Sluiten Close
Sluiten Close
Scroll verder

Urban Planning Reimagined

A digitally enabled new way of working

Het stimuleren van voortdurende innovatie in Urban Digital Twinning voor geïntegreerde stadsplanning

Het Urban Planning Reimagined programma gaat over het ontwikkelen van een nieuwe manier van werken, waarbij geïntegreerde ruimtelijke planning en digitalisering worden gecombineerd. Voortbouwend op de bestaande digitale ruggengraat, het levendige ecosysteem en de disruptieve start-ups en onderzoek van de regio, richt dit programma zich op het ontwikkelen en gebruiken van digitale oplossingen voor geïntegreerde, duurzame stadsplanning. De kern van deze transitie zal Urban Digital Twinning zijn, als krachtig beslissingsondersteunend instrument. Het ondersteunt op bewijs gebaseerde besluitvorming en de betrokkenheid van burgers. Ons doel is om samen sneller betere steden te bouwen.

Wij geloven

De digitale revolutie zal de manier waarop we steden plannen, ontwerpen, bouwen, onderzoeken en besturen fundamenteel veranderen.

Wij doen

Wij co-creëren een nieuwe manier van werken. We ontwikkelen en verankeren digitale oplossingen voor geïntegreerde, duurzame stadsplanning voor op feiten gebaseerde besluitvorming en het verbeteren van de betrokkenheid van burgers.

Stedelijke digital twinning

De kern van deze transitie zal Urban Digital Twinning zijn: het creëren van digitale versies van de stad die stedelijke complexe onderlinge afhankelijkheden op een tastbare manier visualiseren. Digital Twinning kan worden gebruikt om verschillende scenario's voor de toekomst van steden te bouwen. Het maakt op feiten gebaseerde besluitvorming mogelijk en geeft burgers meer macht. Het stelt ons in staat om effectief samen te werken en samen betere resultaten te bereiken.

Manifest voor een digitaal mogelijk nieuwe manier van werken

Niemand van ons kan deze complexe puzzel alleen oplossen. Wij geloven dat we deze nieuwe manier van werken moeten co-creëren. Dit manifest heeft tot doel de noodzakelijke maatschappelijke discussie op gang te brengen over "Hoe ontwikkel je een digitaal ondersteunde nieuwe manier van werken voor geïntegreerde stadsplanning?". Het biedt richtlijnen voor gebruiksscenario's en brengt de innovatiecyclus op gang. Het manifest is een levend document en zal worden bijgewerkt op basis van de lessen die we uit de use-cases leren.

Manifest Light Document | Manifest Volledig Document

Partners

Contact

Michiel Oomen

Programma manager Urban Planning Reimagined

+31 (0)653365258
Contact