Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Samen (meer) inwoners éérder bereiken met het Programma Financieel Fit

Unieke samenwerking tussen gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties

040 751 24 24

Wist je dat een op de tien mensen in de Brainportregio geldzorgen heeft? Gelukkig valt er vaak iets aan deze financiële problemen te doen. Om hierbij hulp te bieden, werken maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en gemeenten samen aan het programma van Brainport voor Elkaar: ‘Financieel Fit. Hiermee wordt het duidelijker waar je terecht kan voor hulp bij financiële vragen en problemen.  Maandag 27 mei vond een kick-off plaats in wijkhuis Veldwijzer in Veldhoven.  

Het merendeel van de mensen met geldzorgen weet niet waar zij terecht kunnen voor hulp. Daarom is er in november 2023  een werkgroep Financieel Fit gestart om regionaal samen te gaan werken op dit thema en zo te zorgen voor meer zichtbaarheid. Tijdens brainstormsessies zijn er concrete afspraken gemaakt en is er een actieplan opgesteld. Dat plan werd tijdens de kick-off in Veldhoven gepresenteerd aan de verschillende besturen. De belangrijkste zaken uit dat plan? (Meer) inwoners eerder bereiken én daarnaast betere ondersteuning bieden.  

Niet meer van het kastje naar de muur

Wethouders Caroline van Brakel en Huub Stroeks van de gemeente Veldhoven lichtte toe wat zij tot nu toe hebben gedaan rond dit thema. ‘Binnen onze gemeente werken we al langere tijd met een financieel loket waar inwoners terecht kunnen met financiële vragen. Een mooi initiatief, maar het lukte ons niet om iedereen te bereiken. Door onze krachten te bundelen, bereiken we meer inwoners. En is het duidelijker waar je terecht kan.’  Zodat de inwoner niet van het kastje naar de muur gestuurd wordt, maar dat de muur naar het kastje komt.

Geldzorgen: het kan iedereen overkomen

Marieke Snijders is regiomanager bij welzijnsorganisatie LEVgroep in Helmond. Zij vertelde de aanwezigen dat ze niet alleen mensen uit achterstandswijken met financiële problemen aan tafel heeft. ‘Er zitten ook ASML’ers tussen die echt wel een goede boterham verdienen. Hun probleem? Ze spreken de Nederlandse taal niet en weten slecht de weg te vinden binnen het systeem. Zo had ik pas nog iemand die contracten had afgesloten met drie energieleveranciers. Zo komt iemand in de problemen.’ Haar belangrijkste boodschap is dan ook om in je achterhoofd te houden dat financiële problemen echt iedereen kan overkomen.

Ga het gesprek aan

Steven Grevink deed een oproep aan andere partners om het gesprek aan te gaan over dit actuele thema. ‘Zo zou ik tegen werkgevers willen zeggen: wat heb je nodig om je medewerkers die financiële problemen hebben verder te helpen?’ Grevink zelf is wethouder van de gemeente Son en Breugel, die sinds kort ook partner is van Brainport voor Elkaar. Hij richtte zich ook tot woningcorporaties: ‘Meld het bij ons als je merkt dat huurders om wat voor reden dan ook financieel vastlopen. Wij hebben de kennis en expertise in huis om te helpen. En kunnen wij het niet, dan weten we wie binnen het Brainport voor Elkaar-netwerk dat wél kan. Deze uitwisseling van informatie en benutten van kennis en netwerk gebeurt nog onvoldoende.’

De bijeenkomst werd afgesloten door Jacline de Kort, manager programmabureau van Brainport voor Elkaar. Zij is positief over de intensivering van de samenwerking tussen de partners over dit thema. ‘De komende tijd gaan we verder werken aan het uitvoeren van het actieplan. Door kennis uit te wisselen, evenals ervaringen, kunnen we samen echt het verschil maken voor een brede groep inwoners in deze regio.’