Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Economische missie groene waterstof naar Duitsland (Noordrijn-Westfalen) met staatsecretaris Vijlbrief (EZK)

Locatie: Duisburg, DE

Datum: 14-15 november 2023

Is uw bedrijf internationaal actief in groene waterstof? En bent u benieuwd naar uw zakelijke kansen in Duitsland? Neem dan op 14 en 15 november 2023 deel aan de economische missie naar Duitsland.
De missie staat onder leiding van staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Hans Vijlbrief. Zakelijk missieleider is Theo Henrar, voorzitter van FME. Ook plaatsvervangend directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen, Yvette van Eechoud, reist mee.

Deelname

 • Uiterste aanmelddatum: 4 september 2023
 • Kosten: € 950 per organisatie (max. 1 deelnemer per organisatie)
 • Voertaal: Engels

Organisatoren

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Nederlands economisch netwerk in Duitsland

 

Meld u hier aan Arrow icon

Koning Willem-Alexander bij enkele programmaonderdelen

Deze missie loopt parallel aan het werkbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander op 14 november aan Noordrijn-Westfalen. Zijn werkbezoek staat in het teken van verschillende waterstofprojecten. Zijne Majesteit de Koning zal aanwezig zijn bij enkele programmaonderdelen van de missie.

Marktkansen in Duitsland voor groene waterstof

Nederland en Duitsland werken samen aan een grensoverschrijdende groene waterstofketen. De buurlanden bouwen samen aan capaciteit voor productie en invoer, infrastructuur en extra kennis van groene waterstof. 

Dit is nodig door de grote vraag naar groene waterstof van de industrie in NRW (en in de rest van Duitsland). Dit alles biedt kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. 

Nederland wil 3 tot 4GW aan groene waterstof maken in 2030, en Duitsland 10 GW. De buurlanden staan dus voor dezelfde uitdagingen, namelijk: 

 • hoge kosten voor technologie; 
 • het gebruik van zeldzame materialen; 
 • (op)schaalbaarheid. 

Duitsland heeft behoefte aan innovatieve oplossingen voor:

 • materiaalgebruik;
 • componentontwerp;
 • systeemintegratie;
 • automatisering;
 • productie;
 • toepassingen van groene waterstof.

Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen

De missie vindt plaats in Noordrijn-Westfalen (NRW). Deze Duitse deelstaat is belangrijk voor groene waterstof.

Bedrijven en kennisinstellingen uit NRW en Nederland hebben de juiste locatie om samen te werken aan energietransitie. De deelstaat is namelijk het industriële centrum van Duitsland en ziet de noodzaak van de waterstoftransitie. 

De deelstaatregering heeft als doel om van NRW een klimaatneutrale industrielocatie van de toekomst te maken. Met waterstof moet de CO2-uitstoot in NRW afnemen met 25%. De deelstaat wordt dus voor ongeveer 70% afhankelijk van waterstof. Een betrouwbare aanvoer van waterstof tegen concurrerende prijzen is dus nodig.

Noordrijn-Westfalen heeft een sterke maakindustrie. Er is veel kennis van elektrolyse en brandstofcellen. Dit biedt kansen voor Nederland als productie-, import- en doorvoerhaven. Bedrijven en instellingen kunnen meewerken aan technologische uitdagingen in NRW. Nederland kan veel bijdragen met hightech-productie, componenten en grootschalige toepassingen van groene waterstof.

Voor wie?

Deelname aan deze missie staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de groene waterstofsector. 

Wij nodigen in het bijzonder ook vrouwelijke ondernemers en start-ups uit om aan deze missie deel te nemen. 

Waarom deelnemen? 

Tijdens de missie kunnen Nederlandse bedrijven en kennisinstituten: 

 • kennismaken met de Duitse markt;
 • hun marktkansen onderzoeken;
 • in contact komen met mogelijke Duitse zakenpartners, opdrachtgevers en/of Duitse overheden;
 • al bestaande contacten in Duitsland versterken.

Door de aanwezigheid van de bewindspersoon en zakelijk missieleider heeft u de kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen. Ook kunt u in hun bijzijn bijvoorbeeld contracten, een intentieverklaring of Memorandum of Understanding (MoU) ondertekenen. Dat geeft extra zichtbaarheid aan uw project of investering.

Programma

De organisatie vult het programma nog verder in. Hieronder vindt u het voorlopige (Engelstalige) programma. Op het programma van de missie staan in ieder geval: 

 • informatieve deelsessies, zoals seminars of workshops;
 • bedrijfs- en/of locatiebezoeken;
 • netwerkevenementen;
 • handelsreceptie/ handelsdiner;
 • individuele matchmaking (netwerkgesprekken op maat);
 • lokale ondersteuning door de organisatie;
 • lokaal vervoer (verbonden aan het missieprogramma).
Concept programma (Engelstalig) Economische missie groene waterstof naar Duitsland (Noordrijn-Westfalen) met staatsecretaris Vijlbrief (EZK) Arrow icon

Deelname en kosten 

Deelname kost € 950 per organisatie (maximaal 1 deelnemer per organisatie). 

Bij deze kosten zijn inbegrepen: deelname aan collectieve programmaonderdelen, individuele matchmaking, lokale ondersteuning door de organisatie en lokaal vervoer (gekoppeld aan het missieprogramma). 

Reis- en verblijfkosten en persoonlijke transfers zijn voor eigen rekening en risico. Na de aanmeldtermijn ontvangt u suggesties voor uw reis en verblijf.

Aanmelden 

Meld u aan voor deelname. Dat kan tot en met 4 september 2023. 

Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die passen binnen de hierboven genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekenen daarom nog niet dat u deelneemt aan deze handelsmissie.

U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname na sluiting van de aanmeldperiode. 

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Nederlands economisch netwerk in Duitsland en betrokken brancheorganisaties.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze missie? Neem dan contact op met:

Alexander van der Kaa, projectmanager Missies bij RVO, 
E: alexander.vanderkaa@rvo.nl 

Karin Schipper, projectmanager Missies bij RVO,
E: karin.schipper@rvo.nl 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen – inclusief mensenrechten – en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

In opdracht van:

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken