Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

DDW tip 3 - Embassy of Urban Mobility

Hoe verplaatsen we ons in de toekomst? Ontdek nieuwe innovaties, ontwerpen en technologieën bij de World Design Embassies.

Tijdens Dutch Design Week 2022 staat alles in het teken van ‘get set’. Ontdek nieuwe innovaties, ontwerpen en technologieën bij de World Design Embassies. Dit keer delen we een tip3 van de Embassy of Urban Mobility.

Hoe verplaatsen we ons in de toekomst? Wandel het Klokgebouw binnen en kom erachter.

1. Blik voor groen 

Onze huidige binnensteden zijn ontworpen voor auto’s, niet voor mensen. In veel steden neemt de auto meer dan de helft, soms zelfs 80 procent, van de publieke ruimte in. Hierdoor zijn steden in hoge mate efficiënt ingericht, maar gaat het ook vaak ten koste van de leefbaarheid en het geluk van mensen. Vergroening van binnensteden draagt sterk bij aan het voorkomen van hittestress, het zorgt dat regenwater weg kan en dat de CO2 uitstoot vermindert. Ook sociaal kan vergroening een positieve impact hebben. Bewoners en bezoekers van een stad krijgen meer beweegruimte om te ontspannen en elkaar te ontmoeten. In het Embassy Lab ‘Groen voor Blik’ verkent Studio 1:1 de mogelijkheden van een groenere binnenstad.

Door: Studio 1:1 i.s.m. Gemeente Eindhoven

2. Third Office 

In Embassy Lab: Uithuiswerkplekken ging Van Eijk & Van der Lubbe aan de slag met de ontwerpvraag: Hoe faciliteren we goede werkplekken dichtbij huis waardoor forensen minder vervoersbewegingen hoeven te maken? Hun antwoord: Third Office. Een professionele omgeving, op fietsafstand van huis, met alle faciliteiten die je op kantoor hebt. In Embassy Lab 'Uithuiswerkplekken' verkent VEVDL de mogelijkheden van dit type werkplek.

Door: Ven Eijk & Van der Lubbe i.s.m. Rijkswaterstaat

3. Knoop XL 

Knoop XL is het gebied rondom centraal station Eindhoven. Op dit moment wonen hier zo’n tweehonderd mensen. De komende jaren zal dit groeien naar 15.000 mensen. Knoop XL moet een plek worden om te wonen, werken, ontmoeten en te verblijven. Traditioneel ontwikkelden we een gebied vanuit verschillende silo’s: mobiliteit, wonen, werken, groen. Dat zorgde voor optimaal en efficient denken vanuit mobiliteit. Het resultaat? Leefbaarheid en groen kwamen sneller onder druk te staan. Maar wat als we geluk als startpunt hanteren bij het ontwerpen van Knoop XL, hoe zou mobiliteit er dan uitzien?

Door: Gemeente Eindhoven