Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

In gesprek met: Ed Heerschap

In deze terugkerende rubriek spreken we mensen die hun ziel en zaligheid leggen in het aantrekken en/ of behouden van internationaal talent voor de Brainport Eindhoven regio. Ditmaal gaan we in gesprek met Ed Heerschap, Living In coördinator vanuit de gemeente Eindhoven. Hij opereert onder de vlag van het Holland Expat Center South.

Geschreven door Brainport Eindhoven

26 juni 2019

In deze terugkerende rubriek spreken we mensen die hun ziel en zaligheid leggen in het aantrekken en/ of behouden van internationaal talent voor de Brainport Eindhoven regio. Ditmaal gaan we in gesprek met Ed Heerschap, Living In coördinator vanuit de gemeente Eindhoven. Hij opereert onder de vlag van het Holland Expat Center South.

Geschreven door Brainport Eindhoven

26 juni 2019


Wat is het voornaamste doel van het Living In Programma en hoe is het ontstaan?
Het doel van het programma is het behoud van internationaal talent in de regio. Talent aantrekken kunnen we als regio heel goed. Voor het behoud van dit talent is in het verleden iets minder aandacht geweest. In 2015 is een onderzoek verricht naar ‘living in’ door de Fontys Hogescholen. De centrale vraag was: wat weten we nu eigenlijk van living in en het leefklimaat? Daar kwam een advies uit voort om heel gericht het leefklimaat te verbeteren. Dat was de start van dit programma. Wat ik daarbij uitermate belangrijk vond en vind is om niet over de doelgroep te praten maar hen erbij te betrekken. Je moet je het talent dat aanwezig is benutten. Daarom is Kavitha Varathan, de oprichter van Expat Spouses Initiative, er van meet af aan bij de betrokken geweest.

Wanneer ben je met het programma begonnen en hoe bevalt het?
Ik ben met het programma begonnen in 2016. Mijn voornaamste rol is een relevant netwerk opbouwen en dit zo goed mogelijk aan elkaar te verbinden om de doelen van het programma te behartigen. Het programma heeft een stuurgroep dat bestaat uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheid en de doelgroep zelf. Het is de mooiste rol die ik ooit heb vervuld. Je ontmoet alleen maar talent en mensen die vooruit willen. Internationale kenniswerkers zijn heel positief, ze willen iets bereiken en iets opbouwen. Ze zitten qua beleving op dezelfde golflengte. In gesprekken die ik met hen voer hebben we het vrijwel meteen over onderwerpen die er toe doen.

Wat zijn de voornaamste thema’s waaraan je werkt? 
Het plaatje hierboven geeft goed weer aan welke thema’s we werken. Dat begint bij het goed laten landen van internationale kenniswerkers. Zorgen dat zij zich hier welkom voelen, de weg weten te vinden en kunnen integreren. Het tweede punt waaraan we werken sluit daarbij aan. Het betreft het toegankelijk maken van faciliteiten en voorzieningen. De vraag is dan: hoe maak je alles wat beschikbaar is voor Nederlanders ook beschikbaar voor Internationals. Het gaat dan met name om de taal. Denk aan sportclubs, het helpt wanneer sportverenigingen Engelstalige informatie verstrekken. Een ander voorbeeld zijn evenementen. Internationals willen niet als aparte groep worden gezien. Het is daarom belangrijk geen aparte events organiseren maar de doelgroep Internationals gewoon te laten aansluiten bij wat er al gebeurt. Evenementen zoals Dutch design week, Dutch Technology week of Glow bijvoorbeeld, wanneer je in het Nederlands zou communiceren dan mis je een totale doelgroep. Engelstalig zijn is heel belangrijk. Aan de andere kant stimuleren we ook het leren van de Nederlandse taal door Internationals. Dat is heel belangrijk om echt te kunnen integreren. Ik heb dan ook liever dat de werkgever de taalcursus voor de partner betaalt dan voor de first hire. Dat helpt hen te integreren en bij het vinden van een baan. Een ander punt waaraan we werken: de talent pool van spouses koppelen aan de talentvraag van het MKB. Het aannemen van een internationale medewerker kan enorm bijdragen aan de internationalisering van een bedrijf. Ik investeer daarom veel tijd aan het betrekken van het MKB bij het programma.

