Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Eerste CrossCare-oproep voor innovaties in de zorg: WAVE I

Achtergrond

Het CrossCare 2.0 -programma ondersteunt innovaties in de Vlaamse en Nederlandse zorg- en welzijnssector. CrossCare 2.0 werkt daarbij met verschillende oproeprondes. Tijdens deze oproeprondes kunnen organisaties zich kandidaat stellen voor financiële en inhoudelijke ondersteuning.

De eerste oproepronde (‘WAVE I’) staat open sinds 28 september 2023. Ze bestaat uit 2 onderdelen:

  1. Sub-oproep ‘Bedrijfstrajecten’ - Deze oproep richt zich exclusief op KMO/MKB’s. Een Vlaamse of Nederlandse KMO/MKB die een zorginnovatie (= product, dienst of procesconcept) ontwikkelt, kan in deze eerste sub-oproep een innovatievoorstel indienen. Zorgproeftuinen langs beide zijden van de grens coachen, ondersteunen en stimuleren daarna de geselecteerde bedrijven-ontwikkelaars en demonstreren, testen en/of evalueren hun innovaties bij eindgebruikers. De geselecteerde bedrijven kunnen aanvullend rekenen op een subsidiebedrag dat kan oplopen tot maximaal 100.000 EUR.
  2. Sub-oproep ‘Multi-actortrajecten’ – Deze oproep richt zich dan weer naar samenwerkingsverbanden tussen KMO/MKB’s en zorg- en welzijnsorganisaties. Zorg- of welzijnsactoren die een concrete zorgbehoefte hebben (en daarvoor op zoek zijn naar innovatieve oplossingen en samenwerkingen) kunnen in deze eerste WAVE een ‘expression of interest’ indienen. De CrossCare-zorgproeftuinen zoeken dan samen met deze zorgactoren naar bedrijven en oplossingen op maat. Ook voor de samenwerkingen die daaruit voortkomen, is er financiële en inhoudelijke steun mogelijk. Financiële ondersteuning kan hier oplopen tot maximaal 50.000 EUR per organisatie.

Timing en aanpak van beide sub-oproepen zijn verschillend.

Begunstigden

Begunstigden van CrossCare 2.0 zijn ondernemingen en zorg- en welzijnsorganisaties met een rechtspersoonlijkheid en met minstens één vestiging in het programmagebied van de Grensregio Vlaanderen-Nederland*. NB. Aanvragers gevestigd buiten de grensregio kunnen uitzonderlijk en enkel deelnemen mits voldoende onderbouwing én na een expliciete goedkeuring door de CrossCare-stuurgroep. 

Voor de bedrijfstrajecten komen enkel KMO/MKB’s in aanmerking. In de regel gaat dit altijd om één individuele KMO/MKB. Multi-actortrajecten worden daarentegen steeds uitgevoerd door een partnerschap van bedrijven en zorgorganisaties. In zo’n multi-actortraject is minimaal 1 KMO/MKB en minimaal 1 zorg- of welzijnsorganisatie betrokken, maar ook grotere samenwerkingsverbanden met meerdere partners zijn hier mogelijk.

In elk CrossCare-innovatietraject moet dus sowieso minstens één Vlaamse of Nederlandse KMO/MKB als partner actief zijn.


Timing

De sub-oproep ‘Bedrijfstrajecten’ werkt in 2 stappen. Deadline voor de korte/voor- aanmeldingen (FASE I) is 9 november 2023. Deadline voor finale aanvragen (FASE II) is 22 december 2023. Gedetailleerd stappenplan vindt men hieronder:
 

Goedgekeurde trajecten in deze WAVE I kunnen lopen van 1 februari 2024 tot 30 april 2025 (= 15 maanden).

De sub-oproep ‘Multi-actortrajecten’ start met een vraag naar zorg- en welzijnsorganisaties om concrete noden en behoeften te formuleren in een ‘Expression of Interest’. Deadline voor die EoI is 16 november 2023. De CrossCare-stuurgroep selecteert daar de meest interessante uit en stelt daarna de oproep open voor geïnteresseerde bedrijven die ook weer via een aanmelding hun interesse kunnen tonen. Deadline voor de FASEI-aanvraag is daar 22 december 2023. De finale aanvraag wordt dan gezamenlijk ingediend door zorgactoren en bedrijven (tegen uiterlijk 01/03/24).

 

Goedgekeurde trajecten in deze WAVE I kunnen lopen van 1 april 2024 tot 30 november 2025 (= 20 maanden). Ontwikkel je momenteel een innovatief product gericht op de ruime zorg- en welzijnssector, dan is deze oproep mogelijk interessant voor jou. 

Op 12 oktober heeft er een algemene online infosessie plaatsgevonden. Deze infosessie is terug te kijken via de volgende link

Meer informatie (subsidiereglement, aanmeldingsformulier, …) vind je op downloads