Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Nieuw kabinet moet investeren in de ontwikkeling van sleuteltechnologieën in top innovatie-ecosystemen

Investeer in Brainport(s). Dat is de kern van het voorstel dat Brainport Eindhoven vandaag heeft aangeboden aan de leden van de vaste Kamercommissie van het ministerie van Economische zaken en Klimaat en in ontvangst genomen door de voorzitter Farid Azarkan. Op 11 mei a.s. wordt dit als agendapunt opgenomen in de reguliere agenda van de Kamercommissie EZK. Het voorstel wordt eveneens aangeboden aan de informateur en fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Brainport Eindhoven pleit in het aanbod voor investeringen in innovatie en talent. Dit levert duurzame nieuwe producten op, extra export voor Nederland en werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus. Nu de eenmalige Regiodeal succesvolle projecten heeft opgeleverd, is het tijd om in de volgende periode van de Brainport Nationale Actieagenda structureel middelen vanuit Den Haag te investeren in de innovatie en talent in Zuid-Oost Brabant. Daarnaast vraagt de regio het kabinet om de regio aan te merken als zogeheten Sleutelproject om de schaalsprong voor woningen en bereikbaarheid te maken, en om de besluitvorming via de actieagenda verder te versterken.

Geschreven door Brainport Eindhoven

22 april 2021

Investeer in Brainport(s). Dat is de kern van het voorstel dat Brainport Eindhoven vandaag heeft aangeboden aan de leden van de vaste Kamercommissie van het ministerie van Economische zaken en Klimaat en in ontvangst genomen door de voorzitter Farid Azarkan. Op 11 mei a.s. wordt dit als agendapunt opgenomen in de reguliere agenda van de Kamercommissie EZK. Het voorstel wordt eveneens aangeboden aan de informateur en fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Brainport Eindhoven pleit in het aanbod voor investeringen in innovatie en talent. Dit levert duurzame nieuwe producten op, extra export voor Nederland en werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus. Nu de eenmalige Regiodeal succesvolle projecten heeft opgeleverd, is het tijd om in de volgende periode van de Brainport Nationale Actieagenda structureel middelen vanuit Den Haag te investeren in de innovatie en talent in Zuid-Oost Brabant. Daarnaast vraagt de regio het kabinet om de regio aan te merken als zogeheten Sleutelproject om de schaalsprong voor woningen en bereikbaarheid te maken, en om de besluitvorming via de actieagenda verder te versterken.

Geschreven door Brainport Eindhoven

22 april 2021


In het aanbod van Brainport Eindhoven wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de speciale positie in innovatie-ecosystemen hebben voor Nederland. Zij zijn de kraamkamer van oplossingen voor de grote maatschappelijke opgaven, transities, verdienvermogen en eigen productie. Voor Nederland zou het goed zijn als het kabinet expliciet weet te kiezen voor enkele van top-ecosystemen die Nederland een plek op de wereldkaart geven. Brainport Eindhoven is één van de meest ontwikkelde van deze ecosystemen; de technologie, machines en talenten uit de regio hebben wereldwijde kopposities, maar kunnen in Nederland niet op structurele ondersteuning rekenen.

“Brainport is een bewezen succes en die aanpak moeten we zowel dieper verankeren als breder uitzetten in Nederland. Het structureel ondersteunen van Brainport door het rijk is belangrijk voor de komende jaren en behoud van welvaart in de toekomst.”

John Jorritsma, voorzitter Stichting Brainport

“Voor het behoud van brede welvaart is groei, concurrentiekracht en dus investeren in nieuwe sleuteltechnologieën en publiek-private innovatieprogramma’s noodzakelijk. Daarnaast is het belangrijk een gelimiteerd aantal innovatieve ecosystemen, waaronder Brainport, financieel te ondersteunen. Daarmee leggen we de nieuwe fundamenten voor het nationale verdienvermogen.”

