Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Internationaal remote werken: een stukje van de talentpuzzel?

Geschreven door Brainport Eindhoven

15 mei 2024

Geschreven door Brainport Eindhoven

15 mei 2024


Internationaal remote werken: een stukje van de talentpuzzel?

De Brainportregio is economisch enorm gegroeid en tegelijkertijd is er sprake van een krappe arbeidsmarkt. De spreekwoordelijke ‘war on talent’ is volop gaande en één van de oplossingen voor bedrijven om aan talent te komen is het aantrekken van internationaal talent. Dit gebeurt ook in de Brainportregio.

De economische groei gaat gepaard met neveneffecten: voorzieningen staan onder druk, op steeds meer plekken wordt Engels gesproken en er heerst een grote druk op de huizenmarkt. In de Brainportregio werken stakeholders al jaren samen om de regio vooruit te krijgen en neveneffecten te minimaliseren. In het palet aan oplossingen voor de schaarste aan talent, is er mogelijk een rol weggelegd voor (hybride) internationaal remote werken.

Brainport Development heeft onderzoek laten doen naar (hybride) internationaal remote werken (vanaf hier ‘internationaal remote werken’) als mogelijke oplossing voor krapte op de arbeidsmarkt. Via een deskresearch, arbeidsmarktanalyse, gesprekken en enquêtes zijn de volgende twee vragen beantwoord:

  1. Welke mogelijkheden biedt (hybride) internationaal remote werken voor werkgevers in de Brainport regio en;
  2. Wat is de behoefte van werkgevers in de Brainportregio ten aanzien van het (hybride) internationaal remote werken.

Wat is internationaal remote werken?

Internationaal remote werken is een samenwerkingsrelatie waarbij werknemers vanuit huis of andere externe locaties werken, in plaats van te reizen naar centrale werklocaties, met behulp van informatie en communicatietechnologieën om te communiceren met collega’s en klanten. Hybride betekent dat er gewerkt kan worden vanuit zowel een locatie in het buitenland als vanuit een locatie in de Brainportregio.

Niet elke functie leent zich om internationaal remote te werken. De mogelijke invulling hiervan is afhankelijk van locatiegebondenheid, samenwerking, gebruik specifiek materiaal en taak(on)afhankelijkheid. Met name functies voor hoogopgeleiden binnen sectoren als financiën en verzekeren, communicatie en informatie en de technische industrie lenen zich voor een dergelijke invulling.

Kansen en uitdagingen in algemene zin

Internationaal remote werken biedt kansen voor zowel de werkgevers als de werknemer. Werkgevers hebben een grotere poel om (specialistische) medewerkers in te werven, het maakt een werkgever aantrekkelijker, het bespaart kosten voor bedrijfshuisvesting. Daarnaast zijn remote werkers meer tevreden en productiever en zij hebben een betere balans in het werk-privé leven. Een internationaal hoeft bovendien niet naar het buitenland te verhuizen indien hij remote voor een werkgever zou kunnen werken. Daarmee zou werken voor een Nederlands bedrijf een minder ingrijpende gebeurtenis voor hen zijn.

Remote werken kent ook belemmeringen: binding tussen bedrijf en werknemer wordt lastiger door de afstand tussen werkplek en organisatie; een gebrek aan zichtbaarheid kan leiden tot werkplekisolatie; of de werk-privé balans kan onder druk komen te staan. Het remote werken kan daarnaast de innovatiecapaciteit van de organisatie onder druk zetten.  

Door vooraf te voldoen aan belangrijke randvoorwaarden kan de inzet van remote werk (meer) succes hebben. Veel van de belemmeringen zijn namelijk te vooraf goed te organiseren. Hierbij kan worden gedacht aan goede techniek en ICT-infrastructuur, diverse juridische aspecten, communicatiemiddelen, vaardigheden van de medewerker en de rol van de leidinggevende.

 

Analyse van de situatie in de Brainportregio

De Brainportregio omvat de arbeidsmarktregio’s Helmond – De Peel en Zuidoost – Brabant. In deze regio kent men een totale beroepsbevolking van 432.000 mensen, waarvan er 415.000 werkzaam zijn. Van de ruim 54.000 openstaande vacatures, komen er op papier 22.300 in aanmerking voor remote werkers. Binnen de focussectoren in de Brainportregio (maak-, IT- en hightechindustrie) komen 1.608 van de 2.925 vacatures in aanmerking voor mogelijke remote invulling.

Uit enquête die is gehouden onder bedrijven blijkt dat bij 77% van hen internationale medewerkers werkzaam zijn. Ongeveer een kwart van de bedrijven maakt gebruik van internationaal remote werken. Bedrijven denken na over de inzet van remote werken en zien toekomst in het remote werken. Desondanks ervaren zij de nodige belemmeringen, zoals het gebrek aan kennis en expertise om een goede invulling te geven, culturele verschillen en de verbinding tussen remote werker en de organisatie. Gebrek aan vertrouwen bij het management in de positieve effecten van internationaal remote werken speelt hierin een belangrijk rol.

Toekomstige rol Brainport Development

Een regionale aanpak voor internationaal remote werken kan ondanks de ervaren belemmeringen een meerwaarde hebben. Bedrijven die hebben meegewerkt aan het onderzoek, geven aan dat ze mogelijk ondersteuning willen bij het voldoen aan de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van internationaal thuiswerken. Daarin zien zij een rol weggelegd voor Brainport Development. Brainport Development kan bijvoorbeeld ondersteunen bij het promoten van de oplossing, kennisdelen en vraag-beantwoording, een netwerkrol en financiële en juridische ondersteuning bieden en zij spelen een rol in de lobby richting overheid om wet- en regelgeving te vereenvoudigen.

Werk jij met remote internationaal talent of overweeg je dat te gaan doen? Neem gerust contact met ons op als vragen hebt of als je de inzichten van het onderzoek wil krijgen.