Sluiten Close
Sluiten Close

Brabant ziet aantal startups met 22 procent toenemen

Foto door Melchert Meijer zu Schlochtern

Geschreven door Braventure

28 juni 2024

Foto door Melchert Meijer zu Schlochtern

Geschreven door Braventure

28 juni 2024

Het aantal Brabantse startups is sinds 2020 spectaculair gegroeid. Met 1462
startups heeft Brabant nu de op twee na grootste startup-populatie van alle
Nederlandse provincies. Dit is een stijging van bijna 22 procent ten opzichte van
2020, toen er 1200 startups waren. Deze cijfers komen naar voren uit het vandaag
gepubliceerde Birch-rapport, dat in opdracht van startuporganisatie Braventure is
uitgevoerd.


Om een grondig beeld te krijgen van de sterke en zwakke punten van het Brabantse
startupecosysteem, heeft Birch Consultants in opdracht van Braventure een uitgebreid
onderzoek uitgevoerd naar de positie van Brabant als provincie voor startups. Dit rapport,
dat voortbouwt op een eerdere studie uit 2020, analyseert de ontwikkelingen van het
Brabantse ecosysteem in de jaren tot 2023, gebruikmakend van zowel kwantitatieve als
kwalitatieve methoden.

Investeringen


Een cruciale bevinding uit het rapport is dat het startupecosysteem in Brabant niet alleen
groeit in termen van het aantal startups, maar ook in investeringen in deze startups.
Tussen 2016 en 2019 bedroeg het totale investeringsbedrag in Brabantse startups 369
miljoen euro, een bedrag dat steeg naar 1,3 miljard euro voor de periode 2020-2023. Met
name is er een stijging te zien in investeringen in zogenaamde 'deep tech' startups. Het
gemiddelde investeringsbedrag in 2023 bedroeg 7,2 miljoen euro in Brabant, tegenover
5,6 miljoen euro landelijk. Ook opvallend: de helft van de totale deeptechfinancieringen in
Nederland ging in 2022 naar Brabantse bedrijven.

Sterk startup ecosysteem


Het startup-ecosysteem van Noord-Brabant, met name in de regio Brainport Eindhoven, floreert en is dynamisch. Brainport Eindhoven staat bekend als een van Europa's toonaangevende technologiehubs, met een sterke focus op deep tech en onderzoek. Het hart van dit ecosysteem wordt gevormd door wereldwijd gerenommeerde bedrijven zoals ASML en Philips, die blijven innoveren op gebieden zoals halfgeleiders, geavanceerde productie en gezondheidstechnologie. Het Birch-rapport bevestigt Brainport als de startuphub van Brabant, maar ook andere regio's rond Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch en Oss groeien gestaag. Zo was weliswaar de absolute groei van het aantal startups het sterkst in Zuidoost-Brabant tussen 2020 en 2024, maar de relatieve groei sterker in andere Brabantse subregio's.

< Foto door Bram Saeys

 

Moeite om te schalen


Desondanks blijkt uit het rapport dat het voor startups nog steeds een uitdaging is om op
te schalen naar een 'scale-up' status. Slechts 4,4% van de startups in Brabant die sinds
2010 zijn opgericht, is erin geslaagd om uit te groeien tot meer dan 50 werknemers (scaleups),
wat lager is dan het landelijk gemiddelde van 6,4%. Zuidoost-Brabant heeft nog
steeds de grootste populatie aan scale-up bedrijven in Brabant en is bijna verdubbeld
sinds 2020. Een van de oorzaken hiervoor is het tekort aan hoogopgeleid IT- en
technologisch talent, wat een nationaal probleem is. Het rapport pleit ook voor intensievere
samenwerking en minder versnippering tussen organisaties in Brabant om startups sneller
te laten groeien.

Job Nijs, directeur Braventure: ”Met trots kunnen we zeggen dat Brabant nu in de top drie
van grootste startupprovincies van Nederland zit, dankzij gezamenlijke inspanningen van
de Brabantse startups en onze partners. Het is aan ons om samen met onze
partnerorganisaties en de startups een ambitieuze agenda te ontwikkelen voor de
komende jaren waarmee we nog verder op de lijst kunnen stijgen."

Marijn van Aerle, CTO en co-founder van scale-up Floryn: ”Voor startups en scale-ups zijn
de mogelijkheden in Brabant enorm. De regio biedt niet alleen toegang tot kapitaal en
kennis, maar ook een vruchtbare grond voor netwerken en samenwerking. We hebben
gezien hoe snel we hier kunnen groeien, dankzij de steun van het ecosysteem en de focus
op innovatie.”

Jacomine Ravensbergen, College van Bestuur Avans Hogeschool en voorzitter
Braventure: ”De groei van het Brabantse startupecosysteem is een bewijs van de synergie
tussen verschillende stakeholders in de regio. Van investeerders tot kennisinstellingen en
provincie, iedereen draagt bij aan een omgeving waar startups kunnen floreren. Het is
inspirerend om te zien hoe we samen bouwen aan een sterke basis voor toekomstige
groei.”