Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Volgende stap in Local Energy Hub traject Kempisch Bedrijvenpark in Hapert

Geschreven door Brainport Eindhoven

11 april 2023

Geschreven door Brainport Eindhoven

11 april 2023


In december startte het haalbaarheidsonderzoek naar een Local Energy Hub op het Kempisch Bedrijvenpark. Met een lokaal energienetwerk werken de bedrijven aan een oplossing om minder last te hebben van de huidige schaarste op het elektriciteitsnetwerk. Op donderdag 30 maart werden de eerste resultaten gepresenteerd.   
 

Verwachte schaarste in de komende jaren 

De afgelopen maanden heeft Firan de energieprofielen van een groot aantal bedrijven op het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) onderzocht en samengevoegd. Daarmee ontstaat een totaal energie-overzicht, waarmee de duurzame energie opwek en het energieverbruik van 15 bedrijven, die gevestigd zijn op het KBP, in kaart zijn gebracht. Onder de deelnemende bedrijven zijn o.a. VDL, MS Schippers, VGI Willems. Er is niet alleen gekeken naar de huidige situatie maar ook naar de verwachte situatie van 2024 en 2025. 

Met de analyse is duidelijk geworden dat vanaf 2024 het stroomverbruik van de bedrijven bij elkaar, hoger is, dan wat ze momenteel volgens hun contract gezamenlijk mogen afnemen. Ook nieuwe bedrijven kunnen geen aansluiting krijgen op het bedrijventerrein. Daarmee is duidelijk geworden waar de uitdagingen voor de komende jaren liggen en op welke onderdelen er door samenwerking meer ruimte gecreëerd kan worden.  

Local energy hub als oplossing 

De volgende stap is het kijken aan welke knoppen gedraaid kan worden, zodat de bedrijven toch de benodigde stroom kunnen gebruiken. Hierbij speelt ook energiebesparing een rol. De energie die bespaart kan worden, hoeft namelijk niet uit het elektriciteitsnetwerk gehaald te worden. Door meer stroom zelf op te wekken, kan ook meer ruimte gecreëerd worden. Het toevoegen van meer duurzame energiebronnen, naast de bekende zonnepanelen, behoort dus tot de mogelijkheden. Vervolgens kunnen afspraken gemaakt worden over het delen van de contractwaardes tussen de bedrijven. Het ene bedrijf wat te weinig ruimte heeft, mag de ruimte van een ander bedrijf gebruiken.

Ook kunnen er afspraken gemaakt worden over het op elkaar afstemmen van de stroomvraag door bijvoorbeeld het afstemmen van productieprocessen, zodat het net niet overbelast wordt, maar de stroomvraag gelijkmatig over de dag verdeeld wordt. Met de inzet van batterijen, kan de duurzaam opgewekte stroom opgeslagen worden en flexibel gereageerd worden op de stroomvraag. 
 

Model inrichten 

De aanwezige ondernemers hebben aangegeven welke oplossingen zij kansrijk achten en waar ze hun medewerking aan zouden willen geven. Met deze input gaat Firan verder om eind mei een Energie Hub Model op te leveren. In het model worden de oplossingen geschetst, de effecten doorgemeten en inzichtelijk gemaakt welke investeringen nodig zijn en welke afspraken gemaakt moeten worden. In juli worden de daadwerkelijke businesscases aan de bedrijven voorgelegd. 

Enkele van de oplossingen vragen ook nog aanpassing van wet- en regelgeving. Doordat het traject op het KBP aangewezen is als één van drie landelijke pilots voor Enexis kan op dit vlak geëxperimenteerd worden en geleerde lessen vervolgens toegepast worden op andere bedrijventerreinen. 

Podcast Local Energy Hubs

Er is steeds minder ruimte beschikbaar op het elektriciteitsnet om grootschalige duurzame energie-installaties te plaatsen en aan te sluiten. De oplossing? Een systeem voor industrieterreinen bestaande uit een decentrale energie-infrastructuur. Local Energy Hubs. Van industrieterrein naar energieterrein. Daarover praat Tom Jessen met Sander Drissen van zakelijke energiespecialist Scholt Energy en Alexander Savelkoul van netbeheerder Enexis. 

Luister hier de podcast Arrow icon