Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Gezien bij Greenhouse: MVO programma Greenhouse Cares

In ‘Gezien bij’ belichten we nuttige tools, best practices en ultieme tips rondom het thema aantrekken en behouden van (inter)nationaal talent. Aan het woord ditmaal is Marieke Versteeg, Innovation Specialist bij digitaal marketingbureau Greenhouse over Greenhouse Cares, een MVO-initiatief dat ze zelf startte omdat ze merkte dat haar, voornamelijk jonge en internationale collega’s, willen werken voor een bedrijf met maatschappelijke impact waarop zij trots kunnen zijn. De gezondsheidscrisis gaf betrokken medewerkers vleugels: het één na het andere maatschappelijke initiatief kreeg vorm.

 

Geschreven door Brainport Eindhoven

03 juni 2020

In ‘Gezien bij’ belichten we nuttige tools, best practices en ultieme tips rondom het thema aantrekken en behouden van (inter)nationaal talent. Aan het woord ditmaal is Marieke Versteeg, Innovation Specialist bij digitaal marketingbureau Greenhouse over Greenhouse Cares, een MVO-initiatief dat ze zelf startte omdat ze merkte dat haar, voornamelijk jonge en internationale collega’s, willen werken voor een bedrijf met maatschappelijke impact waarop zij trots kunnen zijn. De gezondsheidscrisis gaf betrokken medewerkers vleugels: het één na het andere maatschappelijke initiatief kreeg vorm.

 

Geschreven door Brainport Eindhoven

03 juni 2020


Kun je iets vertellen over Greenhouse en over jouw functie?
Greenhouse is een digitaal marketing bureau en met mijn afdeling ben ik dagelijks met innovatie bezig. In totaal werken er meer dan 500 medewerkers bij Greenhouse. We hebben een kantoor in Eindhoven en in Sittard. Wanneer een collega een goed idee heeft voor een nieuwe dienst, dan begeleid ik die collega’s of het team vanuit mijn rol als innovatiecoach. We pakken het idee dan samen op en kijken naar wat ervoor nodig is om van het idee een dienst  of product te maken voor onze klanten. Ook werken we veel en vaak samen met externe partijen zoals hogescholen en universiteiten, vooral om kennis op te doen over de nieuwste technologieën en trends.

Wat is Greenhouse Cares eigenlijk en hoe het is ontstaan?
Greenhouse Cares is gestart als een MVO-initiatief of met andere woorden het nemen van corporate responsibility. Ik ben het zelf gestart in oktober vorig jaar. We hadden nog geen structureel beleid op MVO vlak, maar ik merkte wel een sterke behoefte bij mijn collega’s om een maatschappelijk doel te dienen. Wat medewerkers bij Greenhouse kenmerkt, is dat ze overwegend jong zijn. De gemiddelde leeftijd hier is 31 jaar. Bovendien hebben we veel internationale collega’s. Medewerkers die bij uitstek veel waarde hechten aan een werkgever die iets terugdoet voor de maatschappij en die trots willen kunnen zijn op het bedrijf waarvoor ze werken. Greenhouse kon wat mij betreft nog bewuster omgaan met hoe we iets terug zouden kunnen doen voor de maatschappij, de vraag was dus: ‘hoe zetten wij onze marketing expertise in om onze maatschappelijke impact te kunnen vergroten?’.

Hoe heb je aandacht gevraagd voor je ideeën?
Ik heb mijn idee als onderwerp op de MT-agenda gezet. Het MT vond het een uitstekend idee en heeft mij de ruimte gegeven om het vorm te gaan geven. De MT-leden hechten er heel veel waarde aan dat dit idee organisatie breed gedragen wordt en bottom-up ontstaat. Ze willen het niet top-down opleggen, het moet vanuit de medewerkers ontstaan.

Hoe ben je gestart?
We hebben in eerste instantie een missie geformuleerd, die missie is: ‘we empower future changemakers to make a positive contribution to their community’ en vervolgens hebben we drie ‘communities’ geformuleerd waarop het programma zich in eerste instantie gaat richten. Het betreft kinderen, studenten en start-ups. Doelgroepen die de voornaamste drijvende kracht  zijn achter de veranderingen van de toekomst. Wij gaan hen met marketing helpen hun sociale en groene doelen te bereiken. Het programma is opgezet vanuit een framework. We doen niet alles zelf maar proberen als het een ware een movement te creëren.

