Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Innovatie-ecosystemen: Onderbenutte pijler in innovatiebeleid

Op deze pagina vind je de gezamenlijke inzet van Brainport Eindhoven, Twente, Wageningen en Zuid-Holland over innovatie-ecosystemen voor het nieuwe kabinet.

Innovatie-ecosystemen kenmerken zich door samenhang en samenwerking. Terug te zien in o.a. gedeelde agenda’s en technologie roadmaps. In deze ecosystemen werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen nauw samen in specifieke technologiegebieden, aan specifieke missies en kennisintensieve industrieën. De innovatie-ecosystemen Brainport Eindhoven, Twente, Wageningen en Zuid-Holland hebben een gezamenlijke visie uitgewerkt hoe het innovatie-potentieel van Nederland versterkt kan worden.

Brainport Eindhoven, Economic Board Zuid-Holland, Twente Board, Wageningen Campus en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen doen de oproep om:

  • 1. Innovatie-ecosystemen een plek te geven in het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid met programmatische uitwerking en duidelijke koppeling tussen de agenda’s van deze innovatie-ecosystemen met de topsectoren;
  • 2. Innovatie-ecosystemen een rechtstreekse link met Den Haag te bieden in de vorm van een unieke agenda met het Rijk, om vanuit daar te kunnen werken aan de benodigde opgaven.
  • 3. Innovatie-ecosystemen structureel financiële rijksmiddelen toe te kennen voor het aantrekken van bedrijvigheid, investeringen in onderzoeks- en testfaciliteiten, financiering voor startups en scale-ups en opleiden, aantrekken en behoud van toptalent.

Meer weten?

Marion Hinderdael

Adviseur Strategie & Public Affairs

06 25 05 15 42
Meer weten?