Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Brainport voor elkaar diner

Tijdens het Brainport voor elkaar diner verbinden we bedrijven en maatschappelijke organisaties aan elkaar om te kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Deze avond leveren beide partijen nieuwe inzichten, samenwerkingen en concrete matches op. Als bedrijf kun je bijvoorbeeld hulp bieden bij het aantrekken van nieuwe vrijwilligers, gastlessen geven of helpen bij het uitbreiden van het netwerk. Of zet de expertise in op het gebied van juridische of financiële ondersteuning, een communicatievraagstuk, advies op het gebied van HR of fondsenwerving of een paar handen ter beschikking.

Geletterdheid

Dit 22e diner op 20 november staat in teken staat van (Digitaal) Geletterdheid. Nog steeds heeft een groot deel van de volwassenen problemen met lezen, schrijven en/of rekenen en digitale vaardigheden. In totaal gaat het in Nederland om 2,5 miljoen volwassenen, waarvan 1,8 miljoen tussen 18 en 65 jaar is (bron: arbeidsmarktinzicht.nl). Vaardigheid in de Nederlandse taal is belangrijk, zowel om goed te functioneren in je werkomgeving als ook in de maatschappij in het algemeen. Het aanleren van digitale vaardigheden is niet eenvoudig. Veel mensen met lage digitale vaardigheden zijn ook laaggeletterd en/of laaggecijferd, en ervaringen met lees- en schrijfcursussen laten zien dat er verschillende obstakels zijn bij het aanleren van nieuwe vaardigheden voor deze doelgroep.

 

Streven naar gelijkwaardigheid en impactvolle matches

We streven vanuit het Brainport voor Elkaar diner naar gelijkwaardig en impactvolle matches. Een betekenisvolle avond waarop alle deelnemers kennis en ervaring halen, hun eigen expertise brengen en om een netwerk te creëren waarbij we elkaar versterken en samen bouwen aan een stevigere sociale basis.