Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

‘AI Matters’, het Europees netwerk voor artificial intelligence in de maakindustrie, strijkt neer op Brainport Industries Campus in Eindhoven

Geschreven door Innovation Origins

09 februari 2023

Geschreven door Innovation Origins

09 februari 2023


Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven is één van de acht Europese locaties die samen een netwerk voor artificial intelligence in de maakindustrie – genaamd AI Matters – gaan vormen.

Op 24 januari vond in Palaiseau, Frankrijk, de kick-off van het Europese netwerk ‘AI-Matters’ plaats, bestaande uit een consortium van Brainport Industries, TNO en TU Eindhoven namens de locatie BIC en 22 andere kennisinstellingen uit zeven andere Europese landen. Het AI-Matters netwerk heeft tot doel de invoering van AI technologie in de Europese maakindustrie te stimuleren om zo de productiviteit, het innovatievermogen, de veerkracht en het wereldwijde concurrentievermogen van deze sector verhogen. Daartoe zullen de locaties met elkaar verbonden referentietest- en experimenteerfaciliteiten ontwikkelen, waar op grote schaal en in realistische omgevingen met op AI gebaseerde oplossingen wordt gewerkt.

De EU stelt vanuit het Digital Europe programma in totaal dertig miljoen euro ter beschikking, waarvan bijna vier miljoen euro bestemd is voor het Nederlandse consortium. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat steunt het initiatief en heeft toegezegd eenzelfde bedrag bij wijze van cofinanciering ter beschikking te stellen, zodat het totale financieringsbedrag zo’n acht miljoen euro zal bedragen.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “Kunstmatige intelligentie (AI) helpt de maakindustrie en zorgt voor kansen om efficiënter te produceren. Maar de technologie is nog lang niet uitontwikkeld. Daarom is het goed dat onderzoekers en ondernemers dit samen in testomgevingen, zoals bij Brainport Industries Campus in Eindhoven, verder gaan brengen. Daar werken zij aan innovatieve en veilige AI-systemen voor Nederlandse en Europese bedrijven.”

Verkennen en implementeren

Het AI Matters netwerk zal bedrijven uit heel Europa vanaf 2024 test- en experimenteerfaciliteiten bieden op acht locaties in Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Spanje en Tsjechië. Brainport Industries zal de locatie BIC coördineren. Managing Director John Blankendaal benadrukt het belang van artificial intelligence voor de maakindustrie. “AI speelt een steeds grotere rol. Met behulp van een groeiende hoeveelheid beschikbare data volgen de technische ontwikkelingen elkaar snel op. Zo kan machineonderhoud worden voorspeld, kan de efficiëntie van de organisatie worden verbeterd en kunnen operationele risico’s en kosten worden geminimaliseerd. Toch blijkt het vaak lastig voor bedrijven om de mogelijkheden van AI te verkennen en te implementeren in hun eigen onderneming,” aldus Blankendaal.

Daarom is het volgens hem belangrijk dat met name MKB bedrijven op een laagdrempelige manier toegang krijgen tot faciliteiten waar ze hun concrete toepassingsscenario’s voor AI proefondervindelijk kunnen testen en evalueren. “Een deel van de faciliteiten zijn reeds gerealiseerd als onderdeel van het innovatieprogramma Fabriek van de Toekomst op BIC en bij het EAISI Instituut op de campus van TU Eindhoven. In de komende periode zullen deze verder uitgebreid en opgeschaald worden.”

De financieringsfase van het AI Matters netwerk duurt tot eind 2027, hierna dient de permanente exploitatie van de faciliteiten volledig uit eigen middelen te worden gefinancierd.