Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Brainport Monitor 2019: fit voor de toekomst

Met 3,3 procent is Brainport Eindhoven ook in 2018 sterker gegroeid dan landelijk (2,6 procent). Dat blijkt uit de nieuwe editie van de Brainport Monitor die vandaag verschijnt.

De economische groei in de regio wordt gedreven door de industrie. Zo was de uitvoer van goederen nog nooit zo hoog als in 2018: €31,9 mld. Met 17,7% t.o.v. 2017 is dit de sterkste groei in het afgelopen decennium. De export van machines, zoals chipmachines en machines voor de voedingsmiddelenindustrie is in 2018 bijna €16 mld. – bijna €4 mld. meer dan in 2015.

De groei is ook terug te zien in de toenemende innovatiekracht van Brainport Eindhoven. Nog nooit waren er zoveel patentaanvragen (7.140) bij het Europese octrooibureau uit Nederland als in 2018. De helft hiervan komt uit Noord-Brabant. Vijf bedrijven die geworteld zijn in de Brainport-regio behoren tot de top 10  van bedrijven die het meest uitgeven aan R&D. Het gaat om ASML, Philips, NXP, DAF en VDL. Samen gaven zij in 2018 bijna 2,3 miljard euro uit aan R&D, een stijging van 11% ten opzichte van 2017.

Met 3,5 procent is het werkloosheidspercentage weer terug op het niveau van voor de economische crisis. Ruim een derde van de extra banen bevindt zich in de sector High Tech Systems and Materials.

We zien op het moment toenemende spanning op de arbeidsmarkt. Vooral in de tech- en IT blijven veel vacatures open. In 2018 behoorde ruim een kwart (27,6%) van het totaal aantal ontstane vacatures in Brainport Eindhoven tot de tech- en IT beroepsklassen. Het aantal tech- en IT vacatures in 2018 groeit regionaal dan ook ruim 1,5 keer zo hard als nationaal.

De cijfers in de Brainport Monitor zijn verdeeld in de basiscategorieën People, Business, Technology, International en Basics. Ieder jaar is daarnaast aandacht voor een speciaal thema. In de monitor 2019 is dit Brede Welvaart, dat in kaart gebracht wordt op basis van de methode Telos, Brabants centrum voor duurzame ontwikkeling. Deze methode ordent gegevens in drie zogenoemde ‘kapitalen’: sociaal-cultureel, ecologisch en economisch. Gemiddeld genomen scoort Zuidoost-Brabant iets beter dan Nederland op Brede Welvaart. Ten opzichte van landelijke cijfers scoort Brainport vooral positief op economische participatie, concurrentievermogen, ruimtelijke vestigingsvoorwaarden en ecologische kwaliteiten als water, afval en grondstoffen. Duidelijk minder scoort de regio op kunst- en cultuurvoorzieningen en infrastructuur en bereikbaarheid.

Kortom, de verschillende indicatoren tonen aan dat Brainport Eindhoven in een goede conditie verkeert en investeert in de toekomst. Om ook de komende jaren fit te blijven en waar nodig de prestaties verder te verbeteren, zullen we samen moeten blijven bewegen.