Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Een bedrijf moet niet alleen nagaan of de Chinese markt openstaat voor investeringen en import, maar ook of zijn product of dienst voldoet aan de lokale exportvereisten. Niet alleen kijken naar belastingen en documentatie, maar ook naar dual-use, strategische goederen & diensten en sancties. Geopolitieke spanningen zullen leiden tot meer protectionisme aan beide zijden, bedrijven lopen meer en meer het risico negatief beïnvloed te worden door politieke belangen tegenover economische.

Dual Use

De Europese Commissie definieert producten voor dual use als volgt: "Goederen, software en technologie die zowel voor civiele als voor militaire toepassingen kunnen worden gebruikt". De EU controleert de uitvoer, doorvoer, tussenhandel en technische bijstand van producten voor dubbel gebruik, zodat zij kan bijdragen aan de internationale vrede en veiligheid en de verspreiding van massavernietigingswapens kan voorkomen. De definitie van een product voor dual use is niet zwart-wit, er is veel grijs gebied. De individuele bedrijven wordt gevraagd te beoordelen of hun producten voor tweeërlei gebruik geschikt zijn en of het strategisch wenselijk is deze producten naar China uit te voeren. Kijk op de website van de Europese Commissie voor meer inzicht in de EU-regeling voor exportcontrole en aanvullende beperkende maatregelen van de EU die van toepassing kunnen zijn op de uitvoer van producten voor dual use.

Centrale Dienst In- en Uitvoer 

Op operationeel niveau is de Customs Central Import and Export Office (CDIU), een onderdeel van het ministerie van Financiën, verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over en het afgeven van vergunningen voor de in- en uitvoer van deze goederen en diensten.  De CDIU: 

  • Verstrekt informatie over de aanvraagprocedure voor vergunningen of over het indienen van de kennisgeving 
  • Behandelt uw aanvraag 
  • Geeft de vergunningen af 
  • Stelt verslagen op over de afgegeven vergunningen 

Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse processen rondom exportcontroles en regelgeving. 

Controle op de uitvoer van strategische goederen en diensten

Waar de CDIU operationeel verantwoordelijk is, houdt de afdeling Export Controle van het ministerie van Buitenlandse Zaken toezicht op de strategische en beleidsmatige aspecten. Zij kijken naar vier beleidsuitdagingen:

  • Uitvoer van goederen / technologieoverdracht, exportcontrole
  • Investeringen/fusies en overnames, controle op BDI

  • Uitwisseling van mensen, technologische controle en begeleiding

  • Diefstal van voorkennis, cyberveiligheid en intelgemeenschap

Wanneer u niet zeker weet of de export van uw product of dienst strategisch wenselijk is vanuit dual-use of geopolitiek oogpunt, kunt u bij hen terecht. Ook wanneer u zich zorgen maakt over ongewenste technologieoverdracht kunnen zij u adviseren.

Partners

Europese Commissie

De Europese Commissie (EC) is de uitvoerende tak van de Europese Unie, die verantwoordelijk is voor het voorstellen van wetgeving, het handhaven van EU-wetten en het leiden van de administratieve activiteiten van de vakbond.

ec.europa.eu

Het Centraal Bureau In- en Uitvoer Douane (CDIU)

Het Centraal Bureau In- en Uitvoer Douane (CDIU) is verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over en de afgifte van vergunningen voor de in- en uitvoer van deze goederen en diensten.

www.belastingdienst.nl

Exportcontroles - Ministerie van Buitenlandse Zaken

De overheid controleert de export van goederen voor militair gebruik en geeft informatie over de export van strategische goederen.

www.government.nl

Neem contact op:

E-mail:
china@brainportdevelopment.nl

Internationaal zakendoen in China