Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

CrossCare 2.0 – 8 multi-actortrajecten van WAVE I goedgekeurd

Geschreven door Brainport Eindhoven

03 april 2024

Geschreven door Brainport Eindhoven

03 april 2024


Eerder dit jaar werden al 6 bedrijfstrajecten goedgekeurd binnen CrossCare 2.0. De CrossCare-stuurgroep heeft daar tijdens een bijeenkomst op 21 maart acht zogenaamde ‘multi-actortrajecten’ aan toegevoegd. Dit zijn samenwerkingsprojecten tussen zorgorganisaties en bedrijven die samen aan de slag gaan om een specifieke zorgnood of -vraag aan te pakken. Deze acht trajecten gaan de komende 15 maanden grensverleggende innovaties ontwikkelen en krijgen daarvoor financiële ondersteuning vanuit het CrossCare-innovatiefonds én inhoudelijke ondersteuning van een Nederlandse of Vlaamse zorgproeftuin.

Hieronder kun je meer informatie vinden over de trajecten:

1. Mijn virtuele collega

De zorgsector staat voor een personeelstekort, verergerd door dubbele vergrijzing en complexe zorgbehoeften, waardoor efficiëntie cruciaal is. Het multi-actorproject ‘Mijn Virtuele Collega’ gebruikt geavanceerde AI, zoals Large Language Modellen, om zorgmedewerkers en leerlingen te voorzien van tijd- en plaats onafhankelijke informatie. Samen met de Nederlandse zorgorganisatie tanteLouise en Mijzo ontwikkelt de Vlaamse KMO Studio 55 deze virtuele assistent. Deze partners krijgen daarbij ondersteuning van de Nederlandse zorgproeftuin Care Innovation Center. De virtuele collega moet de werklast van zorgmedewerkers verminderen, met specifieke focus op verzorgenden, verpleegkundigen en leerlingen in opleiding. Het project streeft naar een ‘Proof of Concept’ van de Virtuele Collega, dat als basis dient voor verdere ontwikkeling en implementatie in andere zorgorganisaties. Dit innovatieve concept kan ook als model dienen voor (ouderen)zorginstellingen, met opgedane kennis en ervaringen verwerkt in een blauwdruk om informatie en inzichten te delen.

Partners: tanteLouise, MIJzo, Studio 55

2. Morsity – Connected data to support care

In woonzorgcentra en verpleeghuizen staat de zorg voor bewoners centraal, maar door de dubbele vergrijzing wordt deze uitdaging steeds groter. Slimme hulpmiddelen zoals TENA SmartCare en de Momo BedSense App kunnen de zorg enorm ontlasten door samen te werken. De beide oplossingen worden in dit traject binnen de werking van Zorggroep Orion dan ook direct aan mekaar verbonden en geïntegreerd in een gebruiksvriendelijk dashboard voor de betrokken verpleegkundigen en zorgverleners. Door het combineren van inzichten in activiteit- en nachtpatronen en mictiepatronen kunnen zorgverleners zo sneller passende zorg bieden tijdens korter wordende verblijfsduur. Dit vermindert onnodige controles en verbetert de efficiëntie van de zorg. Het doel is om de zorg rust en overzicht te geven en de veiligheid en levenskwaliteit van bewoners te verhogen. Via proeftuinactiviteiten wordt het dashboard geoptimaliseerd om te voldoen aan de behoeften van zorgmedewerkers en de zorgkwaliteit voor bewoners te verbeteren. Het resultaat van de samenwerking is gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven, betere nachtrust voor bewoners, tijdwinst en effectievere zorg, verhoogde werkvreugde en duurzame zorgpraktijken. Zorgproeftuin LiCalab zal dit traject vanuit haar expertise en ervaring begeleiden.

Partners: Zorggroep Orion, Essity Belgium NV, Momo Medical B.V.

