Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Scroll verder

Digitale infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM)

Binnen het project ontwikkelen de partners een systeemarchitectuur voor een digitale infrastructuur inclusief de onderliggende kritische kerntechnologieën met betrekking tot lokalisatie, verkeersdiensten, digitale kaarten en laadinfrastructuur. Dit als basis voor:

  • het mogelijk maken van hogere levels van autonoom rijden.
  • een cyber secure en betrouwbare koppeling van elektrische voertuigen en aansturing van de energie-infrastructuur.

Nederland als ideale pilot omgeving en gidsland

Het consortium voorziet in een integrale aanpak waarin ontwikkelingen vanuit de (internationale) automotive industrie, ICT-industrie, verkeersmanagement én mobiliteitsinnovatie samenkomen. Een aanpak die de sterke bestaande positie van Nederland op het gebied van (digitale) infrastructuur verder verstevigt en inzet om juist in een land als Nederland te laten zien hoe een Cooperative, Connected en Automated Mobiliteitssysteem (CCAM) kan werken: veilig, effectief, cyber-secure, schaalbaar en merkonafhankelijk.
 

“Het project stelt Nederland in staat om op nationaal niveau mobiliteit efficiënter en veiliger in te richten, internationaal een sterkere export positie creëren voor Nederlandse technologie én invloed uit te oefenen op internationale standaarden.”

Ana Alanis, projectleider DITM

“NXP’s doelstelling ‘Vision Zero’ is veilige mobiliteit zonder slachtoffers in het verkeer. Op weg naar volledig autonome voertuigen ontwikkelen we de onderliggende technologieën voor ADAS (advanced driver assistance systems), welke het verkeer stap voor stap steeds veiliger en aangenamer maken.”

Brian de Bart, NXP

Onder leiding van Brainport Development werken de projectpartners concreet aan de ontwikkeling van:

  • Autonome functies m.b.t. connectiviteit, lokalisatie, en navigatie van verschillende voertuigplatformen (bus, personenwagen) in verschillende use-cases: o.a. yard manoeuvring, lane-navigation, automatisch aanrijden en stoppen van bushaltes en platooning (trekker: VDL ETS). 
  • Een ‘energie uitwissel systeem’ (EnergyPod) als cruciale link tussen het autonome elektrische voertuig (EV) en het elektriciteitsnet en die energie op een cyber secure en betrouwbare manier aanbiedt aan de netbeheerders (trekker: Heliox)
  • Een innovatief kaartproductiesysteem welke kaarten produceert en up-to-date houdt op basis van continue sensor observaties van de weginfrastructuur en het toenemende aantal ‘slimme’ voertuigen op de weg. Dit t.o.v. de inzet van een huidige vloot van Mobile Mapping voertuigen welke onvoldoende schaalbaar en actueel zijn om autonoom rijden mogelijk te maken. (trekker: TomTom).
  • Een Validatielab bestaande uit een virtuele simulatie en een fysieke testomgeving (o.a. testweg A270, Fabulos tracé en intelligente kruispunten). Dit ter validatie van zowel technologieontwikkeling als macro-schaal simulaties voor een verbeterde onderbouwing van (toekomstige) systeemkeuzes rondom mobiliteits-inrichtingsvraagstukken en investeringsbesluiten (trekker: TNO).

Projectpartners

Projectpartners in gesprek

Overzicht Programmabureau Green & Smart Mobility

Programmabureau Green & Smart Mobility

Naar het Programmabureau

Green Transport Delta – Elektrificatie

Dit project heeft als doel het ontwikkelen van een sterk batterij-ecosysteem in Nederland en hiermee versneld de transitie naar klimaatneutrale mobiliteit te realiseren.

Naar het programma

Green Transport Delta – Waterstof

Naar het project

Battery Competence Cluster - NL

Naar het project

Brainport Bereikbaar

Naar het programma