Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Tweede CrossCare-oproep voor innovaties in de zorg: WAVE II

Achtergrond

Het CrossCare 2.0 -programma ondersteunt innovaties in de Vlaamse en Nederlandse zorg- en welzijnssector. CrossCare 2.0 werkt daarbij met verschillende oproeprondes. Tijdens deze oproeprondes kunnen organisaties zich kandidaat stellen voor financiële en inhoudelijke ondersteuning.

De tweede oproepronde (‘WAVE II’) staat open sinds 12 maart 2024:
Oproep ‘Bedrijfstrajecten’ – Deze oproep richt zich exclusief op KMO/MKB’s. Een Vlaamse of Nederlandse KMO/MKB die een zorginnovatie (= product, dienst of procesconcept) ontwikkelt, kan in deze tweede oproep een innovatievoorstel indienen. Zorgproeftuinen langs beide zijden van de grens coachen, ondersteunen en stimuleren daarna de geselecteerde bedrijven-ontwikkelaars en demonstreren, testen en/of evalueren hun innovaties bij eindgebruikers. De geselecteerde bedrijven kunnen aanvullend rekenen op een subsidiebedrag dat kan oplopen tot maximaal 100.000 EUR.

Begunstigden

Begunstigden van CrossCare 2.0 zijn ondernemingen en zorg- en welzijnsorganisaties met een rechtspersoonlijkheid en met minstens één vestiging in het programmagebied van de Grensregio Vlaanderen-Nederland*. NB. Aanvragers gevestigd buiten de grensregio kunnen uitzonderlijk en enkel deelnemen mits voldoende onderbouwing én na een expliciete goedkeuring door de CrossCare-stuurgroep.

Voor de bedrijfstrajecten komen enkel KMO/MKB’s in aanmerking. In de regel gaat dit altijd om één individuele KMO/MKB. In elk CrossCare-innovatietraject moet dus sowieso minstens één Vlaamse of Nederlandse KMO/MKB als partner actief zijn.

Timing

De oproep ‘Bedrijfstrajecten’ werkt in 2 stappen. Deadline voor de korte/voor- aanmeldingen (FASE I) is 23 april 2024. Een gedetailleerd stappenplan vind je hieronder:

Goedgekeurde trajecten in deze WAVE starten 1 oktober 2024. Meer informatie (subsidiereglement, aanmeldingsformulier, …) vind je op downloads.

Op dinsdag 26 maart 2024 van 15.30 – 17.00 is er een algemene online infosessie om meer te weten te komen. Inschrijven kan via deze link.

Met vragen kan je ook altijd terecht bij één van de zorgproeftuinen (contact) of bij Glenn Weyers, coördinator van het CrossCare-project via glenn.weyers@thomasmore.be.

*De INTERREG-grensregio omvat de 5 Vlaamse provincies en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies. In Vlaanderen gaat het om de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (enkel het arrondissement Leuven) en West-Vlaanderen (met uitzondering van de arrondissementen Veurne en Ieper). Aan Nederlandse zijde wordt het gebied gevormd door de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

Meld je aan voor de infosessie Arrow icon

Wil je met ons mee innoveren? Word deel van de MedTech hub.