Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Spelenderwijs trainen van het brein van kinderen met cognitieve problemen

Geschreven door Brainport Eindhoven

10 november 2022

Geschreven door Brainport Eindhoven

10 november 2022Kinderen met een neurologische aandoening hebben als bijkomende problematiek vaak leer- en ontwikkelingsstoornissen. In samenwerking met de Eindhovense start-up Artistotle Technologies gaat het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen van Kempenhaeghe werken aan de ontwikkeling van een computergestuurde trainingstool die op maat kan worden aangepast aan het kind. Hiermee kunnen kinderen met een neurologische aandoening spelenderwijs breinfuncties trainen die hen belemmeren in het alledaagse functioneren en leren op school, zoals geheugen, aandacht en planningsvaardigheden. Dat vergroot hun kwaliteit van leven.

 

Vroegtijdig starten met trainen van het brein

Afgelopen week tekenden Kempenhaeghe en Aristotle Technologies een samenwerkingsovereenkomst voor het ontwikkelen van deze trainingstool voor kinderen met neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen, zoals aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel en ook Duchenne spierdystrofie, neurofibromatose (NF-1) en epilepsie. Dr. Jos Hendriksen, klinisch neuropsycholoog Kempenhaeghe: “Er ligt een grote uitdaging omdat deze kinderen in hun leren bedreigd worden door de brein-gerelateerde problemen. Hoe vroeger gestart kan worden met training op maat van het brein, hoe groter en breder het effect op leerprestaties en gedrag ook op latere leeftijd. Vergeet daarbij ook niet dat leren en gedragsmatig functioneren en opbouw van zelfvertrouwen hand in hand gaan en elkaar wederzijds beïnvloeden.”

Unieke expertise

Het Centrum voor Neurologische Leer en Ontwikkelingsstoornissen van Kempenhaeghe heeft in Nederland een unieke expertise op het gebied van leren en gedrag bij kinderen met neurologische aandoeningen. Door de samenwerking met Aristotle Technologies kan deze expertise worden ingezet voor de ontwikkeling van behandelmogelijkheden.

Training van het brein als informatieverwerkingssysteem is daarbij een optie waar brede interesse voor bestaat en waarin input vanuit de technologie onmisbaar is.

Proeftuin 

Binnen Kempenhaeghe zal een ‘proeftuin’ ingericht worden waarbij gekeken wordt of de ontwikkelde trainingen aansluiten bij de beleefwereld van schoolgaande kinderen. Kinderen krijgen tijdens de training steeds feedback over hun prestatie, waardoor ze hun gedrag meteen kunnen bijsturen. Er worden nieuwe trainingstools ontwikkeld met nieuwe individuele oefeningen en taken om zo het brein verder te trainen. De trainingstool zal ook worden ingezet in de polikliniek van het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen van Kempenhaeghe. 

Samen voor een vitale samenleving

"Kempenhaeghe en Aristotle Technologies zullen hierin elkaar voortdurend uit blijven dagen om te excelleren in wat ons beide zo sterk inspireert: het trainen van kinderen met cognitieve uitdagingen, zodat ze het meeste uit hun leven kunnen halen. Ik kijk uit naar de resultaten die wij als team samen met Kempenhaeghe gaan behalen”, aldus Maurits Overmans, co-Founder & CEO Aristotle Technologies.

"De samenwerking met Kempenhaeghe is voor ons een mooi voorbeeld hoe partijen in de Brainport-regio samen kunnen komen om te innoveren voor een vitalere samenleving."

Samenwerking PSV

Aristotle Technologies en Kempenhaeghe leerden elkaar kennen via een samenwerking met de PSV Academy Eindhoven. In deze unieke samenwerking zijn er aan de ene kant kinderen met een gezond brein en talent voor beweging en voetbal, en aan de andere kant kinderen met een neurologische aandoening voor wie leren en bewegen wordt bedreigd. De gezamenlijke expertise die hieruit voortkomt, kan leiden tot nieuwe inzichten en methodieken zowel op het gebied van diagnostiek en zorgverlening als in de begeleiding en opleiding binnen de PSV Academy.

 

Ontmoet de bedrijven