ook het vitaliteitsprogramma Fit in de Buurt van start gegaan in Valkenswaard en de Eindhovense stadsdelen Tongelre en Woensel-West. En binnenkort volgt het Talentprogramma. Dat begint in de Peel en richt zich op het vergroten van kansen van kinderen uit gezinnen met een lagere sociaal-economische status.

“Het Partnerfonds is geen gewoon goededoelenfonds”, benadrukt voorzitter Staf Depla (oud-wethouder van Eindhoven). 

“Het verschil met die fondsen is dat we niet geld beschikbaar stellen, maar zelf programma’s bedenken en bedrijven en kennisinstellingen betrekken bij de oplossing. Voor ons gaat het om regionale verbinding.”

Staf Depla, Voorzitter Partnerfonds

Unieke sponsorovereenkomst

Het Partnerfonds werd opgericht op 9 juli 2020 en kwam voort uit een unieke sponsorovereenkomst in de mondiale sportwereld. Philips, ASML, Jumbo, VDL Groep en de High Tech Campus sloten in 2019 een overeenkomst met PSV om hoofdpartner te worden van de Eindhovense voetbalclub.

In de sponsorovereenkomst werd afgesproken dat er behalve een zakelijk ecosysteem ook een sociaal ecosysteem moest komen. Het doel: het leven van mensen in de regio die het moeilijk hebben duurzaam te verbeteren. “We willen iedereen zoveel mogelijk laten meeprofiteren van het succes van de bedrijven in de Brainportregio.”

Sociale structuren

Daarbij wil het Partnerfonds bestaande sociale structuren versterken. Om dat te bereiken, brengt het naast bedrijven ook kennis, geld en maatschappelijke instanties samen, zoals de TU/e, Fontys Hogescholen, gemeenten, WIJeindhoven, Lumens, een regionale bibliotheek en lokale sportverenigingen.

Het moet leiden tot een veel effectievere hulpverlening. Die is nodig, want een groep mensen in de Brainport-regio valt tussen wal en schip. Het zijn mensen die niet of nauwelijks kunnen rondkomen, niet deelnemen aan de samenleving en/of die niet in beeld zijn bij de gemeente.

“Daarom zijn we intensief de dialoog aangegaan met deskundigen die in de maatschappelijke sector actief zijn”, zegt Miel Timmers, hoofd communicatie van VDL Groep en mede-oprichter van het Partnerfonds. “Zij zagen veel toegevoegde waarde. Het gaat dan vooral om het bereiken van mensen met bepaalde zorgen die nog niet bij de gemeente aankloppen. Door hen vroegtijdig te bereiken, kunnen we mogelijk een hoop leed voorkomen.”

Goed werkgeverschap

In de Brainportregio gaat het om tienduizenden mensen. Die mensen daadwerkelijk (op tijd) bereiken en helpen, werkt door op de algehele gezondheid, zo is de verwachting. “Goed werkgeverschap gaat verder dan salaris uitbetalen. Als we dit goed organiseren, hebben we er allemaal wat aan.”

Om projecten van het Partnerfonds te kunnen laten slagen, is het essentieel dat bedrijven in de regio samenwerken. Daarom zet het fonds zich ervoor in dat zoveel mogelijk bedrijven zich aansluiten. Door mee te doen aan de programma’s als founder, premium-partner of sponsor van het Partnerfonds.

Vanuit Impact040 investeren Rabobank, en DLL al in het Geldzorgen-programma. Het betekent opnieuw een stap in de goede richting. Depla: “Als Brainportregio willen we kunnen zeggen: het gaat niet alleen goed met mij maar ook met mijn buurman.”