Sluiten Close
Sluiten Close
Scroll verder

Doelen stellen

Je kunt verschillende soorten doelen stellen. Bijvoorbeeld doelen die gericht zijn op het resultaat, zoals het winnen van een wedstrijd of het verliezen van 6 kilo lichaamsgewicht.

Je kan echter ook een doel stellen voor het uitvoeren van bepaalde handelingen, zoals bijvoorbeeld het dagelijks doen van een bepaalde oefening, het inplannen van tijd voor je hobby of het voorbereiden van een maaltijd. Dat heet een procesdoel.

De meeste mensen zijn gewend om resultaatdoelen te stellen, maar procesdoelen blijken veel effectiever te zijn. Procesdoelen heb je namelijk helemaal zelf in de hand. Voor het behalen van resultaatdoelen ben je vaak afhankelijk van externe factoren.

Lange- en kortetermijndoelen

Het is het meest effectief om je langetermijndoel(en) op te splitsen in kortetermijndoelen met deadlines. De tussentijdse resultaten geven telkens nieuwe energie, zodat je stap voor stap je langetermijndoel zult behalen. Eén langetermijndoel zonder kortetermijndoelen heeft vaak een kleine slagingskans.

SMART-doelen

Als je een doel hebt gesteld, is het goed om dat zo te formuleren dat je er ook écht wat mee kan. Dan kan door een SMART-doelstelling te formuleren. Een SMART-doelstelling geeft richting: het geeft aan wat je wilt bereiken en stuurt je gedrag. Bovendien geeft het aan welke resultaten wanneer moeten worden bereikt. Door een doelstelling SMART te formuleren, is de kans groter dat er in de praktijk ook echt iets van terechtkomt.

 

SMART staat voor:

  • Specifiek: omschrijf je doel duidelijk en concreet, met een specifieke actie of gedrag. Het moet een waarneembare actie, gedrag of resultaat beschrijven waaraan een getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief gegeven verbonden is.
  • Meetbaar: het doel moet meetbaar zijn. Alleen dan weet je of je het doel gehaald hebt. Er moeten een systeem, methode en procedure zijn om te bepalen in welke mate het doel op een bepaald moment bereikt is.
  • Acceptabel: is het doel voor jezelf (en voor anderen) verantwoord en acceptabel? De doelstelling moet uitnodigen tot actie, energie losmaken en positief geformuleerd zijn. Er moet een actieplan zijn. Maar let erop dat een SMART-doel een bepaald resultaat voorschrijft.
  • Realistisch: is het doel realistisch? Goed haalbare doelen motiveren tot actie. Een uitdaging is goed, maar het moet niet onmogelijk zijn. Een haalbare en zinvolle doelstelling maakt energie en enthousiasme los.
  • Tijdgebonden: wanneer beginnen we met de activiteiten? Wanneer zijn we klaar? Wanneer is het doel bereikt? Een SMART-doelstelling heeft een duidelijke startdatum en einddatum.

Auteur: Nina de Rooij, PSV leefstijladviseur 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Wil jij meer informatie blijven ontvangen over de verschillende thema’s en bouwstenen van het vitaliteitsmodel, vul hieronder je mailadres in.