Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Eerste traject Hello Mentor afgerond

Internationale studenten wegwijs maken op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat is het idee achter Hello Mentor. De studenten worden gekoppeld aan een mentor die hen helpt bij hun zoektocht. De eerste zeventien koppels hebben de afgelopen maanden meters gemaakt. Tijdens een afrondende bijeenkomst, blikten zij terug. ‘Ik heb als mentor kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van talent en dat is belangrijk voor het bedrijfsleven én onze samenleving.’

Tijdens de laatste bijeenkomst dachten de studenten en de mentoren na over een zogenaamde ‘meme’. Een afbeelding die representeert hoe de internationale studenten zich voelen bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Want simpel is het niet, als je de taal niet spreekt, de cultuur nog niet (goed genoeg) kent en je jezelf afvraagt wat de beste stap is voor je carrière. Er werden verschillende afbeeldingen gekozen. Het plaatje van Disneyfiguren Nemo en Dory, bibberend in de zee, met op de achtergrond een enorme haai, staat voor het gevoel dat veel van die studenten hebben.

Onzeker

Daarom komt Hello Mentor voor hen dan ook als geroepen. Want hoewel het clownsvisje er behoorlijk bang uit ziet, heeft ‘ie wel een maatje om de uitdaging mee aan te gaan. Iemand die zijn angsten precies begrijpt en al vaker met dit bijltje heeft gehakt. De mentoren zijn blij dat ze op deze manier kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de studenten. Zo klonk het: ‘Ik heb dezelfde stappen gezet en ik wil graag mensen helpen die in deze situatie zitten.’ En: ‘Het is goed om studenten voor te bereiden op het werkende leven. Ik weet nog dat ik erg onzeker was als starter op de arbeidsmarkt, ik had graag iemand gehad die me kon helpen.’

Samen een plan maken

Leane van Veghel van Brainport Development is blij met de ervaringen tot nu toe: ‘Deze pilot blijkt aan te slaan! We hebben vier bijeenkomsten gehouden, waarvan twee online.’ De bijeenkomsten waren een combinatie tussen ‘business en pleasure’. De koppels hebben gewerkt aan een plan van aanpak voor de student. ‘Dat is een fijne leidraad, ze hebben zo houvast. Maar natuurlijk kunnen ze altijd bijstellen, je weet in het leven nooit hoe het loopt.’

Nu de officiële periode van vier maanden achter de rug is, is er een band ontstaan. ‘De contacten blijven! Sterker nog: de eerste banen zijn al aangeboden. Ook een mooi initiatief: veel mentoren geven ‘hun’ mentee de mogelijkheid om een dagje mee te lopen in het bedrijf.’ De volgende studenten en mentoren staan alweer te popelen. ‘17 maart was de kick-off van de tweede groep. Weer een mooie en gevarieerde club. Van hbo- tot wo-studenten en van IT-ers tot engineers.’

Nieuwe mentoren

Niet alleen enthousiasmeerden de studenten andere studenten, ook aan nieuwe mentoren is deze tweede ronde geen gebrek. ‘De mentoren van de eerste groep hebben hun collega’s gemotiveerd om ook mee te doen. Daarnaast merken we dat potentiële mentoren zichzelf aanmelden, omdat ze zo graag iets willen bijdragen aan de ontwikkeling van deze jongere generatie.’

Nu er een tweede editie komt, kan er gesproken worden van een succesvolle pilot, toch? ‘Inderdaad, we hebben nog genoeg plannen voor de toekomst. Ik hoop bijvoorbeeld dat we samen met het onderwijs een duurzame aanpak van het programma kunnen opbouwen. Zodat ook het onderwijs dit als structurele vervolgstap kan aanbieden aan geïnteresseerde mentees.'

Carrière in de regio


Van Veghel benadrukt dat het succes van de toekomstige ‘edities’ valt of staat bij de betrokkenheid van verschillende partijen. ‘Ik hoop dat het bedrijfsleven mentoren weet te stimuleren om hieraan mee te doen en zo’n medewerker ook tijd geeft om dit goed te doen. Wie weet levert het in de toekomst wel een nieuwe werknemers op, sommige mentees weten al vrij concreet waar ze aan de slag willen. Door nu al in deze talentvolle studenten te investeren, vergroot je de kans dat ze straks voor je bedrijf of organisatie kiezen.’

Hoe ze de toekomst van Hello Mentor ziet? ‘We hebben met deze pilot laten zien dat het werkt. Als Brainport willen we er graag aan bijdragen dat dit een structureel programma in de regio is.’