Sluiten Close
Sluiten Close

Structurele stimulans voor valorisatie op de TU/e

Met de twee miljoen euro in het Revolving Valorisation Fund investeert de TU/e in initiatieven die ten goede komen aan het valorisatie-ecosysteem op de universiteit.

Geschreven door TU/e

16 oktober 2023

Met de twee miljoen euro in het Revolving Valorisation Fund investeert de TU/e in initiatieven die ten goede komen aan het valorisatie-ecosysteem op de universiteit.

Geschreven door TU/e

16 oktober 2023


Het Revolving Valorisation Fonds (RVF) is in het leven geroepen door het College van Bestuur van de TU/e om te zorgen voor een structurele stimulans voor valorisatie-activiteiten aan de universiteit. Valorisatie is het borgen van economische en maatschappelijk toegevoegde waarde. Het is de derde wettelijke kerntaak van een universiteit, naast onderwijs en onderzoek. In het fonds is twee miljoen euro beschikbaar gesteld. Projecten en initiatieven vanuit de universiteitsgemeenschap die bijdragen aan structurele mogelijkheden van de TU/e om waarde voor de samenleving te creëren, kunnen een aanvraag tot 350.000 euro per initiatief indienen voor ondersteuning vanuit het nieuwe fonds.

Het fonds begint met twee miljoen euro in kas. Dit geld is afkomstig van TU/e Participations, de holding waarin de universiteit haar aandelen in TU/e-spin-offs, startups, patenten en octrooien (intellectual property of IP) in onderbrengt. TU/e Participations ontvangt dus inkomsten, maar de momenten waarop er geld binnenkomt laten zich lastig voorspellen.

“Het College van Bestuur had de wens om structureel impact en valorisatie te stimuleren binnen de TU/e-gemeenschap. Met name om de goede ideeën en initiatieven van wetenschappers, medewerkers en studenten op dit vlak te ondersteunen,” legt Sjoerd Romme uit. Romme is ambassadeur ondernemerschap aan de TU/e, naast hoogleraar Entrepreneurship & Innovation en oud-decaan van de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences.

Hij vervolgt: “Daarom willen we met dit nieuwe fonds deze gelden laten terugvloeien naar het valorisatie-ecosysteem aan de TU/e. Het fonds moet nieuwe ideeën en projecten gaan generen die de impact van de universiteit vergroten. Zo kunnen we structureel werken aan het creëren van maatschappelijke toegevoegde waarde. Als universiteit is dat toch een van onze kerntaken, naast onderzoek en onderwijs.”

Impact van de TU/e

Door met name de kruisbestuiving tussen projecten onderling binnen de universiteit en met externe partijen te stimuleren, verwachten de initiatiefnemers van het nieuwe fonds de impact van de TU/e te vergroten. Samenwerking met The Gate, het startersloket voor tech startups, is een van de voorwaarden voor funding vanuit het nieuwe fonds, evenals een link met de TU/e Strategie 2030. Initiatiefnemers kunnen dan ook aankloppen bij The Gate voor hulp met hun aanvraag voor het RVF. Zowel werknemers als studenten aan de TU/e kunnen hiervoor hun voorstellen indienen.

Daarnaast richt het RVF zich ook exclusief op initiatieven die niet in aanmerking komen voor andere financiering. Romme: “Hiermee willen we voorkomen dat hele waardevolle initiatieven die ons valorisatie-ecosysteem kunnen versterken stranden, alleen maar omdat ze niet in aanmerking komen voor financiering vanuit bestaande fondsen of aanbieders.”

Voorbeelden van initiatieven die voor steun vanuit het RVF in aanmerking zouden kunnen komen:

  • Voorstellen die de bestaande beleidskaders, faciliteiten of condities voor ondernemerschap aan de TU/e verbeteren of uitbreiden. Denk aan verbeteringen van ons IP-beleid of  het Entrepreneur-in-Residence programma.
  • Voorstellen die nieuwe thema-specifieke incubatieprogramma’s ontwikkelen. Denk aan een nieuw programma zoals de jaarlijkse SensUs-competitie. Dan wel gericht op andere technologie en in ieder geval de eerste twee jaar exclusief voor TU/e-studenten.
  • Voorstellen van TU/e-startups die een product ontwikkelen waarmee TU/e-studenten eigen nieuwe applicaties kunnen ontwikkelen. Denk daarbij aan het eerste prototype van het FruitPunch AI platform destijds.

Het fonds kent jaarlijks twee rondes waarin voorstellen kunnen worden ingediend, met eerstvolgende  sluitingsdatums op 30 november 2023 en 31 mei 2024. “Dit najaar hebben we onze eerste call-for-proposals en we hopen op veel enthousiaste aanmeldingen,” besluit Romme.