Sluiten Close
Sluiten Close
Scroll verder

Digital City Program

Voortdurende innovatie in stedelijke digitale twinning stimuleren

Het UDI Digital City Program richt zich op digitale oplossingen zoals Digital Twinning en Virtual Reality voor meer evidence-based besluitvorming en empowerment van burgers. Voortbouwend op de bestaande digitale ruggengraat van de regio, het levendige ecosysteem en ontwrichtende start-ups en onderzoek, richt dit programma zich op de ontwikkeling van digitale oplossingen voor geïntegreerde, duurzame stadsplanning. Het doel is om nieuwe markten te openen en tegelijkertijd nieuwe zakelijke kansen te creëren voor de betrokken bedrijven.

Wij geloven

De digitale revolutie zal de manier waarop we steden plannen, ontwerpen, bouwen, onderzoeken en besturen fundamenteel veranderen.

Wij doen

Een nieuwe manier van werken ontwikkelen. Focussen op digitale oplossingen voor geïntegreerde, duurzame stadsplanning voor empirisch onderbouwde besluitvorming en verbetering van de empowerment van burgers.

Urban Digital Twinning

De kern van deze transitie wordt gevormd door Urban Digital Twinning: het creëren van digitale versies van de stad die de hoge mate van complexiteit en de vele onderlinge afhankelijkheden op een tastbare manier visualiseren. Digital Twinning kan worden gebruikt om verschillende scenario's voor toekomstige plannen te bouwen. Het ondersteunt evidence-based besluitvorming en empowerment van burgers. Dit zal de samenwerking en de resultaten sterk verbeteren.

Partners

Core Principles

We innoveren zoals we innoveren. Innovatie ontstaat niet toevallig; er is een structurele aanpak voor nodig. De aanpak van UDI Digital City  is integraal, systemisch en in co-creatie met alle belanghebbenden en aandeelhouders.

Contact

Michiel Oomen

Programmamanager UDI Digital City

+31 (0)653365258
Contact