Sluiten Close
Sluiten Close
Scroll verder

Laatste Generatie van Auto Eigenaren Uitdaging

Een pilotbudget van €20.000 is beschikbaar een experiment met de winnende oplossing in de Brainport regio.


Door economisch succes groeit Eindhoven sterk. De prognose voor het aantal inwoners in 2030 in Eindhoven ligt op 300.000 inwoners. Het stedelijk gebied Eindhoven telt momenteel 520.000 inwoners en de verwachting is dat dit zal doorgroeien naar ruim 620.000 inwoners in 2050. In de periode tot 2040 is de ambitie om 72.000 arbeidsplaatsen en 62.000 woningen toe te voegen. De helft van die woningen komt binnen de Ring. 

Deze groei zorgt voor een forse toename van het aantal bewegingen en het faciliteren hiervan brengt grote uitdagingen met zich mee. Er is minder ruimte beschikbaar voor mobiliteit, terwijl meer mensen ook meer bewegingen betekent.

Om (sociale) ontmoetingen te faciliteren en te voorkomen dat Eindhoven dichtslibt en wél inzet op gezonde verstedelijking is ander gebruik van de openbare ruimte en een mobiliteitstransitie nodig. Dit betekent het stimuleren van duurzame vormen van vervoer (lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit), een goede samenhang van de verschillende vormen van mobiliteit met elkaar en efficiënte inpassing in de beschikbare ruimte. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de andere ambities van de stad, zoals klimaat, verstedelijking, groen, vestigingsklimaat en leefbaarheid.

Vooral het autoverkeer moet niet alleen duurzamer, maar we moeten het vooral een minder prominent vervoermiddel vinden. Dat vraagt iets van ons gedrag. Inwoners moeten verleid worden de auto te laten staan en meer kiezen voor lopen, fietsen, OV en nieuwe mobiliteitsvormen binnen de Ring. Daarnaast zal er minder ruimte zijn voor parkeren op maaiveld, zeker in de binnenstad.

    Specifieke pilot locaties
     

    • Het uittesten van een oplossing bij de oplevering van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling binnen de Ring op het moment dat de nieuwe bewoners er gaan wonen (medio 2024).
    • Bij de invoering van betaald parkeren in een wijk (binnen de Ring) kan, samen met de bewoners, een proef gedaan worden met het stimuleren van duurzame vormen van vervoer en het delen van vervoersmiddelen (begin 2024).
    • CPO meer&deel: een vereniging van 40 huishoudens die een nieuwbouwproject in Vredeoord (Eindhoven) hebben ontwikkeld. De woningen worden in het najaar van 2023 opgeleverd. Het aantal parkeerplaatsen is beperkt en daarom is de CPO op zoek naar alternatieve vervoersconcepten.