Wat is voor jou persoonlijk je belangrijkste missie?
Aandacht voor spouses, ofwel de partners van de internationale kenniswerkers, is essentieel. Dat wil ik graag tussen de oren van bedrijven krijgen. Als we erin slagen om werkgevers hiervan bewust te maken, dan is mijn missie geslaagd. De talentpool van partners is een schat aan onbenut potentieel. Wanneer je die talentpool van spouses kunt koppelen aan de talent vraag van het MKB is dat een enorme winwin. Verder moeten we zorgen voor een warm welkom voor het hele gezin. Daarbij gaat het om eigenaarschap nemen. Iedereen die met internationals werkt moet zich verantwoordelijk voelen voor hun welbevinden door hen te informeren en te helpen integreren.

Kun je mooie voorbeelden noemen?
Een mooi voorbeeld hiervan is de aanpak van Additive Industries. Zij hebben een buddy systeem dat ook doorgaat buiten werktijd. Een ander voorbeeld is Schunk Xycarb Technologies, zij koppelen nieuwe internationale medewerkers aan bestaande internationale medewerkers omdat juist zij weten waar internationals tegenaan lopen. Verder faciliteren wij zelf introductie programma’s die internationale medewerkers helpen de stad te leren kennen en een netwerk op te bouwen.

Heb je nog andere ideeën over manieren waarop op je internationals kunt laat integreren?
Voor studenten zou het heel mooi zijn wanneer we een family-friendship programma zouden kunnen opzetten. Dat houdt in dat ze gekoppeld worden aan een Nederlands gezin bij wie ze terecht kunnen en die hen een beetje in de gaten houdt. Bijvoorbeeld een keer in de twee weken koffie met ze te drinken en die hen helpt de stad te laten ervaren.

Waarmee ben je op dit moment bezig?
Momenteel laten we een onderzoek uit voeren door de Universiteit van Tilburg naar het belang van het goed laten integreren van spouses. Bij dat onderzoek betrekken we zowel werkgevers, culturele instellingen als de spouses zelf. Momenteel is de onderzoekster; dr. Camilla Spadavecchia, bezig met een kwalitatieve verkenning en in september start ze met een survey. Wanneer het onderzoek gereed is gaan we de uitkomsten door de Fontys hogescholen laten vertalen naar concrete HR tools. Dit gebeurt in co-creatie met het MKB. Dit alles maakt onderdeel uit van de regiodeal onderdeel is van de nationale Brainport Nationale Actie Agenda.

Wat voor bestaande initiatieven die zijn gericht op spouses zijn er  al? 
Je hebt bijvoorbeeld het Get in Touch programma dat is opgericht door Carola Eijsenring. Het brengt spouses met elkaar in contact. Doordat peers elkaar leren kennen en met elkaar omgaan, bouwen ze vertrouwen op om een volgende stap te zetten. Daarnaast heeft de TU/e sportprogramma speciaal voor spouses. Ook heb je het women for women programma dat spouses van internationale kenniswerkers koppelt aan regionale ambassadeurs die werken voor bedrijven en organisaties in Brainport Eindhoven. Tijdens een periode van drie maanden doorlopen de spouses de zoektocht naar een baan met de hulp van het ambassadeursnetwerk. Het is een gezamenlijk initiatief van het Livingin Program en Expat Spouses Initiative (ESI). ESI helpt internationals te integreren en te verbinden met professionele kansen vanuit een community gevoel. Het werkt aan het opbouwen van een pool van hooggekwalificeerd internationaal talent waar bedrijven in de regio uit kunnen putten.  

Wat zit er nog in de pijplijn? 
Ik ben momenteel bezig met vrijwilligersorganisatie ‘Samen voor Eindhoven’om te kijken of we een aparte tak kunnen opzetten voor spouses. Ook ben ik met Ilse Wouters van de Ilse Wouters Academy bezig om een datingprogramma uit te werken gericht op IT-ers en techneuten. Dat is het mooie aan mijn rol. Ik heb de vrijheid om dit soort dingen uit te werken. Een ander punt waaraan ik werk is bijvoorbeeld het tegengaan van discriminatie. Daarvoor zoekt de samenwerking op met radar een antidiscriminatie-organisatie. Dat is ook mijn rol. Signaleren, aanjagen en verbinden. Ik heb een netwerk op orde en kan heel snel schakelen.