Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Visie voor duurzame logistieke laadlocaties opgesteld

Om de elektrificatie van transport en logistiek mogelijk te maken komen er de komende jaren door het hele land oplaadlocaties gericht op het onderweg opladen van elektrische vrachtwagens. Aan welke eisen zou een laadlocatie voor logistiek moeten voldoen? Om antwoord te geven op die vraag is nu een gedetailleerde visie ontwikkeld voor duurzame logistieke laadlocaties en de minimale standaarden voor bijpassende laadinfrastructuur.

Geschreven door ElaadNL

04 december 2023

Om de elektrificatie van transport en logistiek mogelijk te maken komen er de komende jaren door het hele land oplaadlocaties gericht op het onderweg opladen van elektrische vrachtwagens. Aan welke eisen zou een laadlocatie voor logistiek moeten voldoen? Om antwoord te geven op die vraag is nu een gedetailleerde visie ontwikkeld voor duurzame logistieke laadlocaties en de minimale standaarden voor bijpassende laadinfrastructuur.

Geschreven door ElaadNL

04 december 2023


Mede vanuit de eisen van het Klimaatakkoord vindt de komende jaren een transitie plaats naar duurzame mobiliteit. Een belangrijke rol voor het realiseren van emissievrij goederenvervoer is elektrificatie. Toekomstig emissievrij transport zal voor een belangrijk deel met batterij-elektrische aandrijving zijn. Om deze voertuigen op te kunnen laden, wordt hoogwaardige laadinfrastructuur van essentieel belang, zowel op bedrijventerreinen (laden op thuis- of bestemmingslocatie) als op openbare locaties (laden onderweg).

Om deze ambitie te realiseren is nu een gedetailleerde visie ontwikkeld voor duurzame logistieke laadlocaties en de minimale standaarden die hiervoor zouden moeten gelden. De visie is opgesteld vanuit het project LoLa, waarin gewerkt wordt aan een landelijk dekkend publiek toegankelijk snellaadnetwerk voor vrachtvervoer, in samenwerking met verschillende belanghebbenden zoals vervoerders, overheden, fabrikanten, netbeheerders en het GTD-E-project (Green Transport Delta – Elektrificatie). Deze visie benadrukt diverse aspecten, waaronder technische standaardisatie, locatie-inrichting en opschaling van de huidige snelladers naar megawatt snelladers (MCS: megawatt charging system).

Het document moet bijdragen aan uniformiteit op logistieke snellaadlocaties, biedt richtlijnen voor herkenbare laadvakken, bepleit toegangsbeperking voor niet-logistieke voertuigen en stimuleert ontwerpen van doorrijdlocaties. Ook richtlijnen voor ruimtelijke inrichting, technische specificaties, functionaliteit en data governance worden behandeld. Het volledige document met de minimale standaarden is nu voor iedereen beschikbaar.

Deze locatievisie is mede tot stand gekomen door het Green Transport Delta – Elektrificatie (GTD-E) project, met RVO als subsidieverstrekker.

Download de locatievisie hier! Arrow icon