Aankomend evenement

Fontys Engineers Meet & Match 2024

  • Ondernemen
  • Werken
  • Studenten
  • Arbeidsmarkt
Arrow icon Alle evenementen
Sluiten Close
Sluiten Close
Scroll verder

Slimme regio

Brainport Eindhoven is slimste regio ter wereld geworden vanwege de mogelijkheid om samen te werken binnen de Quadruple Helix: overheid, bedrijfsleven, onderzoek en samenleving. De regio heeft de unieke kracht en positie om als één groot Living Lab te functioneren door continu creëren, evalueren, valideren, produceren en schalen.

Innovatieve oplossingen bedenken voor en met burgers en het maatschappelijk middenveld in de 21e stedelijke eeuw. Daarmee wordt Brainport Eindhoven één van de wereldleiders bij het oplossen van de uitdagingen die in de Stedelijke agenda.

Twee belangrijke ontwikkelingen in de Brainportregio zijn:

  • International Hub XL, binnenstad en herontwikkeling met bestaande bewoners
  • Brainport Smart District, stedelijke omgeving en nieuwbouw ontwikkeling met pioniersfunctie

Systemische aanpak

UDI is een innovatie-ecosysteem dat werkt vanuit een portfolio van stedelijke proeftuinen en projecten, die samenwerken om innovatie op te schalen. 

Door snel te anticiperen op de wereldwijde veranderingen en continu nieuwe verbindingen te maken, creëren we nieuwe kansen. Het UDI ontwikkelt nieuwe strategieën innovaties, maar draagt ook ​​bij om bestaande projecten en pilots in de gebouwde omgeving te verbeteren en te versnellen:

  • We werken vanuit een integrale en systemische aanpak die zich onderscheid door technologische, sociale, commerciële en governance aspecten van innovatie samen te brengen. We richten niet op specifieke sectorale problemen, maar op de behoefte aan een systemische aanpak om de complexe stedelijke uitdagingen van vandaag op te lossen. Dit doen we in co-creatie met alle stake- en shareholders.
  • Daarnaast is de UDI geen projectgedreven eenmalige samenwerking of innovatie-initiatief, maar werken we aan een permanent innovatie-ecosysteem voor de gebouwde omgeving. We zullen ons aanpassen aan wat de tijd ons vraagt en zullen daarop door ontwikkelen. Om samen de veranderende fundamentele maatschappelijke uitdagingen waarmee onze steden en stedelijke samenlevingen worden geconfronteerd op te lossen.