Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Bekende Brainporters ‘staan in het rood’

Brainport regio vraagt met grootschalige campagne aandacht voor geldzorgen


‘Sta jij deze maand ook in het rood?’ Met deze zin vragen burgemeesters Jeroen Dijsselbloem (Eindhoven), Elly Blanksma (Helmond), vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven en BN’ers uit de regio aandacht voor geldzorgen. Ook kleuren het Philips stadion en de shirts van de PSV spelers* op zondag 21 mei tijdens de wedstrijd PSV-Heerenveen rood. Dit alles met als doel om geldzorgen onder inwoners van de regio bespreekbaar te maken en te voorkomen dat zij in de schulden geraken.

Geschreven door Brainport Eindhoven

16 mei 2023

Brainport regio vraagt met grootschalige campagne aandacht voor geldzorgen


‘Sta jij deze maand ook in het rood?’ Met deze zin vragen burgemeesters Jeroen Dijsselbloem (Eindhoven), Elly Blanksma (Helmond), vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven en BN’ers uit de regio aandacht voor geldzorgen. Ook kleuren het Philips stadion en de shirts van de PSV spelers* op zondag 21 mei tijdens de wedstrijd PSV-Heerenveen rood. Dit alles met als doel om geldzorgen onder inwoners van de regio bespreekbaar te maken en te voorkomen dat zij in de schulden geraken.

Geschreven door Brainport Eindhoven

16 mei 2023

Bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden in de Brainport regio starten in mei met een grootschalige campagne die erop is gericht om geldzorgen bespreekbaar te maken. De samenwerkende partijen in Brainport Eindhoven willen het taboe dat rust op geldzorgen doorbreken. Met relevante tips helpen ze inwoners om schulden te voorkomen en wijzen ze hen op een hulplijn en de juiste hulpverlenende instanties in hun woonplaats. Ook zijn er extra inloopspreekuren op verschillende plekken in de regio. Die informatie is te vinden op brainportvoorelkaar.nl.

60% Nederlanders heeft geldzorgen

60% van alle Nederlanders is financieel kwetsbaar of zelfs financieel ongezond, zo blijkt uit het rapport ‘Herstel van Balans. De financiële gezondheid van Nederland in onzekere tijden . Dit jaarlijkse onderzoek, dat Deloitte samen met het Nibud en Universiteit Leiden verricht naar de financiële gezondheid van Nederlandse huishoudens, laat zien dat het percentage financieel kwetsbare en financieel ongezonde huishoudens door ingrijpende economische en maatschappelijke ontwikkelingen in een jaar tijd met 10% is toegenomen.

Geldzorgen bespreken is essentieel

“Ook in een regio als de onze, waar het economisch erg goed gaat, zijn er huishoudens die moeite hebben om rond te komen,” zegt Jeroen Dijsselbloem, burgemeester van Eindhoven en voorzitter van de Stichting Brainport. “Veel  Nederlanders zijn financieel kwetsbaar. Dat betekent dat ze het elke maand net redden met hun inkomen, maar onverwachte gebeurtenissen moeilijk kunnen opvangen met hun spaargeld. Door tijdig maatregelen te treffen, kunnen mensen voorkomen dat ze in de schulden raken. Dat is wat we met deze campagne willen bereiken; zorgen dat mensen met elkaar en hun werkgever over geld en uitgaven in gesprek gaan en sneller hulp zoeken.” 

Schulden voorkomen

“Als je grip op je portemonnee verliest, verlies je de grip op je leven,” vervolgt Elly Blanksma burgemeester van Helmond en voorzitter Raad van Toezicht van het Nibud. ”Want wanneer je niet meteen ingrijpt, groeit een schuld van enkele duizenden euro’s, binnen een paar jaar tijd, naar een bedrag dat vele malen hoger is. Door te praten over je geldzorgen, kun je geholpen worden. En dat is heel belangrijk.”

Aandacht voor financiële fitheid op de werkvloer

Naast de campagne, besteden diverse bedrijven in de regio aandacht aan geldzorgen op de werkvloer. Daarvoor maken zij gebruik van het programma ‘Financieel fit in Brainport’ dat het regionale bedrijfsleven samen met maatschappelijke organisaties ontwikkelde. In het programma worden leidinggevenden en HR-medewerkers getraind in het signaleren en het doorverwijzen naar de juiste hulp. De doelstelling van het programma is om bij de deelnemende bedrijven binnen 5 jaar het aantal loonbeslagen en medewerkers met financiële zorgen met minimaal 50% terug te dringen. 

Brainport voor elkaar

Financieel fit is één van de programma’s van Brainport voor elkaar. Brainport voor elkaar is begin dit jaar opgericht door Partnerfonds Brainport Eindhoven, Impact040, Brainport Development, Samen voor Eindhoven en gemeenten Helmond en Eindhoven. Deze initiatiefnemers werken samen met regionale bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties aan de ontwikkeling van een sociaal maatschappelijke agenda voor de regio.

* De shirts van de spelers zijn enkel rood gekleurd bij opkomst, zij spelen in het reguliere shirt.

 

Over de campagne

Deze campagne is mede mogelijk gemaakt door de bedrijven en organisaties achter het Brainport PSV partnership. Dit zijn: ASML, Philips, CSU, Jumbo, Swinkels Family Brewers, VDL Groep en PSV. De campagne bestaat uit abri’s, busreclame, advertenties in het Eindhovens Dagblad en boodschap-pen op social media en daarnaast worden extra inloopspreekuren georganiseerd op verschillende plekken in de regio.

Ga naar Brainport voor elkaar!