3. Het creëren van een toekomstbestendig woondorp

Het voorgestelde zorgconcept in dit traject omvat een woondorp op maat voor ouderen, waar bewoners niet alleen moeten wonen maar ook graag willen wonen. Het streeft naar multifunctionaliteit en inclusiviteit, waar zorgfuncties worden vermengd met andere sociale activiteiten om deelname aan het maatschappelijke leven te bevorderen. ZorgLab Aalst ondersteunt dit partnerschap door de behoeften van alle belanghebbenden te inventariseren en feedback te verzamelen over mogelijke concepten voor het woondorp, inclusief het integreren van technologie. In de grensregio wordt tegen 2030 een drastische toename van de vraag naar woonzorgunits verwacht, wat de behoefte aan nieuwe zorgvormen benadrukt. Het project richt zich op het herdenken en herverdelen van functies vanuit een centrale, multi-functionele hub, versterkt door informele zorg van mantelzorgers, buurtbewoners en zorginitiatieven. Dit sluit aan bij het Europese gezondheidsbeleid onder het Belgisch voorzitterschap EU2024BE, met de nadruk op een inclusieve benadering van zorg.

Partners: Zorgband Leie en Schelde, Fallow, Cubigo International nv

4. Interface voor innovatieve zorgtools

Stijn vzw, een vooraanstaand zorgnetwerk in Vlaanderen, werkt samen met zorgverleners en externe partners aan innovatieve zorgtools zoals RINAH en OLIVIA, gericht op het verbeteren van de zorgkwaliteit. Ondanks de inhoudelijke meerwaarde ervaren zorgverleners beperkingen bij het gebruik ervan in de praktijk. Met steun van CrossCare 2.0 bundelt Stijn vzw de krachten met Statik, een Leuvense KMO, gespecialiseerd in digitale projecten met maatschappelijke impact. Samen zullen ze een gebruiksvriendelijke online interface ontwikkelen waarmee zorgverleners gemakkelijk informatie kunnen invoeren en direct visuele feedback ontvangen, waardoor ze alert blijven op risico’s en mogelijkheden voor verbetering zien. De samenwerking omvat niet alleen de ontwikkeling van de interface, maar ook begeleiding door de zorgproeftuin Happy Aging, om de interface nauw af te stemmen op de behoeften van zorgverleners en duurzaam te integreren in de zorgpraktijk. Het ambitieuze doel van het CrossCare 2.0 project is om de digitale interface niet alleen binnen Stijn vzw te implementeren, maar ook om in heel Vlaanderen en Nederland duizenden zorgverleners te ondersteunen en de zorgkwaliteit voor cliënten te verbeteren.

Partners: Stijn vzw, Statik

5. ZorgSpraak: Thuiszorgoptimalisatie met spraaktechnologie en medicatiebeheer

ZorgSpraak is een innovatief project waarbij i-mens, apotheek Braeckevelt-Lafaut en Ingenix samenwerken om een digitale oplossing te ontwikkelen. Deze oplossing is gericht op het verlichten van de druk op thuisverpleegkundigen en het verbeteren van de zorgkwaliteit. Het omvat het optimaliseren van medicatiebeheer en het vereenvoudigen van administratieve taken. Dit wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van speech-to-text technologie voor verslaggeving en een medicatiereservatie-platform voor het klaarzetten van medicatieboxen. Het project richt zich voornamelijk op thuisverpleegkundigen en apothekers in de Vlaams-Nederlandse grensregio, met als doel een meer geïntegreerde zorg te bevorderen. Zorgproeftuin Health-e-Novation (ELZ Brugge & POM West-Vlaanderen) zal het traject begeleiden, waardoor realistische testen mogelijk is in een breed zorgnetwerk. Dit project draagt bij aan het oplossen van het tekort aan zorgpersoneel en verbetert de efficiëntie en kwaliteit van thuiszorg, met potentieel voor brede toepassing in de zorgsector en economische groei in de grensregio.

