Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Is de Chinese markt open voor mijn product en/of service?

De Chinese markt staat niet altijd open voor buitenlandse investeringen of export. Industrieën kunnen speciale eisen stellen of helemaal verboden zijn. Het bekendste voorbeeld hiervan is de vereiste 50/50 joint venture met een lokale autofabrikant voor buitenlandse autofabrikanten om hun product in China te produceren. Een eis die vanaf 2022 is versoepeld. Wanneer u de buitenlandse markt wilt betreden, moet u zich vertrouwd maken met de beperkingen voor uw bedrijfstak en de langetermijnvisie die nodig is om protectionisme te omzeilen

Negatieve lijst

Niet alle sectoren in China staan open voor buitenlandse investeringen. Voor verschillende sectoren zijn speciale administratieve maatregelen nodig voor de toegang van buitenlandse investeringen in bepaalde sectoren of gebieden. Vóór 2016 publiceerde China een lijst van alle sectoren die openstonden voor buitenlandse investeringen. Vanaf 2017 is dit beleid veranderd in een lijst van industrieën of gebieden met beperkingen, ook wel de negatieve lijst genoemd. Industrieën die niet op de lijst staan, staan open voor investeringen voor alle bedrijven en hoeven niet vooraf door de Chinese regering te worden goedgekeurd, waardoor ze een nationale behandeling krijgen. In de laatste versie, die in 2020 van kracht werd, is de lijst teruggebracht van 131 naar 123 nationale gebieden. Voordat u de Chinese markt betreedt, moet u de huidige negatieve lijst van de Chinese markt controleren om ervoor te zorgen dat uw bedrijf de goedkeuring met succes kan doorstaan en de Chinese markt kan betreden. Een volledige Engelse versie van de lijst vindt u hier

Gelijk speelveld

Een term die u vaak zult horen wanneer u de geopolitieke situatie met betrekking tot China bespreekt, is de noodzaak van een 'gelijk speelveld'. Dit verwijst naar economische verstoringen tussen marktopenstelling en overheidssteun. Binnen de EU groeit het besef van deze kwestie en in de Verenigde Staten is er een groeiende tweepartijenconsensus over de noodzaak van meer assertieve reacties. China ontwikkelt een nieuw model dat gericht is op innovatie en technologische onafhankelijkheid met een sterke sturing door de partijstaat, waardoor de economische verstoringen waarschijnlijk zullen verergeren. De EU en de VS zoeken naar een gezamenlijk standpunt en naar instrumenten om hun op regels gebaseerde multilaterale ordeningsmodel te versterken. 

Uitgebreide investeringsovereenkomst tussen de EU en China 

De Comprehensive Agreement on Investment tussen de EU en China is een handels- en investeringsovereenkomst tussen de EU en China die eind 2020 werd aangekondigd na 7 jaar onderhandelen. Onder de CAI zouden Europese bedrijven meer toegang krijgen tot verschillende Chinese markten. Daarnaast zou China zich verbinden tot strengere arbeids- en duurzaamheidsnormen, een gelijk speelveld creëren en een mechanisme voor geschillenbeslechting invoeren. De overeenkomst moet echter in 2021 door het Europees Parlement worden bekrachtigd voordat zij in werking kan treden. Sommige leden van het Europees Parlement verzetten zich tegen een overeenkomst met China vanwege vermeende aantijgingen over de mensenrechten in het land en groeiende politieke geschillen met de EU en haar bondgenoten. Het Europees Parlement heeft sindsdien gestemd om de overeenkomst te bevriezen.

Partners

China IP SME Helpdesk

Een eerstelijns IP-bijstandsdienst voor Europese KMO's die actief zijn of van plan zijn toegang te krijgen tot de Chinese markt en die hun wereldwijde concurrentievermogen willen verbeteren.

www.intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu

Buren

Buren is een internationaal georiënteerd ondernemingsrechtkantoor met vestigingen in Amsterdam, Peking, Den Haag, Luxemburg en Shanghai en heeft een gediversifieerde zakelijke praktijk. Het rijke erfgoed gaat terug tot 1898. Vandaag de dag heeft het kantoor meer dan 70 advocaten, notarissen en internationale belastingadvocaten die een volledig scala aan diensten verlenen aan nationale en internationale cliënten die nationaal en wereldwijd zaken doen.

www.burenlegal.com

Neem contact op:

E-mail:
china@brainportdevelopment.nl

Internationaal zakendoen in China