Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Bedrijven onderzoeken haalbaarheid aanleg waterstofnetwerk in Brainportregio

Koplopersgroep van bedrijven gaat samenwerken in een onderzoek naar de mogelijkheden van een leidingennet voor de aanvoer van waterstof in de regio. 

De komende maanden voert een groep van 12 bedrijven onder leiding van Brainport Development en Gemeente Eindhoven een haalbaarheidsstudie uit naar de mogelijkheid om een waterstofnetwerk aan te leggen in de Brainportregio. De provincie Noord-Brabant en Enexis zijn nauw betrokken bij het onderzoek. Groene waterstof wordt door de bedrijven gezien als mogelijke, belangrijke duurzame energiebron naast wind- en zonne-energie. Vooral als vervanging van aardgas in de industrie en als brandstof voor zware mobiliteit. De resultaten worden in september verwacht.

Geschreven door Brainport Eindhoven

28 mei 2024

Koplopersgroep van bedrijven gaat samenwerken in een onderzoek naar de mogelijkheden van een leidingennet voor de aanvoer van waterstof in de regio. 

De komende maanden voert een groep van 12 bedrijven onder leiding van Brainport Development en Gemeente Eindhoven een haalbaarheidsstudie uit naar de mogelijkheid om een waterstofnetwerk aan te leggen in de Brainportregio. De provincie Noord-Brabant en Enexis zijn nauw betrokken bij het onderzoek. Groene waterstof wordt door de bedrijven gezien als mogelijke, belangrijke duurzame energiebron naast wind- en zonne-energie. Vooral als vervanging van aardgas in de industrie en als brandstof voor zware mobiliteit. De resultaten worden in september verwacht.

Geschreven door Brainport Eindhoven

28 mei 2024

Netcongestie als vliegwiel

In Nederland wordt hard gewerkt aan de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven, zoals het opwekken van elektriciteit door middel van zon en wind. Veel bedrijven in Nederland maken stappen in verduurzaming, door hun transport en productieprocessen te elektrificeren. De opwek van zonne- en windenergie is echter afhankelijk van het weer. Soms is er veel wind- of zonne-energie, soms weinig. Dit samen zorgt voor extra belasting op het elektriciteitsnetwerk.

Door de druk op het elektriciteitsnet moeten bedrijven langer wachten op een grotere of nieuwe aansluiting. In plaats van elektrificeren van productie en transport kan de overstap naar groene waterstof een oplossing zijn. Vooral voor energie-intensieve industrieën is dit interessant omdat elektrificatie niet altijd makkelijk is.

Lokale waterstofnetwerken 

Op verschillende bedrijventerreinen in Nederland wordt daarom gewerkt aan een lokaal waterstofnetwerk. “In de regio Eindhoven willen we nu ook de mogelijkheden van zo’n lokale waterstofinfrastructuur bekijken”, legt Annemiek Bles, programmamanager Energie van Brainport Development uit. De gemeente Eindhoven heeft in het afgelopen jaar contact gehad met verschillende bedrijven en daar is een koplopersgroep uit ontstaan. “Deze groep brachten we bijeen om over kansen en uitdagingen te praten. Uit deze groep hebben nu 12 bedrijven aangegeven mee te willen doen aan een haalbaarheidsstudie naar een lokaal waterstofnetwerk.”  

De haalbaarheidsstudie brengt in kaart of de vraag naar waterstof groot genoeg is om een lokaal netwerk rendabel te realiseren. Hoe groter het volume aan waterstof dat wordt gevraagd, en hoe efficiënter de infrastructuur, hoe beter het rendement is. De aangesloten bedrijven zijn DAF Trucks, VDL Groep, Eindhoven Airport, Rendac Son, HTL-DHT Eindhoven, Verzinkerij Meerveldhoven, Prysmian Group, Weber Beamix, High Tech Campus Eindhoven, KWS Asfaltcentrale Eindhoven, Dutch Bakery en TNO Powertrains Test Centrum in Helmond. De haalbaarheidsstudie zal uitgevoerd worden door WaterstofNet. 

Energiemanager Ronald Stegers van DAF Trucks geeft aan:

“Dit soort grootschalige projecten kun je alleen in gezamenlijkheid oppakken. Wij zijn blij dat de gemeente Eindhoven en Brainport Development hier een leidende rol in pakken. Dit is in het belang van een groot aantal bedrijven in de regio, die in de toekomst gebruik willen maken van waterstof.” 

Aansluiting op het landelijke netwerk  

Op landelijk niveau wordt gewerkt aan een landelijk waterstofnetwerk, om industriële regio’s toegang te geven tot een waterstofinfrastructuur. De regionale waterstofdistributienetten worden in de toekomst verbonden met het nationale waterstofnetwerk van Hynetwork.  

In de haalbaarheidsstudie in Brainport Eindhoven wordt ook de mogelijkheid onderzocht voor een koppeling met het nationale waterstofnetwerk bijv. met de nog aan te leggen Delta Rhine Corridor. De Delta Rhine Corridor is een strategisch leidingenproject, dat ook voor Brabant een duidelijke meerwaarde kan hebben op het gebied van veiligheid, brede welvaart en verduurzaming van bedrijven en de daarmee te behalen klimaatdoelen. De Provincie Noord-Brabant sluit aan in het onderzoek als stakeholder voor de koppelkansen met het landelijke waterstofnetwerk.  

Gezamenlijke aanpak om uitdagingen aan te gaan 

Het aanleggen en onderhouden van een waterstofnetwerk kent hoge investeringen. Daarom is ook Enexis betrokken bij het onderzoek. Bram Gerrist, directeur Innovatie en Ontwikkeling bij Enexis:

“Als netbeheerder kan Enexis in de toekomst een mogelijke rol spelen in het beheren van het netwerk. Wij hebben al veel ervaring met en kennis over distributie van gassen. Deze expertise brengen we dan ook graag in.”