Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Cleanliness is een competentie geworden volgens clean experts van NTS Norma en Frencken

Geschreven door Franc Coenen

11 april 2023

Geschreven door Franc Coenen

11 april 2023


Bij cleanliness zijn aspecten als procesbeheersing, kennis en kunde en de samenwerking in de hele keten belangrijk. Wie qua technische reinheid op het hoogste niveau wil meespelen, zal moeten investeren in kennis en kunde én deze verspreiden in de keten. Cleanliness is een competentie geworden, klinkt het bij twee koplopers in de maakindustrie, Frencken Mechatronics en NTS Norma.

Half april organiseerde Mikrocentrum weer het Clean Event 2023. Wat enkele jaren geleden als een niche-evenement begon, is uitgegroeid tot de jaarlijkse ontmoetingsplek voor iedereen die professioneel te maken heeft met hightech cleanliness. Rob Leussink en Frank van Otten, Cleanliness Experts bij respectievelijk NTS Norma en Frencken Mechatronics, zijn niet verrast door de groei van deze community. Het is niet alleen ASML dat op dit vlak de lat steeds hoger legt. Ook andere klanten vragen steeds schonere onderdelen. “Ze leggen de lat hoog met eigen specificaties. Bij de een ligt de nadruk op particle cleanliness; bij andere meer op moleculaire verontreiniging”, merkt Frank van Otten op.

Reinheid vergt bewustwording van de hele keten

De verschillende normen die de OEM’s hanteren, maken het soms lastig voor hun toeleveranciers. Maar, zo zeggen beiden: ze leren ook van de ervaringen die ze bij de verschillende klanten opdoen. Telkens blijkt samenwerking in de keten cruciaal om het gewenste eindresultaat te behalen. Procesbeschrijvingen en afspraken hierover zijn erg belangrijk. Frank van Otten: “Grade 1 (de nieuwe norm van ASML) heeft zo’n impact dat, als je niet de hele keten onder controle hebt, je aan het eind van het traject met onherstelbare contaminatie. Denk aan droogvlekken die je niet meer weg krijgt.” Voorkomen is beter dan genezen. Voor Rob Leussink valt samenwerking onder het kopje procesbeheersing. Hij beschouwt het proces niet alleen als de bewerkingsstappen die NTS Norma in Hengelo zelf uitvoert; ook de stappen die bij ketenpartners worden gezet horen erbij. Afkeur door bijvoorbeeld vlekken die ergens in het proces ontstaan, zorgen voor verstoring van het hele proces.

"Iedere schakel telt”

Rob Leussink, Cleamliness Expert bij NTS Norma

Communicatie en bewustwording

Ideeën en ervaringen uitwisselen wordt steeds belangrijker. Het Clean Event 2023 was daar dé plek voor. Frank van Otten en Rob Leussink waren dit jaar beide keynote spreker. Ze investeren veel tijd in communicatie, zowel met de eigen productieafdelingen als met externe leveranciers. Frank van Otten: "Het begint met awareness, bewustwording waarom cleanliness belangrijk is en waarom het bijvoorbeeld noodzakelijk is dat een operator handschoenen draagt." Het vastleggen van kennis, geven van trainingen op dit gebied en zorgdragen voor bewustwording, zijn erg belangrijk. Zowel intern als bij leveranciers is ondersteuning nodig bij de implementatie van hoge cleanliness eisen.

“Het is heel kennisintensief en uitdagend”

Frank van Otten, Cleaniness Expert bij Frencken Mechatronics

Oplopende kosten verificatie

Afgelopen jaren heeft de hightech maakindustrie veel geïnvesteerd in het thema reiniging. Waar Grade 2 reiniging enkele jaren geleden nog het domein van specialisten was, zie je steeds meer Tier 2 en 3 toeleveranciers hierin investeren. Dit komt mede doordat de technologie in alle opzichten toegankelijker is geworden. Het is één van de redenen waarom kosten voor cleanliness alsmaar verder toenemen. Een relatief nieuw gegeven dat de kosten opdrijft, is hoe je cleanliness aantoont (verificatie). Rob Leussink en Frank van Otten vragen zich af of de kosten om het cleanliness niveau aan te tonen komende jaren niet uit de hand gaan lopen. Rob Leussink bepleit daarom een andere weg: “Als het hele proces onder controle en stabiel is, hoeven we niet meer alles te meten. Dan zit de verificatie in het proces en kunnen we volstaan met steekproeven nemen.”

Statistische Proces Controle en Out of Control Action Plan als hulpmiddelen

De reinigingsstraat, helemaal aan het einde van het proces, is een plek waar Statistische Proces Controle (SPC) al op de juiste manier wordt toegepast, samen met een Out of Control Action Plan (OCAP). Frank vanOtten vindt dit goede hulpmiddelen die je ook op andere plaatsen kunt gebruiken. Door dit in elke kritische stap van het proces te doen, maak je afdelingen zelfredzaam en zorg je voor rust in de organisatie. “Als er een probleem is, kunnen afdelingen het in 80 procent van de gevallen zelf oplossen. Dan halen we de fouten eruit omdat de mensen opgeleid en getraind zijn.” SPC blijft echter een hulpmiddel; cleanliness begint uiteindelijk bij de factor mens in de hele keten van design tot eindproduct. “Hoe hoger de cleanliness eisen, hoe belangrijker de factor mens en discipline worden.”