Sluiten Close
Sluiten Close

Emma Moonen en Joric Oude Vrielink benoemd tot Faculty of Impact fellows van NWO

Joric Oude Vrielink

De twee ondernemende onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven zijn op 20 maart benoemd tot Fellows binnen de Faculty of Impact. Zij zijn onderdeel van een groep van 14 onderzoekers die zich bezighouden met innovaties op het gebied van Life Sciences & Health.

Geschreven door The Gate

16 april 2024

Joric Oude Vrielink

De twee ondernemende onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven zijn op 20 maart benoemd tot Fellows binnen de Faculty of Impact. Zij zijn onderdeel van een groep van 14 onderzoekers die zich bezighouden met innovaties op het gebied van Life Sciences & Health.

Geschreven door The Gate

16 april 2024


De geselecteerde onderzoekers met ondernemersambities krijgen binnen de Faculty of Impact twee jaar lang intensieve en persoonlijke begeleiding van experts op het gebied van ondernemerschap, intellectueel eigendom en investeringen. Ze behouden (of krijgen) voor die periode een aanstelling aan hun eigen universiteit, maar worden vrijgesteld van administratieve- en onderwijsverplichtingen. Zo hebben ze tijd en ruimte om hun vinding de wereld in te brengen.

Joric Oude Vrielink richt met zijn onderneming op longkanker: “Late detectie en suboptimale behandelingen dragen aanzienlijk bij aan een enorm hoog aantal sterfgevallen. Na detectie is een weefselbiopsie nodig om de aanwezigheid en het type kanker te bevestigen, wat cruciaal is voor het opstellen van een behandelplan. Echter, voor vroegstadium kanker is het nemen van een longbiopt zeer uitdagend. Dit leidt ertoe dat er overgegaan wordt tot behandeling die vaak ineffectief is en in sommige gevallen zelfs geen kanker blijkt te zijn. Om dit probleem aan te pakken, zijn we bezig met het ontwikkelen van een technologie die helpt bij het nauwkeurig positioneren van naalden waardoor biopten van kleine laesies ook meer succesvol worden .”
 

Emma Moonen richt zich op het meten van biomarkers in zweet: “We hebben een proof-of-concept device ontwikkeld dat op niet-invasieve en frequente wijze biomarkerconcentraties kan meten in zweet van personen in rusttoestand. Uniek is dat het device extreem lage zweethoeveelheden aankan, wat mogelijkheden opent voor het gebruik van zweet als bron voor klinische informatie. De mogelijkheid om zweet te analyseren met behulp van het op de huid bevestigde device elimineert het gebruik van bloed, is patiëntvriendelijk, vereenvoudigt de workflows van professionals in de gezondheidszorg en verkort de tijd van monstername tot resultaat. De integratie van verschillende biomarkersensoren opent een breed toepassingsgebied met een enorme potentiële impact op gezondheidsmonitoring.”

Over Faculty of Impact

Een van de ambities van Nederland is ervoor te zorgen dat wetenschappelijk onderzoek wordt ingezet om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en economische groei te realiseren. Veel wetenschappelijke vindingen komen nu niet op de markt, onder meer omdat het onderzoekers vaak ontbreekt aan de ervaring en kennis die nodig is om een innovatie marktrijp te maken en een commerciële organisatie op te zetten. De Faculty of Impact biedt daarom een intensief, twee jaar durend programma voor wetenschappers die met hun onderzoek impact willen maken en een eigen bedrijf willen starten.

Over The Gate

Binnen de Technische Universiteit Eindhoven is The Gate er voor ondernemende onderzoekers en studenten. Zij helpen bij het opzetten van ondernemingen maar fungeert ook als een Knowledge Transfer Office binnen de universiteit. Zo begeleiden zij onder andere onderzoekers en studenten richting hun spin-off of startup bedrijf.