Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

ASML investeert €80 miljoen in samenwerking met TU/e

In navolging van de impuls die project Beethoven heeft gegeven, versterkt ASML haar samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven.

Geschreven door Innovation Origins

23 mei 2024

In navolging van de impuls die project Beethoven heeft gegeven, versterkt ASML haar samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven.

Geschreven door Innovation Origins

23 mei 2024

Chipmachinemaker ASML en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben een overeenkomst getekend over een uitbreiding van hun samenwerking. Het bedrijf zal de komende tien jaar €80 miljoen investeren in de universiteit.

Op basis van gezamenlijke routekaarten zullen de twee partners meer gezamenlijk onderzoek doen en meer promovendi opleiden op gebieden als plasmafysica, mechatronica, optica en AI. In nauwe samenwerking zullen bijna honderd promovendi de komende tien jaar onderzoek doen op gebieden die relevant zijn voor de chipsector. De nu gesloten overeenkomst is de uitwerking van het memorandum of understanding dat ASML en de TU/e vorig jaar ondertekenden.

De band versterken

ASML draagt financieel bij aan het nieuwe cleanroomgebouw dat de TU/e gaat bouwen. Dit labgebouw wordt een topfaciliteit gericht op onderzoek, onderwijs en startups op het gebied van halfgeleiders. Het wordt groter en moderner dan de bestaande cleanroom van de TU/e, die het zal vervangen. Ook de TU/e investeert fors in semicon: naar verwachting in totaal meer dan honderd miljoen voor het cleanroomgebouw en de vele promovendi die er aangesteld zullen worden. De partijen zullen ook andere bedrijven en instellingen in de regio en daarbuiten bij de samenwerking betrekken om de impact te vergroten.

 

Roger Dassen, Chief Financial Officer van ASML:

“Met deze overeenkomst breiden we onze langdurige samenwerking met de TU/e uit. De TU/e is hofleverancier van talent in de regio en een belangrijke academische partner. De samenwerking zal de beschikbaarheid van PhD’s vergroten, waar onze industrie grote behoefte aan heeft, en zal wetenschappelijke inzichten opleveren die relevant zijn voor de chipindustrie en de maatschappij. Met deze overeenkomst investeren we in wetenschap in Nederland en in het opleiden van experts.”

Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e:

“We zijn er trots op dat we een enorme impuls geven aan de sterke samenwerking die we al decennia hebben. We gaan samen investeren, waardoor Brainport’s positie als de belangrijkste semicon hotspot van Nederland verder wordt uitgebouwd. Deze ontwikkeling toont eens te meer de uitzonderlijke kracht van de TU/e op het gebied van samenwerking met de industrie en onze centrale positie in Brainport. Voor ons is de overeenkomst extra bijzonder omdat het onze grootste overeenkomst ooit is met een industriële partner. En het is een belangrijke erkenning van de kwaliteit van onze universiteit.”

Beethoven en Future Chips

De samenwerking tussen ASML en de TU/e sluit aan bij de doelstellingen van Project Beethoven. Dit project, gefinancierd door nationale en regionale overheden en het bedrijfsleven, heeft als doel om de Brainport regio en Nederland verder te versterken op het gebied van halfgeleiders, met het oog op het creëren van oplossingen voor de samenleving en ons toekomstig verdienvermogen. Op het gebied van ‘talent’ richt Beethoven zich onder andere op het versterken van relevant onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Met het onlangs gelanceerde vlaggenschip Future Chips legt de TU/e extra nadruk op halfgeleiders. De universiteit doet al meer dan vijftig jaar internationaal toonaangevend onderzoek op verschillende gebieden van chiptechnologie. Meer dan 700 TU/e-onderzoekers uit 25 onderzoeksgroepen werken aan halfgeleiders, een aantal dat naar verwachting nog aanzienlijk zal groeien.