Aankomend evenement

Fontys ICT Innovations Insight 2024

  • Technologie
  • Opschaling energie-innovatie en producten
Arrow icon Alle evenementen
Sluiten Close
Sluiten Close
Scroll verder

Future Building & Living Program

Het Future Building & Living Program van UDI richt zich op het omvormen van bouwpraktijken naar een duurzame en inclusieve toekomst. De bouwsector moet zover komen dat hij voldoende, betaalbare en duurzame woningen produceert om aan de vraag te voldoen. We streven ernaar een levendig ecosysteem te bouwen op de bestaande digitale ruggengraat van de regio, bouwbedrijven, disruptieve start-ups, onderzoeksinstellingen, gemeentelijke overheden en woningbouwverenigingen. Ons doel is kennisuitwisseling tussen alle spelers, het ontwikkelen van geavanceerde technologische strategieën en het openen van nieuwe markt- en bedrijfskansen.

HET DOEL

Een paradigmaverschuiving in ontwerp en bouw is nodig om veerkrachtige en duurzame leefomgevingen mogelijk te maken.

Wat doen wij

Technologie is beschikbaar. Een paradigmaverschuiving in de bouw vereist echter een verschuiving in het systeemdenken. Technologische innovatie vereist de ontwikkeling van wenselijke scenario's voor toekomstig wonen, om diverse belanghebbenden op één lijn te krijgen rond een gedeelde visie. Het begint met het stellen van de juiste vragen:

  • Hoe willen we in de toekomst leven?
  • Hoe plannen we die toekomst?
  • Hoe ontwerpen we toekomstige woonomgevingen?
  • Hoe bouwen we toekomstige woningen en gebouwen?
  • Hoe besturen we toekomstige wijken?

Het Future Building & Living Program combineert drie cruciale perspectieven op 1) digitaal ontwerpen en produceren, 2) circulair ontwerpen, en 3) participatief ontwerpen voor stedelijk wonen.

Het is opgezet om antwoorden te geven door belangrijke methoden toe te passen, zoals: scenario gebaseerde adaptieve planning, waarde gevoelig ontwerp, participatief actieonderzoek en co-creatie. Werken in korte cycli: inzicht, vooruitziendheid en toepassing om verschuivingen in het ontwerp denken te benutten voor de juiste implementatie.

Partners

Anna Paar

Projectleider UDI

+31 (0)615902805