Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Op BIC vindt een revolutie in data-uitwisseling plaats

Het succes van de maakindustrie valt of staat bij een efficiënt productieproces. Hierbij is de digitale uitwisseling van grote hoeveelheden data onmisbaar. Stichting SCSN, gevestigd op Brainport Industries Campus (BIC), beheert het snelst groeiende netwerk voor gegevensuitwisseling, waarbij efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid centraal staan. “We gaan hiermee een bijdrage leveren aan een concurrerende, Europese maakindustrie”, zegt Rob de Beule, General Manager van SCSN.

Geschreven door Innovation Origins

02 mei 2023

Het succes van de maakindustrie valt of staat bij een efficiënt productieproces. Hierbij is de digitale uitwisseling van grote hoeveelheden data onmisbaar. Stichting SCSN, gevestigd op Brainport Industries Campus (BIC), beheert het snelst groeiende netwerk voor gegevensuitwisseling, waarbij efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid centraal staan. “We gaan hiermee een bijdrage leveren aan een concurrerende, Europese maakindustrie”, zegt Rob de Beule, General Manager van SCSN.

Geschreven door Innovation Origins

02 mei 2023

Nooit meer handmatig offertes maken of orderbevestigingen sturen naar klanten. Het is een toekomstdroom van vele maakbedrijven en (toe)leveranciers. Die toekomst is echter dichterbij dan gedacht, met het (gelijknamige) Smart Connected Supplier Network van Stichting SCSN. Met deze zogenaamde ‘datastandaard’ wordt de uitwisseling van informatie in de toeleverketen geautomatiseerd, en daarmee efficiënter en eenvoudiger. 

De stichting is gevestigd op BIC en deels ontstaan uit het Innovatieprogramma Fabriek van de Toekomst op BIC. In het programma werken binnen acht fieldlabs bedrijven, scholen, kennisinstellingen en overheid samen rond thema’s om de maakindustrie te digitaliseren en automatiseren.

Een netwerk van netwerken

In essentie gaat het om een netwerk van netwerken, waarbij serviceproviders – denk aan T-mobile of Vodafone – met elkaar verbonden zijn, legt De Beule uit. De maakbedrijven zijn de eindgebruiker.

“SCSN fungeert als een schakel tussen de providers. Hierdoor kan elk maakbedrijf communiceren met alle andere bedrijven binnen het SCSN netwerk, ongeacht bij welke providers deze zijn aangesloten.” 

De Beule

SCSN bestaat uit twee oplossingen: een berichtenstandaard waarin is afgesproken welke informatie in wat voor format wordt gedeeld, en een technische infrastructuur waarin is afgesproken hoe de informatie op een veilige en gecontroleerde manier kan worden gedeeld met alle SCSN-partners.

Het hart van de maakindustrie

Het aantal bedrijven en instellingen dat gebruikmaakt van SCSN neemt snel toe. Meer dan tweehonderd maakbedrijven, ICT leveranciers, kennisinstellingen en brancheorganisaties sloten zich al aan, waaronder Macroscoop, specialist in het implementeren en ondersteunen van geïntegreerde Epicor Smart Industry-oplossingen. Ook het op BIC gevestigde KMWE sloot zich aan: expert op het gebied van metaalbewerking en icoon op de Europese markt.

En dat is geen toeval.

“BIC is het mekka van de maakindustrie, zo wordt hier in de wandelgangen weleens geroepen, Als je hier binnenkomt dan voel je die sfeer direct. Bedrijven kloppen bij elkaar aan om samen te sparren over een nieuw idee en zoeken de samenwerking op, zoals ook het geval was met KMWE.”

Zegt De Beule lachtend

Ook staan de op BIC gevestigde bedrijven in nauw contact met kennisinstellingen. “We zijn bijvoorbeeld aan het kijken hoe we studenten van het Summa College en Fontys ICT hier een stageplek of afstudeerproject kunnen bieden.” 

Efficiënt, foutloos en duurzaam

De bedrijven die in contact komen met SCSN merken al snel welke voordelen die uniforme, digitale data-uitwisseling hen kan bieden. Ten eerste: Wanneer informatie automatisch in een digitaal systeem terechtkomt, bespaart dat veel tijd en energie. Ook wordt de kans op het maken van fouten tijdens offertes, orderbevestigingen of betalingen kleiner. 

De hoge betrouwbaarheid is ook een positief punt. Nu zijn bedrijven voor het delen van data vaak afhankelijk van één platform dat inzicht heeft in alle transacties. Een probleem dat wordt opgelost met SCSN. “Wat we willen voorkomen is een soort Vendor Lock-in. Dat gebeurt wanneer een klant afhankelijk is van een leverancier voor producten en diensten, omdat hij niet in staat is om van leverancier te veranderen zonder substantiële omschakelingskosten of ongemak. SCSN is een non-profitorganisatie die het belang van haar leden centraal stelt. De community bepaalt grotendeels de oplossing en de richting.”

Daarnaast komt duurzaamheid steeds hoger op de agenda bij maakbedrijven. SCSN werkt daarom aan een zogeheten digitaal productpaspoort. De Beule legt uit hoe dat werkt. “Hiermee maken we inzichtelijk hoe een product precies wordt geproduceerd. Is er nagedacht over de impact op het klimaat? Wat is de CO2-voetafdruk. In het digitale productpaspoort, welke we op termijn zullen toevoegen aan onze applicatie, komen dat soort kenmerken te staan. Daarmee dragen we bij aan de transparantie van de gehele supply chain.”

Buiten de landsgrenzen treden

Kortom, wie een bezoek brengt aan BIC zal zien dat de maakindustrie niet meer om de voordelen van een datastandaard heen kan. In de toekomst zullen steeds meer maakbedrijven het concept omarmen, voorspelt De Beule. En die ontwikkeling stopt niet bij de landsgrenzen. Zo oriënteert SCSN zich in samenwerking met TNO op een aansluiting van het netwerk op een groter netwerk op Europees niveau. “In Europa zie je dat er steeds meer soortgelijke initiatieven worden opgestart. Hoe mooi zou het zijn als we al deze datanetwerken allemaal aan elkaar kunnen koppelen? We gaan hiermee een positieve impact maken op de concurrerende voorsprong van de Europese maakindustrie.” 

Uiteindelijk zullen dan niet alleen bedrijven, maar gehele ecosystemen met elkaar in verbinding staan.

“Zo koppelen we de Brainportregio aan ecosystemen elders in Europa. We werken er hard naar toe om dat voor elkaar te krijgen”

besluit De Beule.