Partners: i-mens, BV Brafo, Ingenix

6. Online bibliotheek VG – SamenKr8

Thuisleefgroep, in samenwerking met drie zorgorganisaties binnen het samenwerkingsverband Samenkr8, richt zich in dit multi-actortraject op het vinden van oplossingen voor uitdagingen binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg (VG). Door de complexiteit van de doelgroep, een krappe arbeidsmarkt en beperkte financiële middelen is er een groeiende behoefte aan zorgtechnologieën en samenwerking binnen de sector. Het project omvat de ontwikkeling van een VG-Thuisleefbieb, gebaseerd op een bestaande Thuisleefbieb voor de VVT-sector, die zorgtechnologieën toegankelijk maakt voor cliënten en zorgprofessionals in de VG-sector. Het hoofddoel is om een goed functionerende VG-Thuisleefbieb te creëren die gemakkelijk kan worden geïmplementeerd en opgeschaald bij andere Samenkr8-organisaties, resulterend in verbeterde informatievoorziening, een betere match tussen hulpvragen en zorgtechnologieën en besparingen voor zorgverleners en instellingen. Deze aanpak draagt bij aan de zelfredzaamheid van cliënten en vergroot de efficiëntie van zorgverlening.

Partners: Thuisleefgroep, SGL-Zorg, Pedagogisch Sociaal Werk (PSW), Daelzicht

7. Opleiden is het nieuwe rekruteren: vlug, fijn en laagdrempelig leren in een VR omgeving

Dit project richt zich op het ontwikkelen van een opleidingsprogramma voor niet-zorgmedewerkers die de nieuwe functie van ‘helper ADL-functie’ willen starten in woonzorgcentra. De nadruk ligt op het gebruik van Virtual Reality (VR) om realistische scenario’s te oefenen en vaardigheden te trainen, vooral gericht op softskills en besluitvorming in zorgsituaties. De VR-toepassing wordt geïntegreerd in een op maat gemaakt trainingspakket, dat een mix biedt van theorie, VR-trainingen en praktijkervaring op de werkvloer. Dit programma bouwt voort op het bestaande ‘Level-up’ programma dat niet-zorgmedewerkers momenteel opleidt tot zorgkundigen in Zorgband Leie en Schelde. Het doel is om niet-zorgmedewerkers snel en effectief op te leiden, zodat ze flexibel inzetbaar zijn in de zorgsector. HZ University of Applied Sciences draagt onderzoeksexpertise bij om ervoor te zorgen dat de VR-oplossing goed aansluit op de behoeften van niet-zorgprofessionals in het werkveld, met oog op gebruik in het grensgebied België – Nederland. Dit initiatief kan een duurzaam opleidingstraject bieden, waarmee niet-zorgmedewerkers sneller en zelfstandiger kunnen worden opgeleid voor de zorgsector.

Partners: Zorgband Leie en Schelde, Jukka vision – EldersVR, Toster 

8. Reable4All vóór en met iedereen

Het traject ‘Reable4All’ draait om het wegnemen van de zorgvraag in plaats van erop te reageren. Een fysiek trainingsprogramma voor ouderen met mobiliteitsproblemen blijkt effectief om zelfstandigheid te herwinnen. Het REABLE4ALL-consortium ziet een groeiende behoefte aan deze aanpak vanwege de toenemende druk op de arbeidsmarkt in de (ouderen)zorg en stijgende kosten. Ze richten zich op het gebruik van het trainingsplatform van DigiRehab om mobiliteit te vergroten en risico’s te verminderen. Om deze interventie breder in te zetten, worden informele zorgkrachten betrokken en wordt gewerkt aan structurele financiering. Een toolkit wordt ontwikkeld om de samenwerking tussen formele en informele zorg te versterken en in te bedden in de zorgfinanciering. Het project richt zich op drie klantreizen, die beginnen bij verschillende fasen van het ouder worden, met als doel om de zelfstandigheid en kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren.

Partners: Bewegingstherapie Davidse, Mintus, Stichting Lelie Zorggroep, Wit-gele Kruis West Vlaanderen, Woon en Zorg Heilig Hart vzw

Innoveer je mee? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.


We kijken ernaar uit om deze innovatieve oplossingen te zien bijdragen aan de verbetering van de zorgsector. Samen bouwen we aan een gezondere toekomst!