Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Economische cijfers Brainport Eindhoven op groen

De rol van Brainport Eindhoven voor de Nederlandse economie is onveranderd groot. Op de vijf kernindicatoren economische groei, toegevoegde waarde, arbeidsproductiviteit, innovatie en werkgelegenheid scoort Brainport Eindhoven substantieel boven het Nederlands gemiddelde. Dat blijkt uit de Brainport Monitor 2018 die vandaag verschijnt.

De rol van Brainport Eindhoven voor de Nederlandse economie is onveranderd groot. Op de vijf kernindicatoren economische groei, toegevoegde waarde, arbeidsproductiviteit, innovatie en werkgelegenheid scoort Brainport Eindhoven substantieel boven het Nederlands gemiddelde. Dat blijkt uit de Brainport Monitor 2018 die vandaag verschijnt.

In 2017 was Brainport Eindhoven met 4,9 procent economische groei de snelst groeiende regio van Nederland. Met name de technologische industrie is de stuwende kracht hierachter. De toegevoegde waarde van de regionale technologische industrie groeide over de periode 2005-2015 zeven keer zo hard als op nationaal niveau. Bovendien groeide de arbeidsproductiviteit van de (technologische) industrie in Brainport Eindhoven in tien jaar tijd ruim tweeënhalf keer zo hard als nationaal.

De economische voorspoed is ook terug te zien in de toenemende innovatiekracht van Brainport Eindhoven. In 2016 geeft het bedrijfsleven van Brainport Eindhoven ruim €1,9 mld. uit aan eigen onderzoek en ontwikkeling (R&D). Hiermee is de regio goed voor ruim een vijfde van de totale private R&D-uitgaven in Nederland (23,1%). Gekeken naar totale publieke en private R&D-uitgaven is Noord-Brabant de enige Nederlandse provincie die, met 2,8 procent, de kabinetsdoelstelling haalt om in 2020 2,5 procent van het BBP in R&D te investeren. In Brainport Eindhoven wordt met alleen al de private R&D-uitgaven een aandeel van 5,1 procent van het BBP behaald.

Keerzijde van de florerende economie zijn de grote tekorten op de arbeidsmarkt. De vraag naar arbeid neemt in bijna alle sectoren flink toe. In 2017 kwamen er ruim 11.000 banen bij in Brainport Eindhoven, een stijging van 2,8 procent en daarmee de grootste groei in tien jaar. Bovendien groeit in 2017 het aantal vacatures met 7.800 tot een totaal van 48.100 vacatures. Mede hierdoor nam het aantal werklozen met 5.000 mensen af - de grootste daling in decennia - en daalt het werkloosheidspercentage in 2017 tot 4,4 procent.

John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven en voorzitter van stichting Brainport, is erg tevreden over de cijfers, maar ziet gelijktijdig een belangrijke opgave: “De recente cijfers bevestigen de prioriteiten die Brainport Eindhoven voor de komende jaren ziet: talent, vestigingsklimaat en innovatie. In Brainport Eindhoven is de technologische industrie dringend op zoek naar gekwalificeerd personeel om het groeiende aantal vacatures aan te kunnen. Dit stelt de regio echter wel voor de uitdaging om een aantrekkelijke woonomgeving te creëren voor een diverse en veranderende bevolkingssamenstelling, waarbij zowel huidige als nieuwe inwoners fijn kunnen leven. We zijn daarover constructief in overleg met het kabinet, waarbij we vlak voor de zomer twee belangrijke stappen hebben genomen: het ondertekenen van de Regio Deal en het realiseren van de Brainport Actieagenda.”

Om de technologische competenties van Brainport Eindhoven te versterken is het van belang te blijven investeren in innovatie, digitalisering, sleuteltechnologieën en de aansluiting op maatschappelijke uitdagingen. Deze gezamenlijke prioriteiten zijn de basis voor de samenwerking van de bedrijven, overheden en kennisinstellingen in Brainport Eindhoven, zoals bijvoorbeeld in de Brainport Nationale Actieagenda.    

Brainport Monitor

De jaarlijkse Brainport Monitor biedt achtergronden en kennis over de innovatieve prestaties, economische vooruitgang en veranderende competitieve positie van Brainport Eindhoven voor een brede doelgroep van beleidsmakers, onderzoekers, bedrijven en andere geïnteresseerden. In de editie van 2018 kijken we naar de ontwikkeling van Brainport Eindhoven over de afgelopen tien jaar op het gebied van innovatie, arbeidsmarkt, bedrijfsleven, vestigingsklimaat en leefomgeving.

De volledige rapportage met ruim 30 statistieken en de samenvatting zijn te vinden op de website van de Brainport Monitor.