Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Start haalbaarheidsonderzoek Energy Hub Kempisch Bedrijvenpark als oplossing voor netcongestie

Geschreven door Brainport Eindhoven

09 december 2022

Geschreven door Brainport Eindhoven

09 december 2022


Diverse bedrijven op het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert zijn samen met de Kempengemeenten, Enexis en Brainport Development gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar het ontwikkelen van een Energy Hub. Een dergelijk lokaal energienetwerk moet de bedrijven minder afhankelijk maken van de momenteel nog beperkte capaciteit van het energienet. Het haalbaarheidsonderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Eindhoven. Op vrijdag 9 december tekenen de betrokken partijen een intentieverklaring voor de ontwikkeling van de hub. Ook de Provincie ondersteunt de ambities.

Voortrekkersrol

De samenwerkende partijen op het Kempisch Bedrijvenpark hebben al enige tijd een voortrekkersrol in de zoektocht naar oplossingen voor congestie op het energienetwerk. De Kempengemeenten hebben grote ambities in de verduurzaming van bedrijventerreinen en de opwek van groene energie. Ook bedrijven willen graag verduurzamen en hebben een toenemende energievraag. Door een gebrek aan capaciteit op het energienet dreigt de energietransitie en verduurzaming in de Kempen vast te lopen. Dat is niet goed voor het vestigingsklimaat van de regio en de duurzaamheids-en  investeringsplannen van bedrijven. Daarom zijn de handen ineen geslagen en is gestart met een onderzoek naar een Energy Hub. Hiermee worden de bedrijven minder afhankelijk van de beperkte capaciteit op het energienet. De Kempengemeenten hebben het initiatief genomen dit onderzoek op te starten.

Energy Hub

Energy hubs maken optimaal gebruik van lokale duurzame energie en zorgen voor balans tussen opwek, de opslag en het verbruik van energie. Daarbij is het ook mogelijk om directe verbindingen te leggen tussen verschillende soorten duurzame energie én met gebruikers van groene stroom. Zo geven energy hubs een impuls aan duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossingen voor de energietransitie.

Kansen voor KBP

Het Kempisch Bedrijvenpark heeft veel potentie voor een dergelijke hub. Er zijn namelijk diverse bedrijven gevestigd met een groot energieverbruik. Deze maakbedrijven groeien door en investeren in automatisering en robotisering. De gevestigde transportbedrijven en het woon-werk verkeer zal in de toekomst (verder) elektrificeren. Daarnaast zijn er grote dakoppervlakten beschikbaar voor zonnepanelen en zijn er ver gevorderde plannen in de nabijheid van het bedrijvenpark voor windmolens aan de A67. De huidige netcongestie maakt duidelijk dat de huidige infrastructuur niet toekomstbestendig is. Ten slotte staan bedrijven in de Kempen open voor samenwerking en willen zij niet afwachten maar aanpakken. Dat is ook bekrachtigd met de ondertekening van de intentieverklaring.

Haalbaarheidsonderzoek

De studie wordt uitgevoerd door Firan. Door middel van energiescans wordt het verbruiksprofiel en de opwek van energie in kaart gebracht en worden de knelpunten geanalyseerd. Daaruit volgt een concept energyhub en een businesscase. Dit concept moet later ook toegepast kunnen worden op andere bedrijvenparken. Enexis heeft ook veel interesse in het onderzoek omdat hiermee het netwerk kan worden ontlast.

In april 2023 werden de eerste resultaten opgeleverd. Lees hier het nieuwsbericht.