Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Nieuw onderzoek naar opwekken duurzame energie langs snelwegen

Geschreven door Innovation Origins

10 februari 2023

Geschreven door Innovation Origins

10 februari 2023

De gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant willen onderzoeken hoe ze duurzame energie kunnen opwekken langs A2, A50 en A58. Hiermee gaan zij in op de uitnodiging van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de mogelijkheden van energie opwekken op rijksgronden te verkennen, zegt Metropoolregio Eindhoven in een persbericht.

Als de rijksoverheid ingaat op het aanbod van de Metropoolregio Eindhoven, dan is het onderzoek naar verwachting eind 2023 afgerond. Bij een positieve uitkomst zijn er nog enkele jaren nodig voor het maken van concrete plannen, burgerparticipatie en de besluitvorming.

Verschillende plekken in Nederland

De rijksoverheid wil met het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) op verschillende plekken in Nederland onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor energieprojecten op rijksgronden. Metropoolregio Eindhoven wil meters maken om klimaatdoelen te halen en daarbij de grootschalige opwekking van energie slim en creatief combineren. 

Brede verkenning van mogelijkheden  

Wethouder Jan Willem Slijper van de gemeente Best is voor de Metropoolregio Eindhoven de bestuurlijk trekker van OER voor de snelwegen A2, A50 en A58: “We hopen dat het Rijk ingaat op ons aanbod om het opwekken van duurzame energie langs deze snelwegen te onderzoeken. Draagvlak van de omgeving vinden we erg belangrijk. Eveneens cruciaal zijn onderwerpen zoals de inpassing in het landschap, de kosten en de verkeersveiligheid.”