Laatste nieuwsbericht

Arrow icon Alle nieuwsberichten

Aankomend evenement

Economische missie Klimaattechnologie naar België

  • Mobiliteit
  • Energie
  • Opschaling energie-innovatie en producten
  • Waterstoftransitie
Arrow icon Alle evenementen
Sluiten Close
Sluiten Close

‘De rol van het bedrijfsleven is heel belangrijk bij geldproblemen'

Jennifer van der Leegte namens het Partnerfonds: 'Omdat je op de werkvloer vaak als eerste problemen signaleert bij geldzorgen kan je ook als eerste een luisterend oor en gerichte hulp aanbieden om zo erger te voorkomen.'

Bedrijven die een duurzame maatschappelijke impact op de regio willen hebben, verenigen zich in het Partnerfonds Brainport Eindhoven. Het idee hierachter? Iedereen moet baat hebben bij het zakelijk succes van de regio. Het Partnerfonds Brainport Eindhoven wil het leven van inwoners uit de regio duurzaam verbeteren, vooral van diegenen die het net wat harder nodig hebben. Met de bijdrage van het bedrijfsleven worden hiervoor maatschappelijke initiatieven ontwikkeld, zoals een programma rondom geldzorgen. Jennifer van der Leegte, Executive Vice President VDL Groep én lid van het bestuur van het Partnerfonds, vertelt er meer over.

Waarom doet VDL mee met het Financieel fit-programma?

“Een week voordat Partnerfonds Brainport Eindhoven bij ons aanklopte, volgde ik samen met een aantal leidinggevenden binnen VDL Groep een verzuimtraining. Een van de voormannen vroeg: ‘Wat kunnen wij als werkgever betekenen voor medewerkers die kampen met geldproblemen?’ Een terechte vraag. Hij had gezien dat sommige collega’s ineens hun lunch oversloegen. 

Ik werd geprikkeld door die bijeenkomst en ben daarna verder in de materie gedoken. De cijfers liegen er niet om. Alleen al in Eindhoven hebben meer dan 10.000 huishoudens problematische schulden en in heel Nederland heeft één op de vijf huishoudens moeite om rond te komen. Het hebben van geldzorgen kan een stevige impact hebben op het dagelijks leven, zowel thuis als op de werkvloer. Als VDL willen we graag betrokken zijn bij onze medewerkers en vinden we het belangrijk dat iedereen gezond en goed in zijn vel zit.

Ik denk dat de rol van het bedrijfsleven heel belangrijk is, omdat je op de werkvloer vaak als eerste problemen signaleert en ook als eerste een luisterend oor en gerichte hulp kan aanbieden om zo erger te voorkomen. Toen Partnerfonds Brainport Eindhoven met de aanpak voor financiële fitheid kwam, wist ik meteen: wij gaan ons inzetten. Door dit programma kunnen we écht maatschappelijke impact maken.” 

Wat heeft het Partnerfonds samen met VDL sindsdien concreet gedaan? 

“Het Partnerfonds heeft zich aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) en geldfit.nl. Dat zijn websites waar onze medewerkers – ongeacht hun woonplaats – bij de juiste hulporganisaties terecht kunnen. Door middel van een geldfittest krijg je een advies en naar gelang het advies kun je verschillende hulproutes nemen. Je kunt bijvoorbeeld een app downloaden om je huishoudboekje bij te houden, maar je kunt ook een schuldhulpmaatje vragen om je te helpen je financiën weer op orde te krijgen. In ernstige gevallen krijg je een naam en telefoonnummer van iemand bij de gemeente die jou gaat helpen. Als mensen minder computervaardig zijn, kunnen ze ook gratis bellen naar 0800-8115. 

Daarnaast hebben we binnen VDL veel gecommuniceerd over ons ‘Samen sterk bij Geldzorgen’ programma middels interne mededelingen op het werk, maar ook via ons personeelsblad die medewerkers thuis ontvangen. Bij een aantal van onze bedrijven hebben leidinggevenden een training gevolgd om signalen te herkennen en vervolgens te weten hoe het gesprek daarover aan te knopen. Een ervaringsdeskundige heeft do’s en dont’s gedeeld. Die training viel in goede aarde. Onze voormannen kregen tools in handen om naast een luisterend oor, ook gerichte hulp aan te bieden.”
 

Het is niet makkelijk om over dit onderwerp te praten, toch?  

“Zeker niet. Er is lef voor nodig om geldproblemen bespreekbaar te maken. Financiële zorgen komen vaak voor, maar door schaamte wordt er nauwelijks over gesproken. Binnen VDL proberen we er vaker over te communiceren, zodat de drempel om er iets over te vertellen lager wordt. Ik vind het belangrijk dat onze medewerkers met geldzorgen weten dat ze niet de enige zijn die hiermee kampen en dat ze er ook niet alleen voor staan. Als werkgever kunnen we een luisterend oor en vroegtijdig gerichte hulp aanbieden. Om een hoop ellende te voorkomen, is het belangrijk om op tijd aan de bel te trekken. Samen ben je sterker.” 
 

Wat zijn de reacties van collega’s binnen VDL tot nu toe? 

“Ik krijg mails met daarin berichten, zoals: ‘Wat fijn dat jullie dit als werkgever doen’. En zelfs partners van medewerkers sturen mails én tips. Zo gaf iemand aan: ‘Weet dat niet iedereen de informatie kan lezen’. Die tip heb ik meteen meegenomen naar het programmateam van het Partnerfonds Brainport. We zijn hierdoor anders gaan communiceren, meer met filmpjes en illustraties in plaats van alleen tekst.” 

Welke stappen wil het Partnerfonds nog zetten?

“We kunnen het niet alleen, daarom gaan we bijvoorbeeld het gesprek aan met gemeenten, ik denk dat als er intensiever samengewerkt wordt, mensen beter en sneller geholpen kunnen worden. Ook wil het Partnerfonds nog meer inspelen op levensgebeurtenissen. Als je een baby krijgt of gaat scheiden verandert er veel, ook op financieel gebied. Als we daar proactief op inspelen, kunnen we problemen voorkomen. Daarnaast willen we ons er hard voor maken dat schulden niet meer doorverkocht mogen worden. Een schuld van € 1.500 is vaak nog op te lossen, maar binnen een jaar kan het om een veelvoud van dat bedrag gaan, enkel omdat deze schuld wordt doorverkocht en dan is het bedrag ineens niet meer te overzien. Iets simpels als een te laat betaalde telefoonrekening, kan hierdoor soms enorme gevolgen hebben, dat moet echt anders.” 
 

Meer over het Partnerfonds