Hans de Jong, president Philips Nederland

Robert-Jan Smits, voorzitter van de TU/e en lid van het dagelijks bestuur van Stichting Brainport: “Innovatie-ecosystemen zijn bewezen motoren van economische groei en werkgelegenheid. Bovendien zijn ze essentieel voor het vinden van oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen zoals de energie transitie waar ons land voor staat. Het is dan ook niet voor niets dat het toekomstige innovatiebeleid van de Nederlandse regering gebaseerd is op een versterking van bestaande innovatie ecosystemen zoals Brainport en het oprichten van nieuwe. Alleen op deze manier kunnen we het toekomstige verdienvermogen van Nederland veilig te stellen. Laten we niet vergeten dat met het sluiten van de gaskraan, kennis de enige grondstof is die we nog hebben.“

Brainport vraagt het nieuwe kabinet jaarlijks 60 miljoen euro te investeren in toptechnologie en talentontwikkeling. De 60 miljoen euro wordt besteed aan publiek-private innovaties waarin sleuteltechnologieën aan maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe verdienmodellen worden gekoppeld. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de ontwikkeling van nieuwe generatie batterijen, investeringen in de 3D-printing en medische apparatuur van morgen, en programma’s om meer technisch talent op te leiden. Het grote belang van deze investeringen voor Nederland blijkt uit de groeipercentages die in de regio hoger liggen en de werkloosheid die op alle niveaus lager is. Bovendien geven investeringen in sleuteltechnologieën Nederland ook een sterke positie in de wereld, nu blijkt dat de internationale afhankelijkheden enorm zijn.

In het aanbod van Brainport wordt het pleidooi ondersteund met twintig actuele voorbeelden van innovaties en talentenprogramma’s die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Daarin gaat om nieuwe manieren om energie op te slaan, de leefomgeving schoner te maken tot de verdere opbouw van fotonica-chips en de fabriek van de toekomst. Genoemd worden bijvoorbeeld SOLID, een studentenproject van de TU/e om samen met bedrijven metaalpoeder als duurzame brandstof te ontwikkelen voor de zware industrie. Of Lightyear, dat -begonnen als regionale start-up- inmiddels is uitgegroeid tot een voor de Nederlandse automotivesector bepalend bedrijf voor emissieloze mobiliteit.

Naast investeringen in innovatie en talent bepleit Brainport Eindhoven de regio aan te merken als zogeheten nationaal Sleutelproject. Dit is nodig om de schaalsprong van de regio goed te kunnen maken; komende jaren worden 70.000 extra arbeidsplaatsen verwachten, moeten er meer dan 60.000 woningen gebouwd worden en neemt de druk op de bereikbaarheid alleen maar verder toe. Deze aantallen en het belang van de regio voor Nederland rechtvaardigen dat het kabinet deze groei mede mogelijk maakt door flinke impulsen. Dat beoogt Brainport met het pleidooi voor het Sleutelproject. Veel andere steden en regio’s in Nederland kregen via Sleutelprojecten eerder als steun uit Den Haag.

De succesvolle samenwerking met het Rijk aan de hand van de Brainport Nationale Actieagenda, bestaat nu enkele jaren en het is tijd voor nieuwe accenten. Want de wereld om ons heen staat niet stil, een forse impuls op innovatie is hard nodig, en het Rijk moet blijvend investeren in Brainport Eindhoven willen we onze bijdrage aan transities, bedrijvigheid, export en werkgelegenheid vasthouden en vergroten. Ook zoeken we met Den Haag naar eenvoudige en meer structurele manieren van Rijk en regio samenwerking. Een model dat ook anderen inspireert. We hebben elkaar dus ook de komende jaren nodig om toptechnologie te ontwikkelen, om technisch talent te vinden en te binden, én om van de regio Eindhoven een aantrekkelijke en bereikbare woon- en werkplek te maken. Zo blijft Nederland op voorsprong.

Naar het Brainport bid Arrow icon