Wat is de huidige status?
We beginnen dit jaar met ons te richten op kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool. We willen hen de basis marketing principes bij brengen en hen helpen die in te zetten voor een sociaal of groen doel om hiermee echt maatschappelijke impact te maken Dan kun je denken aan allerlei onderwerpen zoals het tegengaan van pesten of het terugdringen van plastic gebruik op school of het gebruik van de auto om naar school te gaan. Heel concreet zijn we met twee projecten bezig in samenwerking met studenten van Avans. Eén is erop gericht om buitenspelen door kinderen te bevorderen en het ander op het verlagen van de werkdruk in het Primair Onderwijs. Daarnaast kijken we naar hoe Greenhouse zelf duurzamer kan worden.

Lukt het om deze initiatieven van de grond te krijgen nu het coronavirus de wereld in zijn greep houdt?
Ja, dat lukt wonderbaarlijk wel. Je kunt zelfs zeggen dat de crisis onze collega’s vleugels geeft. Zij hebben hun marketingkrachten de afgelopen periode belangeloos ingezet om prachtige maatschappelijke campagnes en initiatieven vorm te geven. Een paar voorbeelden daarvan zijn twee enorm coole games voor thuiszittende kinderen die het Augmented Reality team heeft ontwikkeld in samenwerking met Eindhoven 365. Ze heten Rare  kwast & Beestenboel. Verder hebben twee van onze stagiairs Family Fun Break ontwikkeld om kinderen tussen de 10 en 14 in beweging te krijgen. Ten slotte heeft één van onze collega’s bijgedragen aan ‘het appeltje voor de dorst’. Een online platform waaraan diverse partners bijdragen om verse maaltijden te bezorgen aan gezinnen in Helmond die hard zijn geraakt door de crisis. Prachtige initiatieven dus en er zit nog veel meer in de pijplijn.

Wat voor effecten zie je dat het programma vooralsnog heeft op medewerkers?
Het is nog wat te vroeg om harde uitspraken te doen over de effecten van het programma. Wat we wel zien is dat medewerkers positiever oordelen op vragen in onze interne survey als het gaat om Greenhouse en de mate van maatschappelijke betrokkenheid. Het is veel concreter, tastbaarder en maakt beter zichtbaar wat we doen op MVO gebied. Collega’s zijn ook echt enthousiast. Ik heb heel veel mailtjes gehad van collega’s die een bijdrage willen leveren aan het programma. Dat varieert van zelf bijdragen tot meedenken en het aandragen van nuttige contacten. We hebben veel internationale collega’s en die zijn ook heel enthousiast. Ze zijn vaak al bekend met dit soort initiatieven vanuit hun thuisland.

Welke effecten verwacht je dat het programma op termijn zal hebben?
Ik verwacht dat het ertoe zal leiden dat medewerkers trotser worden op Greenhouse en dat ze voldoening halen uit de activiteiten. We ervaren nu al dat de inzet van marketing zoveel kan betekenen voor de maatschappij. De trots om voor dit bedrijf te werken is voor mij ook de hoofdreden om het op te zetten. Dat het voor medewerkers een reden is  om er te willen blijven werken, waardoor het dus ook bijdraagt aan medewerkersbehoud. Een verwacht side-effect is dat het op termijn zal bijdragen aan onze employer branding maar dat is geen doel op zich. Het moet echt geen marketing gimmick worden. Authenticiteit is essentieel.

Zijn er nog andere manieren waarop Greenhouse werkt aan het behoud van talent?
Dat doen we op verschillende manieren. We hebben bijvoorbeeld een Life Long Learning programma, met onder andere een Academy. De Academy is erop gericht om medewerkers continu uit te blijven dagen en te blijven ontwikkelen zodat we iedere dag beter worden. Verder staan de kernwaarden Innovation, Dedication en Fun centraal bij Greenhouse. De eerste twee waarden staan voor de gedrevenheid om continu te willen verbeteren. Daarnaast organiseren we met grote regelmaat uitjes en evenementen om de sociale cohesie te vergroten. Dat spreekt zowel internationals als jonge mensen enorm aan. De maand december is hier tenslotte altijd heel druk. Dan doen we elke dag wel iets leuks om de sfeer en fun erin te houden. Dat varieert van het schenken van chocolademelk tot een interessante spreker.