Aankomend evenement

Fontys ICT Innovations Insight 2024

  • Technologie
  • Opschaling energie-innovatie en producten
Arrow icon Alle evenementen
Sluiten Close
Sluiten Close
Scroll verder

Programma's

We werken aan:

  1. Digital City
  2. Energy Transition
  3. Futureproof Building & Housing

1. Digital City programma

Het Digital City programma levert een digitale scenario-planningstool voor systeemanalyse op. Daarin kunnen verschillende aanpakken en oplossingen voor complexe opgaven worden nagebootst. Deze zal beleidsgedreven (bijvoorbeeld over waar benodigd woningbouwprogramma optimaal kan landen) in Knoop XL en mensgedreven (bijvoorbeeld hoe gedrag en wensen van inwoners over vervoer vertaald worden in oplossingen de wijk) in BSD worden toegepast. Daarvoor wordt de toegevoegde waarde van de tool vanuit perspectief van alle mogelijke betrokkenen uitgewerkt, worden standaarden voor data-verzameling en -gebruik op elkaar afgestemd, en worden gerichte toepassingen op FieldLab locaties uitgewerkt.

2. Energy Transition programma

Binnen het Energy Transition programma leveren we een model op waarmee grootschalige energietransitie mogelijk wordt op gebiedsniveau (opgebouwd vanuit gebouwniveau). Het model vertaalt opwek, opslag en conversiemogelijkheden naar het totale energiesysteem; de grid. Met het model maken we inzichtelijk welke maatregelen het meest efficiënt zijn (in energie maar ook financiële zin). Daarnaast worden innovaties en producten (door)ontwikkeld (“engineering”) die versneld en betere impact kunnen hebben. Dat doen we in bestaande bouw zoals de Generalenbuurt en Sintenbuurt in Eindhoven en Eeuwsels en Rijpelberg Brouwhuis in Helmond, in nieuwbouwwijk Brainport Smart District en in hoog verstedelijkt Internationale Knoop XL.

3. Futureproof Building & Housing programma

In Futureproof Building & Housing ontwikkelen we een structureel publiek-privaat innovatieprogramma in de bouw, dat bijdraagt aan zowel de kwantitatieve als kwalitatieve bouwopgave. Enkele primaire opgaven waar we op in zetten om op te lossen:

  • Versnelling van de opgave door (tijdelijke) woningen van een goede kwaliteit te ontwikkelen en procedures gemakkelijker te maken, zoals in Brainport Smart District
  • Toevoegen van nieuwe woningen met kwaliteit in bestaand hoog verstedelijkt gebied zoals Knoop XL
  • Vraag-gestuurd bouwen aanpak ontwikkelen en in de praktijk brengen, om de wensen van de eindgebruiker centraler te zetten, op een manier die betaalbaar en duurzaam is