Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Inspiratiebijeenkomst onderwijs: Internationalisering - Meertaligheid

Gedurende het schooljaar organiseert Brainport verschillende inspiratie- en netwerkbijeenkomsten voor onderwijsprofessionals (in opleiding) uit de Brainportregio. Deze staan in het teken van ontmoeting, verbinding, inspiratie en inhoudelijke verdieping op de kernthema’s: technologie, internationalisering, creativiteit en ondernemerschap. 

Datum: Woensdagmiddag 15 maart 2023

Tijd: 14.30 - 17.30 

Locatie: Jan van Brabant College Helmond, vestiging Molenstraat

Gedurende het schooljaar organiseert Brainport verschillende inspiratie- en netwerkbijeenkomsten voor onderwijsprofessionals (in opleiding) uit de Brainportregio. Deze staan in het teken van ontmoeting, verbinding, inspiratie en inhoudelijke verdieping op de kernthema’s: technologie, internationalisering, creativiteit en ondernemerschap.

De volgende bijeenkomst: ‘Internationalisering: meertaligheid’ vindt plaats op woensdag 15 maart 2023, vanaf 14:30 uur bij het Jan van Brabant College aan de Molenstraat in Helmond. De bijeenkomst is voor schoolleiders, coördinatoren, docenten (in opleiding) en andere geïnteresseerden van alle scholen uit het PO, VO en MBO in de Brainportregio.

Programma: 

Vanaf 14.30 uurInloop en bezoek aan de informatiemarkt + koffie/thee
15.20 uurWorkshop ronde 1 of bezoek aan de informatiemarkt 
16.10 uur Workshop ronde 2 
16.50 uur Nog even napraten onder het genot van een drankje 

 

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Regio Deal Brainport Eindhoven

Meld jezelf aan

Deelnemers inspiratiemarkt

Workshops Ronde 1    

TitelOrganisatieWorkshopgeversLokaalMax. Aantal
Bezoek inspiratiemarkt  Aula 
De basis van CLILJan van BrabantSabine van EschA1020
Onze zoektocht naar een passende oplossing voor een regionale uitdagingStedelijk College EindhovenTerrence de VriesA1115
Nieuwkomers onderwijs PO in de praktijkSKPO en SaltoMarijke van Mil, Sylvia HuismanA1220
Samen opleiden en professionaliseren van leraren met oog voor culturele en talige diversiteitFontysEsther Deb, Katinka de CroonA1520
Taal internationaal 't SlingertouwDesiree, Esther en MarianA1315
Thuistalen benutten bij alle vakken De KempelAnne van Buul A1820

 

Workshops Ronde 2

Titel OrganisatieWorkshopgeversLokaalMax. Aantal
Hoe kun je Engelse taal op een leuke manier intergreren in de kleuterklas?SummaHelen LapsleyA1015
Meertaligheid als rijkdomKC RijpelbergHelen VInk, Richelle van de HeijdenA1120
Sterke intake met nieuwkomersKC Mozaiek Paul NijhofA1925
Nieuwkomers onderwijs PO in de praktijlSKPO en SaltoMarijke van Mill. Sylvia HuijsmanA1220
Samen opleiden en professionaliseren van leraren met oog voor culturele en talige diversiteitFontysEsther Deb, Katinka de CroonA1520
Taal internationaal't SlingertouwDesiree, Esther en MarianA1315
Thuistalen benutten bij alle vakken De KempelAnne van BuulA1820

Lees verder voor extra uitleg over de workshops!

Inhoud Workshops

  • The basics of CLIL

In deze interactieve workshop zal  worden ingezoomd op de officiële didactiek achter het TTO-onderwijs: CLIL (Content and Language Integrated Learning). Dit doen we door antwoord te geven op een aantal vragen: Wat is het? Wat is de achtergrond van dit concept? Hoe pas je het toe in je eigen les? Dit zal enerzijds gebeuren door een theoretische achtergrond te geven van het concept, maar met name ook door het zelf te ervaren. Hierbij ligt de focus op het integreren van de Engelse taal bij andere vakken. NB Deze workshop wordt gegeven in het Engels!

