Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Werkbezoek CDA aan Brainport Eindhoven in het kader van innovatie en verduurzaming

Gisteren brachten CDA kamerleden Mustafa Amhaouch, Henri Bontenbal en Inge van Dijk een werkbezoek aan onze regio, in het kader van innovatie en verduurzaming. En daar was genoeg over te bespreken en te zien.

Geschreven door Brainport Eindhoven

06 juli 2021

Gisteren brachten CDA kamerleden Mustafa Amhaouch, Henri Bontenbal en Inge van Dijk een werkbezoek aan onze regio, in het kader van innovatie en verduurzaming. En daar was genoeg over te bespreken en te zien.

Geschreven door Brainport Eindhoven

06 juli 2021

Mobiliteit en automotive

In Helmond werden de kamerleden bijgepraat over de uitvoering van de CDA motie R&D in de mobiliteitssector, de plannen voor een nationaal batterij-ecosysteem en de rol van het Battery Competence Center daarbij.

Goed dat Henri Bontenbal daar net een motie over had ingediend om kabinet op te roepen vaart te maken met een concreet batterijplan!
 
Samen met vertegenwoordigers van RAI Automotive Industry NL Albie van Buel en Gerard Koning brachten ze een bezoek aan twee start-ups die onderkomen hebben op de Automotive Campus. ELEO |en DENS zijn beide als studententeam van de Technische Universiteit Eindhoven begonnen en werken nu ieder met een man of 25 aan batterij- en energieopslagtechnieken voor de verduurzaming van automotive en andere sectoren. 

Innovatie in de bouw

Bij Brainport Smart District zagen de kamerleden, bijgepraat door Peter Portheine en Cathalijne Dortmans, hoe je innovaties op energie, bouwmaterialen, maar ook sociale innovatie inpast in een te bouwen woonwijk.  

Een bouw- en woonexperiment dat zijn waarde zal bewijzen niet alleen voor de Brainport regio voor veel plannen in de rest van Nederland.

Innovatie-ecosysteem

Tijdens een lunchgesprek met Robert-Jan Smits, TU/e en Stijn Steenbakkers, gemeente Eindhoven gingen we dieper in op de een benodigde vernieuwingsslag in het innovatiebeleid naar Europees voorbeeld en de steeds grotere rol van innovatie-ecosystemen daarbij. Om internationaal concurrerend te blijven moet in Brainport Eindhoven publiek de private groei bijgehouden kunnen worden, dat vraagt om een meer integrale benadering van de opgaven en structurele financiering. 

AI 

Kamerleden kregen bij EAISI een update door Wim Nuijten van EAISI en Floor Swinkels van Brainport Development over de recente toekenning van eerste middelen uit het Groeifonds aan Artificial Intelligence, en welke type projecten er in de AI hub Brainport en binnen het EAISI instituut mee gefinancierd kunnen gaan worden. 

Een doorbraaktechnologie die ook veel kan betekenen voor verduurzamingsopgaven en waar kennisinstellingen en bedrijven, met steun van de overheid samen in volle vaart aan werken. 

Henri Bontenbal praatte nog na met wethouder Rik Thijs over de klimaatambities in de bebouwde omgeving in Eindhoven.