Sluiten Close
Sluiten Close
Scroll verder

In samenwerking onderzoeken, ontwikkelen en implementeren we strategieën en innovatieve oplossingen in stedelijk gebied, met een focus op de gebouwde omgeving. In het unieke vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven werken wij samen zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, mobiliteit, energie, voedsel, huisvesting en veiligheid. UDI versnelt de belangrijkste transities in de gebouwde omgeving om een ​​stedelijke leefomgeving te creëren die past bij de behoeften, dromen en ambities van de next generation. Samen willen we steden toekomstbestendig maken!

Het Urban Development Initiative (UDI) richt zich op de complexe stedelijke uitdagingen van de 21e eeuw door de ontwikkeling van transitie thema's, zoals:

  • Energietransitie
  • Toekomstbestendig bouwen
  • Digitale Stad

Oprichters van de UDI zijn gemeente Eindhoven, gemeente Helmond, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Brainport Development.

Oprichters van de UDI

De gehele Quadruple Helix is ​​vertegenwoordigd in de UDI, het stimuleert samenwerking en burgerbetrokkenheid door het opzetten van innovatiepartnerschappen door netwerkactiviteiten, cutting-edge projecten en business- en user impact labs. Samen bepalen we de agenda, werken we aan innovatieve uitdagingen en helpen om ze in de praktijk te brengen in een van onze concrete betrokken projecten. UDI combineert bestaande en nieuwe kennis, testen en living labs, EU financieringsprogramma’s en opschalingsmogelijkheden.