  • Onze zoektocht naar een passende oplossing voor een regionale uitdaging

Het Stedelijk College Eindhoven biedt al meer dan 25 jaar tweetalig onderwijs aan. Leerlingen worden opgeleid tot wereldburgers en leren de Engelse taal in hoog tempo. Maar we staan nu voor een nieuwe uitdaging: steeds meer leerlingen die lerende zijn in de Nederlandse taal komen in de Brainportregio op basis- en middelbare scholen. Hoe kunnen we de cognitieve potentie van deze leerlingen benutten en tegelijkertijd hun Nederlandse taalvaardigheid een boost geven? 
In deze workshop vertel ik hoe wij, in samenwerking met meerdere scholen, omgaan met deze uitdaging, en wil ik de deelnemers aan het denken zetten over hoe zij op hun eigen school een volgende stap kunnen zetten. 

  • Nieuwkomersonderwijs PO in de praktijk

Het nieuwkomersonderwijs wordt steeds meer onderdeel van het dagelijks onderwijsaanbod. De stroom nieuwkomers neemt enorm toe in tijden dat er een groot te kort is aan personeel. Hoe gaan we daarmee om? Wil jij meer weten over het nieuwkomersonderwijs? In deze workshop gaan we in op; praktijkvragen, wat werkt en welke materialen je in kunt zetten. Vanuit onze expertise en praktijkervaring delen wij tips en informatie over het huidige nieuwkomersonderwijs.

  • Samen opleiden en professionaliseren van leraren met oog voor culturele en talige diversiteit

Geïllustreerd met voorbeelden uit de Fontys minor ‘Leerkracht in een cultureel diverse klas’ en het SPRONG-netwerk Meertaligheid, laten opleidingsdocenten en studenten van de pabo zien hoe opleiding en werkveld samenwerken en studenten leren omgaan met talige en culturele diversiteit in het onderwijs.

  • Taal internationaal

​​​​​​​​​​​​​​Op 't Slingertouw hebben we de start gemaakt met individuele begeleiding van anderstalige kinderen naar nieuwkomersonderwijs. Werken vanuit een pilot naar daadwerkelijk starten. 
Ook gaan we in op hoe meertaligheid en internationalisering zich binnen onze school ontwikkelt, hoe het nieuwkomersonderwijs zich ontwikkelt en hoe we de vertaalslag maken naar de reguliere klassen.  In deze workshop nemen we je mee in onze dagelijkse praktijk op ’t Slingertouw met betrekking tot het starten van een nieuwkomerklas: we delen het proces wat wij doorlopen hebben en praktische tips met je.

  • Thuistalen benutten in alle vakken

​​​​​​​​​​​​​​De thuistalen van leerlingen kunnen een steiger vormen om nieuwe kennis op te doen en het denken te ontwikkelen. In deze workshop verkennen we manieren om de thuistalen van leerlingen te benutten in de les. We bekijken voorbeelden, inventariseren wat de deelnemers al doen op dit vlak en bespreken een stappenplan voor het structureel inbouwen van functioneel meertalig leren in de lespraktijk.

  • Hoe kun je Engelse taal op een leuke manier integreren in de kleuterklas?

Onze Brainportregio wordt steeds internationaler door het toenemend aantal internationale kenniswerkers wat in deze regio komt werken en wonen. Om hierop in te spelen geven steeds meer basisscholen in de regio ook Engelstalig onderwijs. Het is echter niet altijd makkelijk om te weten wat de beste manier is om jonge kinderen Engels te leren. 
Tijdens deze workshop laten we je op een interactieve manier zien hoe je op een leuke, speelse manier al in de kleuterklas aan de slag kunt gaan met de Engelse taal.

  • ​​​​​​​Meertaligheid als rijkdom 

​​​​​​​​​​​​​​Op KC Rijpelberg zien we meertaligheid niet als een probleem maar als een rijkdom. In deze workshop geven wij je een kijkje in de manier waarop we omgaan met en gebruik maken van ‘de kracht van (thuis)taal’. We delen ervaringen en praktische voorbeelden en hopen jullie te inspireren hier in de praktijk ook mee aan de slag te gaan.

  • Sterke intake met nieuwkomers

De eerste samenwerking met het kind en de ouders is enorm waardevol om een goede start op school te kunnen maken. Bij nieuwkomers kan het tijdens de intake soms al een uitdaging zijn om de juiste persoonsgegevens op papier te krijgen. Toch wil je altijd een goed beeld vormen van wie het kind is en welke specifieke ondersteuning er nodig is om passend onderwijs in te richten. In deze workshop leer je hoe je dat vanaf het moment van aanmelding aanpakt.  Welke stappen doorloop je zodat er een duidelijk profiel en dossier ontstaat? Met de input van deze workshop kunnen onderwijsprofessionals gericht aan de slag. Een goede start begint al bij de intake!